Håll koll på detta i rapportsäsongen

Av Avanza

23 jul 18

Share

Vi befinner oss mitt i rapportsäsongen för börsårets andra kvartal och det innebär att bolagen presenterar siffrorna för försäljning, marginaler och vinst. Det blir lätt ett informationsbrus och frågan är vad som är viktigast att ha koll på. Låt oss bena ut just det tillsammans.

 

Att följa bolagens rapporter är ett roligt och informativt sätt att lära sig mer om bolagen som antingen återfinns i portföljen eller som du funderar på att investera i. Årsredovisningen är vanligtvis den mest informativa och grafiska framställningen av bolaget, dess verksamhet och prestation senaste året. Det beror rimligen på att just den är en bra marknadsföring för bolaget.

Förutom årsredovisningen så rapporterar bolagen siffrorna kvartalsvis under året. Finns tiden och lusten så behöver du alltså inte vänta ett helt år mellan gångerna du uppdaterar dig kring bolagets framfart. Under rapportsäsongen när kvartalsrapporterna släpps så är det mycket information och tillika brus som når oss investerare. Nedan påminner jag om de nyckeltal som traditionellt är de viktigaste och som är bra att kasta ett getöga på.

Håll koll på när dina bolag rapporterar för att uppdatera dig kring hur det går för bolagen. Nu är det enklare än någonsin att hålla koll på när det vankas rapport. Vi har nämligen lanserat rapportöversikten i våra mobilappar.

Håll koll på detta i kvartalsrapporterna

Ifjol skrev min kollega Gabriel Isskander på Börsveckan en krönika kring vilka nyckeltal han ansåg var viktigast att ha med sig när det regnar rapporter. Som bekant är repetition kunskapens moder så vi tar tillfället i akt att repetera lite.

VD-ordet
Här ger bolagets VD en bild över det gångna kvartalet och vilka utmaningar samt möjligheter som bjudits på likväl som vad han eller hon tror framåt. Just det gångna kvartalet syns ju även i de hårda siffrorna men VD-ordet bäddar in utvecklingen i 1-2 sidor löpande text, lite grann som en finansiell novell. Om du inte har så mycket tid att uppdatera dig kring bolagens rapporter så försök i alla fall läsa just VD-ordet. Som bekant är ju marknaden framåtblickande och är det någon som har örat mot rälsen så är det ju VD, därför är det extra intressant att läsa vad denne tror om framtiden, inte minst nu när marknaden fokuserar väldigt mycket på den eskalerande handelskonflikten som skapar huvudbry för många bolag, hur kommenterar bolaget detta?

Omsättning
Hur har bolagets försäljning utvecklats? Även om man kan mäta sekventiellt, alltså jämfört med förra kvartalet, så är det vanligast att jämföra med samma kvartal året innan då det blir mest rättvist att jämföra med. Ta Skistar som exempel, de tjänar ju merparten av sina pengar på skidhyra och liftkort och då är det inte rättvist att jämföra det snörika första kvartalet med det gassande sommarheta tredje kvartalet.

Omsättningen och omsättningstillväxt är kritiskt för att bolaget ska kunna öka sina vinster långsiktigt. På kort sikt kan ett bolag kapa sina kostnader och därmed öka marginalerna men på lång sikt är det vitalt för ett bolag att öka sin försäljning.

Lönsamhet
Förutom försäljningen och dess utveckling så är det också viktigt att hålla koll på hur lönsamheten utvecklas. Kort och gott kan man säga att det är intressant att se hur mycket pengar de lyckas tjäna på varje försäljningskrona. Vilket lönsamhetsmått som favoriseras av marknaden beror lite grann på vilken typ av verksamhet det handlar om men ofta kikar marknaden på rörelsemarginal och även bruttomarginal vid produktsäljande bolag.

Avkastning på sysselsatt kapital
Detta är ett mått som anger avkastningen som rörelsen lyckas generera i förhållande till det kapital som bolaget har till sitt förfogande, oavsett om det är eget kapital eller främmande kapital (lån). Sysselsatt kapital är bolagets tillgångar minus de icke räntebärande skulderna. Frågan är om bolaget använder tillgångarna på ett effektivt sätt för att generera en tillfredsställande avkastning. Nivån bör helst ligga över 10 % för att bolaget ska vara värdeskapande över tid. När det handlar om banker är måttet ROE (räntabilitet på eget kapital) mer användbart.

Kassaflödet från den löpande verksamheten
Ett positivt kassaflöde behövs gör för att generera vinster och utdelningar till aktieägarna likväl som att möjliggöra amorteringar på lån och finansiera värdeskapande förvärv.

Skuldsättning
Bolagets nettoskuld, alltså skulden minus kassan, är viktig att hålla koll på. Ju högre nettoskuld desto högre blir risken i bolaget, det är mer än ett bolag som gått omkull historiskt på grund av hög skuldsättning. Skuldsättningen bör ställas i relation till rörelseresultatet eller det egna kapitalet i bolaget. Många bolag har som mål att skuldsättningen max skall uppgå till 3 gånger rörelseresultatet.

Soliditet
Detta är ett mått som anger hur stor andel av tillgångarna som utgörs av eget kapital. Det mäts genom att mäta det egna kapitalet med de totala tillgångarna. För de flesta bolagen brukar soliditeten uppgå till minst 30 %. Det innebär att för varje hundralapp tillgång i bolaget så utgörs 30 kr av eget kapital och 70 kr av skuld. 100 % soliditet innebär således att det inte finns några räntebärande skulder alls i bolaget.

 

Vilka nyckeltal tycker du är mest intressanta?

Fortsatt trevlig sommar,
Nicklas

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg