Förbättrad hållbarhetsdata!

Fondernas hållbarhetsdata har kanske inte alltid varit så enkel att tolka. Därför har vi gett området lite välbehövlig kärlek för att försöka skapa en bättre helhetsbild över fler hållbarhetsaspekter.

Hållbarhetsindikatorn

För varje fond har vi tidigare visat upp ett hållbarhetsvärde som baseras på innehaven i fonden. Hållbarhetsvärdet tar hänsyn till hur bolagen jobbar med miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

För att kunna få en uppfattning om värdet är bra eller inte, så har vi skapat en indikator där grönt visar att fonden är bland dom bättre och rött indikerar att fondens värde är bland de sämre.

Morningstars hållbarhetsbetyg

Med Morningstars hållbarhetsbetyg kan du få koll på hur hållbar en fond är, jämfört med andra fonder inom samma kategori. Tänk på att trösklarna för betyget är olika för varje kategori, så i vissa kategorier krävs det mer än i andra för att få fler glober.

Låg CO2 och positivt klimatarbete

Precis som innan så kan du fortfarande se om en fond kvalar in för att få Morningstars klimatmått ”Låg Co2-risk”. För att få låg risk behöver fonden ha ett lågt CO2 snittriskvärde och begränsad exponering mot fossila bränslen

Investeringar i bolag som jobbar med positivt klimatarbete?

Här ser du om fonden investerar i bolag som jobbar för mer hållbara transporter, förnyelsebar energi och för att minska koldioxidutsläppen.

Vill du undvika ifrågasatta branscher?

Ett annat populärt önskemål har varit att kunna se om fonden har bolag som är involverade i vissa specifika branscher. Nu kan du se involvering för hela 16 olika teman, och du kan även se detaljerad information över hur stor fondens exponering är.

Var hittar jag detta?

Vi har lagt till informationen på våra fondsidor både på sajten och i apparna. Vi har också lagt till filtrerings- och sorteringsmöjligheter i fondlistan.

/Team Fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg