Företagsobligationsfonder stänger tillfälligt

Under dagen har det kommit besked om att flera företagsobligationsfonder tillfälligt stänger för insättningar och uttag. En tyvärr ofrånkomligt åtgärd i en olycklig situation. Men vad betyder det och varför är åtgärden nödvändig? Låt oss reda ut några av de vanligaste frågorna.

Vad är en företagsobligationsfond?

Företagsobligationsfonder är fonder som investerar i företagsobligationer, alltså skuldebrev utgivna av bolag.

Vad innebär det att fonderna tillfälligt stänger?

Det innebär att du tillsvidare inte kan göra några insättningar eller uttag i fonden.

Varför stänger fonderna?

Senaste veckorna har det över hela världen skett stora uttag från i princip alla typer av fonder, så även företagsobligationsfonder. Förvaltarna av en företagsobligationsfond måste då sälja en del av fondens obligationer. Det följer samma princip som att aktiefonder måste sälja aktier när när deras sparare gör uttag.

Det här brukar inte vara ett problem i goda tider, men är det i och med den extraordinär och nervös situation som råder på världens finansmarknader just nu. Det har i högsta grad påverkat den svenska företagsobligationsmarknaden som frusit till is. Det finns i princip bara säljare, men inga köpare. Något som tillsammans med de stora utflödena som skett från företagsobligationsfonderna senaste veckorna, skapar en ohållbar situation. För att överhuvudtaget ha en chans att sälja obligationerna, måste fonderna helt enkelt rea ut dem till ett alldeles för lågt pris. Något som skulle drabba alla kvarvarande sparare i fonden hårt.

Fonder måste behandla andelsägarna lika

En naturlig fråga som uppstår är om fonderna får göra så här. Och ja, vid extraordinära omständigheter där det för de befintliga andelsägarna kan få negativa konsekvenser av en snabb rusning ur fonderna inte bara får, utan även bör fonderna tillfälligt stänga. Detta är även något som Finansinspektionen under gårdagen skickade ut ett pressmeddelande om. De påminde fondbolagen om likabehandlingsprincipen och skrev;  det kan uppkomma situationer där inlösen av fondandelar kan behöva senareläggas av hänsyn till andelsägarnas intresse. Det kan röra sig om fall när tillgångarna i en investeringsfond på grund av särskilda omständigheter inte kan värderas på ett adekvat sätt eller där likviditeten i de underliggande tillgångarna är otillfredsställande.

Man nog alltså säga att dagens åtgärd är uppbackad av Finansinspektionen och hur trist det än är, är det minst dåliga alternativet.

Behöver jag vara orolig över mina pengar?

Nej det tycker jag inte. Denna tillfälliga stängning görs just för att vi som sparare inte ska förlora pengar på grund av felaktiga värderingar. Så länge som företagen som ställt ut obligationerna inte hamnar på obestånd kommer fonderna att erhålla kupongbetalningar (ränta) för obligationsinnehaven som vanligt. Det innebär att avkastningen för de underliggande tillgångarna inte förändrats.

Riksbanken agerar

För att kunna öppna upp fonderna igen måste likviditeten på obligationsmarknaden återkomma och köparna våga sig tillbaka. Och förhoppningsvis behöver det inte dröja alltför länge. Riksbanken har nämligen gett ett viktigt och historiskt besked om att de från och med nu ska börja att stödköpa även företagsobligationer.

När kan vi göra insättningar eller uttag ur fonderna igen?

Budskapet från fondbolagen är att  handeln kommer att återupptas så snart fondernas tillgångar kan värderas på ett rättvist sätt. Om det innebär ett par dagar, eller en, två veckor är för tidigt att säga, men jag både tror och hoppas på att Riksbankens utlovade obligationsköp gör att marknaden piggnar till snabbt.

Hoppas det svarade på era frågor. Har du ytterligare frågor får du gärna ställa dem i kommentarsfältet nedan så ska jag svara utifrån bästa förmåga.

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg