Förändringar i pensionen 2023 – här är allt du måste veta

Av Avanza

11 dec 22

Share

Det finns en hel del viktiga saker att känna till kring pensionen i samband med årsskiftet. Här kommer vi gå igenom allt du behöver veta.

Vad blir inkomstbasbeloppet 2023?

Hur mycket pengar som avsätts till pensionen baseras oftast på något som kallas för Inkomstbasbelopp. Men vad är ett Inkomstbasbelopp egentligen? Inkomstbasbeloppet används för att beräkna pensionsgrundande inkomster. Tanken är att beloppet ska följa löneutvecklingen för att förhindra att pensionerna släpar efter. Under 2022 var inkomstbasbeloppet 71 000, medan den under 2023 har höjts till 74 300 kr.

Hur påverkar höjningen av inkomstbasbeloppet pensionen?

Allmän pension

Varje år avsätts 18,5% av bruttolönen, till allmän pension upp till ett maxtak:

  • Under 2022 motsvarade maxtaket en årslön på 532 500 kr
  • Under 2023 motsvarar maxtaket en årslön på 557 250 kr

Effekten blir att anställda som tjänar mer än 532 500 kr kommer få en större avsättning till den allmänna pensionen under 2023, jämfört med under 2022.

För mer information om den allmänna pensionen kan man logga in på www.minpension.se

Tjänstepension

Många arbetsgivare väljer att utgå från Inkomstbasbeloppet (IBB) för att räkna ut hur mycket som ska sättas av till anställdas tjänstepension. Det vanligaste är att arbetsgivare använder den s.k. ITP-modellen där lön mellan 0 – 7,5 IBB (0 – 46 438 kronor) ger en avsättning motsvarande 4,5% av lön, och  lön  mellan 7,5 – 30 IBB  (det vill säga all lön mellan   46 438 – 185 750 kronor) ger en avsättning motsvarande 30% av lön.

En person som tjänar 46 438 kronor i månaden kommer få en pensionsavsättning motsvarande 2090 kr varje månad. För den som tjänar mer än 46 438 kr, till exempel 50 000 kr i månaden, kommer pensionsavsättningen bli 2090 kr (46 438 kr * 4,5%) plus 1 068 kr (3 562 kr * 30%). Den totala avsättningen blir då 3 158 kr varje månad.

I början på året kan många frågor dyka upp bland anställda som noterat att avsättningen till tjänstepensionen minskat i januari, jämfört med december året innan. Anledningen till detta är just för att brytgränsen för när man får 30% i avsättning till tjänstepensionen höjs från 44 375 kr i månadslön till 46 438 kr i månadslön. Det gör att en större del av lönen avsätts med 4,5% i pensionsavsättning, istället för 30%.

Annons

Löneväxling 2023

Arbetsgivare kan ge anställda möjligheten att löneväxla. I praktiken betyder det att en anställd kan växla en del av sin bruttolön (lön innan skatt) mot ett pensionssparande, och ges möjlighet att spara mer till sin pension.

För att löneväxling ska vara fördelaktigt behöver man tjäna över ett visst belopp för att det inte ska påverka ens allmänna pension och socialförsäkringsförmåner negativt.

För att löneväxling ska vara fördelaktigt behöver den anställda ha kvar en lön, efter löneväxling, på över 50 000 kr per månad eller 600 000 kr per år (2023) för att inte påverka den anställdes allmänna pension och socialförsäkringsförmånader negativt.

Och du som är arbetsgivare, säkerställ att ni erbjuder era anställda en marknadsmässig tjänstepension. Det ni betalar idag till era anställdas tjänstepensioner kommer ha stor inverkan på era anställdas framtid den dagen de väljer att gå i pension.

/David Yarian, pensionsexpert

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. Försäkring tillhandahålls av Avanza Pension.

Relaterade inlägg