Fortsätta amortera trots slopat amorteringskrav?

Av Johanna Kull

22 apr 20

Share

Amorteringskravet är tillfälligt slopat och hittills har nära 50 000 bolånetagare pausat eller minskat sina amorteringar enligt Finansinspektionen. Men hur ska man tänka? Bör alla nu ta chansen att slippa amortera? Som jag ser det finns det två grupper som bör överväga att sluta att amortera. Men också en grupp som inte alls bör göra det och en grupp som får fundera på varför man vill göra det innan man slutar.

Finansinspektionen slopade 14 april tillfälligt amorteringskravet. Krisåtgärden som gäller både nya och befintliga låntagare kommer att gälla minst till juni 2021 och innebär tusentals kronor kvar i plånboken för många hushåll. För ett hushåll med lån på 3 miljoner innebär det mellan 2 500 – 7 500 kronor mer i månaden att röra sig med beroende på vilken belåningsgrad man har.

Då ska du pausa amorteringen

Har man redan påverkats ekonomiskt av coronakrisen eller löper man stor risk att drabbas av arbetslöshet, ja då tycker jag absolut att det kan finnas anledning att tillfälligt sluta amortera. Och det här är tyvärr ingen liten grupp. Sedan 1 mars har nära 100 000 nya arbetslösa skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen, 60 000 personer har blivit varslade om uppsägning och 32 000 ansökningar om korttidspermittering har kommit in till Tillväxtverket. Så ja, coronakrisen har redan hunnit påverka många människors privatekonomi.

Kanske behövs amorteringspengen redan nu till hushållets vardagliga utgifter, men förhoppningsvis kan man använda amorteringspengen till att fylla på sin buffert. Bufferten är vår privatekonomiska flytväst och en förutsättning för en stabil privatekonomi. Amortering är förvisso ingen kostnad, utan kan liknas vid ett räntesparande, men blir man av med jobbet då behöver man lättillgängliga pengar. Inte pengar som är inlåsta i bostaden, du kan ju inte äta väggarna.

Då bör du fortsätta amortera

Drabbas inte ditt hushåll ekonomiskt av krisen, då tycker jag att det finns all anledning att fortsätta att amortera. Att amortera är i grunden bra. Du minskar din belåning och sänker risken i din privatekonomi. Detta gäller framför allt om du har en belåningsgrad på över 75 procent eftersom du då är mer sårbar för fallande bostadspriser. Går bostadspriserna ned kraftigt och du av någon anledning tvingas sälja, kan det i värsta fall bli så att du inte kan lösa hela ditt lån. Har du 85 procents belåningsgrad behövs det ”bara” en prisnedgång på 15 procent för att du efter en försäljning ska bli sittande med blankolån. Jag säger inte att risken för detta är hög, men den är heller inte obefintlig. Har man hög belåningsgrad, då bör man också amortera.

Då kan du överväga frågan

Har du en stabil privatekonomi, en belåningsgrad under 75 procent och tror du att du kan få en högre avkastning än bolåneräntans ca 2 procent på börsen, ja då kan det i strikt ekonomiska termer vara rationellt att inte amortera och istället öka på sitt börssparande. Långsiktigt är ju den förväntade avkastningen i en väldiversifierad fond- eller aktieportfölj betydligt högre än än bolåneräntan, men den är också mer osäker. Börsen är som ju som alla vet volatil. Något vi verkligen blivit påminda om senaste månaderna.

Om börsfall likt det senaste tenderar att ge dig ont i magen, då tycker jag det finns än större anledning att  noga fundera igenom innan du slutar amortera. Detta eftersom vi vid oro sällan brukar ta våra mest rationella beslut. Då kan det vara lugnande att att vi har fler ben i sparandet att stå på, än bara vår fond-/aktieportfölj.

Själv fortsätter jag att amortera. Detta trots att det i strikt ekonomisk mening sannolikt inte är det mest rationella, men jag gillar känslan av att beta av på mitt lån. och jag har ju ändå ett långsiktigt månadssparande till aktier och fonder. Hur har du gjort?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg