Ge dig själv ett rikare liv som pensionär – med ekonomiskt medvetna val som ung

När jag nämner ordet tjänstepension på daglig basis för olika löntagare är den största skaran osäkra på vad det innebär. Okunskapen upplever jag är ett av skälen till varför en del tycker det är tråkigt och inte heller tycker sig ha tillräcklig kontroll om sin pension. Därav har jag skrivit nedan vad tjänstepension innebär och vad som kan vara bra att tänka på.

Vad är tjänstepension?

Tjänstepension är en förmån från din arbetsgivare och en del av din totala pension. Inbetalningar från din arbetsgivare görs generellt sett från din 25 årsdag till din pension, vanligtvis vid 65 år. Tjänstepension kan börjas tas ut från 55 års ålder, med en uttagsperiod på minst 5 år, och beskattas som inkomst. I begreppet ingår även ett antal trygghetsförsäkringar som tryggar din ekonomi vid långtidssjukdom.

Tjänstepension regleras i avtal mellan arbetsgivare och fack eller direkt med dig som anställd. En del arbetsgivare betalar inte in någon tjänstepension överhuvudtaget. Därför är det viktigt för dig att ta reda på vad som gäller på din arbetsplats.

Vet du vad tjänstepension innebär för dig i framtiden?

Med kunskap om tjänstepension kan du i många fall göra aktiva val till det bättre och därmed ge dig själv en trygghet med högre framtida pension.

Enligt Pensionsmyndigheten är den allmänna pensionen före skatt för kvinnor: 11 100 kronor per månad och för män: 14 200 kronor per månad (januari 2019). Utöver din allmänna pension tillkommer tjänstepension, vilket ger dig möjlighet till högre total pension och rikare liv i äldre år.  Med detta sagt, desto viktigare är det för dig som kvinna och med en arbetsgivare som inte ger denna förmån att berika dig med mer kunskap om tjänstepension, för att behålla levnadsstandarden vid pensionen.

Hur mycket tjänstepension får du av din arbetsgivare?

Tjänstepension kan delas in i kollektivavtalad respektive icke kollektivavtalad tjänstepension. Tjänstepension är vanligt förekommande, men som nämnts tidigare finns inget krav att erbjuda denna förmån för anställda utan kollektivavtal.

Det kan vara svårt för dig som inte tillhör kollektivavtal att veta vad du har rätt till när det inte finns strikta riktlinjer. Vanligt förekommande riktmärke för dig att jämföra med, och som arbetsgivare ofta väljer att spegla åt sina anställda, är ITP1 (kollektivavtal för privatanställda tjänstemän).

Enligt Collectum, som är valcentral för ITP1, ger en tjänstepensionslösning enligt ITP1 år 2019 en månatlig tjänstepension om 4,5% upp till en månadslön på 7,5 inkomstbasbelopp dvs 40 250kr. 30% tillkommer på överstigande lönesumma. För att göra det tydligare, en månadslön om 35 000kr ger en månatlig insättning om 1575kr till tjänstepension.  Därtill ingår även i ITP1 bland annat en sjukförsäkring som tryggar upp din inkomst med ca 80% vid långtidssjukdom efter 3 månader, och en premiebefrielse som försäkrar din pensionspremie

Mina tankar om tjänstepension

Jag tror mig ha tillräckligt med kunskap och kontroll och kan där med känna mig trygg inför min pension. För mig är det viktigt med ett arbete då min lön bidrar till allmän pension och avsättning till tjänstepension. Jag ser gärna att min arbetsgivare ser fördelarna med att erbjuda en tjänstepension enligt eller över ITP1. Trygghetsförsäkringar vid sjukskrivning som är inkluderat i en kollektivavtalad lösning känns otroligt viktigt eftersom ett skede av sjukskrivning gör att omständigheter ändras snabbt. Det är viktigt att ha en tryggad ekonomi både idag och i framtiden. Tjänstepension anser jag är lika självklart att förhandla om som att ge ett löneanspråk vid anställningsintervjun.

Utan tjänstepension från min arbetsgivare hade jag valt att starta en pensionsförsäkring som ger mig samma möjligheter till tjänstepension som om jag fått denna förmån från min arbetsgivare. Jag hade startat ett mindre månatligt sparande jämförbart med ITP1. Jag hade även gått med i ett fack som erbjuder ekonomisk trygghet vid långtidssjukdom.

Mina tips!

  • Kom ihåg att tjänstepension är en viktig förmån, en trygghet och del av din framtida lön som pensionär.
  • Förhandla med din arbetsgivare, hur ligger din arbetsgivares nivåer på förmåner jämfört med ITP1.
  • Varje år sker lönerevision, kontrollera att arbetsgivare samtidigt ändrar din anmälda lön för tjänstepensionen.
  • Är du försäkrad av din arbetsgivare med försäkringar som täcker din lön och pension vid långtidssjukdom.
  • Flertal tjänstepensionsaktörer tar ut onödiga avgifter för ett tjänstepensionskonto. Att undgå dessa avgifter gör enorm skillnad om din framtida pension. Din arbetsgivare bestämmer vilken aktör. Be din arbetsgivare se över tjänstepensionsaktören till ett förmånligare alternativ utan avgifter för samtliga anställda.
  • Undersök om du kan flytta tidigare tjänstepensionskapital till aktör utan avgifter.
  • Välj en placeringsform för din tjänstepension grundat på hur aktiv, vilken risk och tidshorisont du tänkt. Det finns internetbaserade beslutstöd att ta hjälp av för att få en smart lösning på enkelt sätt.
  • Finns återbetalningsskydd inkluderat eller kostar det något. Hos flertal aktörer kostar inte återbetalningsskydd något och ligger som default lösning, men inte hos alla. Enligt inkomstskattelagen är följande förmånstagare med återbetalningsskydd i förstahand, make/maka/sambo och barn. Du kan vid önskemål avsäga dig återbetalningsskyddet och på så sätt ta del av utdelning från kollektivet istället.
  • Du har möjlighet till förstärkt tjänstepension genom att diskutera löneväxling med din arbetsgivare vid lön över 8,07 inkomstbasbelopp, dvs 43 309 kr per månad år 2019. Löneväxling betyder att du kommer överens med din arbetsgivare om att byta en del av din lön mot pension. Du får ca 6% mer i avsättning eftersom skatten på pensionssparande är lägre än arbetsgivaravgiften på lön. Det innebär alltså inga extra kostnader för arbetsgivaren men ger dig mer i plånboken när det blir dags att gå i pension.

/Malin Månsson, företagsansvarig Avanza Pension

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg