Företagsobligationer och investmentbolag lockade i oron

Av Johanna Kull

02 mar 20

Share

Februari blev en mycket handelsintensiv månad, där såväl privatspararnas aktie- som fondhandeln slog rekord. Och även om köpnotorna var flest till antalet, så var försäljningarna betydligt större sett till volym. Spararna drog ned på risken och gjorde de största nettoförsäljningarna i aktier på flera år. Hos fondspararna utmärkte sig stora köp i företagsobligationsfonder. Här mer om månadens fond- och aktiehandel.

Fondspararna söker trygg hamn

De branta börsfallen har ökat intresset för så kallade trygga hamnar. Framför allt försiktigare företagsobligationsfonder har sett stora inflöden och här följer spararna de stora institutionella investerarna. Amerikanska företagsobligationer såg i februari de största inflödena på 19 år. För dig som är intresserad av att spara i en företagsobligationsfond är det viktigt att komma ihåg att variationen i risk är stor. Det finns företagsobligationsfonder med mycket låg risk, såväl som företagsobligationsfonder som snarast ligger nära en aktiefond i risknivå. Det gäller alltså att vara noggrann i sina val.

På säljlistan utmärker sig Asienfonder, vilka är månadens klart mest sålda fonder. Utflödena från dem är lika stora som från övriga fonder på säljlistan tillsammans. Spararna har överlag ett ganska kluvet förhållande till tillväxtmarknadsfonder och pendlar mellan stora köp i positiva börstider och stora sälj i tider av börsoro. En form av jojo-sparande som inte gynnar totalavkastningen. Att tillväxtmarknader svänger mer, det vet vi. Bästa sättet att parera det är genom att ha ett lagom stort månadssparande i fonderna

Aktiespararna säljer mest, men köper Investor

Aktiespararna drog ned på risken i slutet av månaden och gjort de de största försäljningarna på flera år. Framför allt gjordes vinsthemtagningar i årets vinnaraktier. En trend vi såg under hela månaden och som bara ökade i takt med att börsen blev stökigare. Det följer det historiska mönstret. När mörka moln hopar sig på börshimlen, brukar vi börja med att plocka hem en del vinst i de bolag som gått bra

På köplistan utmärkte sig bolag med defensiva inslag som Telia och Ica. Strax utanför köptoppen hittar vi också läkemedelsbolaget AstraZeneca och Essity som säljer hygienprodukter.

Investor är en av få mer cykliska aktier som det varit nettoköp i även under senaste dagarnas börsoro. Investor är den mest ägda aktien bland våra kunder och en bas i många portföljer. Här är det sannolik långsiktiga sparare som ser nedgången som ett bra köptillfälle och som då väljer att öka på i redan befintligt innehav

 

Hur har du agerat senaste månaden?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg