Handla som proffsen i darkpools

Du som är van att handla på börsen vet att en börs fungerar som en digitaliserad torghandel. Köpare och säljare samlas runt en aktie och visar vad de är beredda att handla för i hopp om att två order ska matcha. Innan du bestämmer dig för vilket pris du är beredd att handla till tittar du säkert i orderdjupet. Där ser vi hur många aktier som söker köpare eller säljare till ett specifikt pris.

För att det ska kunna bli ett avslut behöver den så kallade spreaden korsas. Spreaden är skillnaden mellan köp- och säljkursen, i exemplet ovan 20 öre (226,40 – 226,20). I aktier som handlas väldigt frekvent är spreaden mindre och det är sällan problem att få avslut på väldigt stora volymer på den öppna marknaden.

Darkpools förenklar handel i småbolag

Många aktier har en för liten omsättning för att det ska gå att lägga en större order utan att priset sticker iväg för mycket. Därför har proffs under många år använt darkpools. Det flödet gör vi nu tillgängligt för alla våra kunder. Fördelen med en darkpool är att du inte behöver visa ordern för andra aktörer i marknaden förrän det blivit ett avslut. Det underlättar inte minst för handel med större volymer. Nordic@Mid kallas den darkpool som nu blir tillgänglig för alla våra kunder. Det är en del av Nasdaq Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors och tillåter handel med aktier på large-, mid- och small cap samt First North.

En fördel med darkpools är också att avslut görs på så kallat midprice. Tillbaka till exemplet ovan så kommer ett avslut ske när något är beredd att betala hela spreaden på 20 öre. Hade orderdjupet istället varit en darkpool så hade midprice blivit 226,30 kr. På det sättet blir det ett bättre pris för både köpare och säljare. För den som handlar med större volymer kan det innebär mycket pengar.

Annons

Alla order passerar darkpools

Att darkpools nu finns tillgängligt för alla innebär inte att alla order bör läggas där. Det finns faktiskt flera spärrar för hur mycket handel som får gå den vägen innan darkpoolen temporärt begränsas. Läs mer om detaljerna i frågor och svar.

När du lägger en vanlig order kommer den tack vare så kallad smart order routing att stämma av om det går att få ett bättre avslut via denna darkpool än på den öppna marknaden. Så oavsett om du väljer att aktivt lägga en order i darkpoolen eller inte, kan du få fördel av darkpoolens egenskaper.

Ska börsen inte vara helt öppen?

En kritik som finns mot darkpools är att de är precis som de låter, dolda. Men alla avslut som görs i Nasdaq Stockholms darkpool syns under avslut. Aktier som har en liten omsättning kan vara svåra att handla utan att påverka priset väsentligt. Vi kan ta ett annat exempel. Här har vi en aktie där hela köpsidan motsvarar drygt 130 000 kr. Det är mycket pengar, men inte alls ett orimligt innehav för en privatperson. Det här är dessutom ett orderdjup från ett bolag med ett börsvärde på ca 1,6 miljarder. Alltså ett litet bolag, men inte så litet att handel för ett par hundratusen kronor ska vara orimligt.

Här är spreaden dessutom 30 öre. Vilket är över en (1) procent på det här aktiepriset. Att kunna halvera den kostnaden kommer kunna spara mycket pengar både direkt och över tid.

Det går dessutom att dölja delar av en order redan idag. I den avancerade orderläggningen på den öppna marknaden finns det faktiskt ett verktyg för den problematiken också. Där kan du ställa in vilket synligt antal aktier som ska visas i orderboken.

Då ska du använda darkpoolen

Om du aldrig har haft problem med din orderläggning behöver du nog inte ens fundera över att lägga en order i darkpoolen. Men om du handlar aktier där du behöver dela upp dina order för att inte svälja en för stor del av orderboken kan det vara värdefullt att testa. Alla funktioner är inte nödvändiga för alla kunder, men hos oss ska du vara trygg med att vi kämpar för att du ska ha precis de verktyg du behöver. Så även om darkpoolen inte fyller en funktion för dig idag hoppas jag att du är så framgångsrik med ditt aktiesparande för att det en dag ska ha en betydelse. Du kan handla i Nordic@Mid genom att i desktop trycka på “Avancerad orderläggning” och i appen trycka på de tre punkterna bredvid ”Granska innan köp”.

Det finns ännu mer att läsa om du vill lära dig ännu mer om hur en darkpool fungerar.

Lycka till med handeln!

Philip

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

 

Relaterade inlägg