Sparkonto med ränta – så placerar du bufferten

Lättillgängligt och säkert. Det är de två fundamentala egenskaper som bör vara uppnådda när du placerar din buffert. Därför finns det i praktiken bara en rätt plats för dina buffertpengar. Här mer om hur du bör placera bufferten. 

Alla människor bör ha en buffert. Hur stor den bör vara och hur du kommer till den summan det varierar, men något som är gemensamt för i stort sett alla är hur bufferten bör vara placerad. Tryggt och lättillgängligt. På ett sparkonto med insättningsgaranti.

Sparkonto med insättningsgaranti

Sparkonto är den enda sparformen som uppfyller de två fundamentala kraven på lättillgänglighet och säkerhet. Själva syftet med din buffert är just att klara av tillfälliga ekonomiska smällar och börsen är med andra ord ett big no no. Det blir för riskfyllt. Ingen kan med säkerhet säga hur börsen kommer stå om en månad eller ens en vecka och har du dina buffertpengar placerade i aktier eller aktiefonder, finns en icke försumbar risk att du på grund av en oförutsedd händelse tvingas sälja av dina innehav mitt i en börssvacka.

Välj sparkonto utan bindningstid och uttagsavgift

Lås heller inte in dina buffertpengar på ett sparkonto med bindningstid och uttagsavgift. Även om du får marginellt bättre ränta. Noll, en halv eller en procents ränta på bufferten, spelar i ärlighetens namn ingen större roll. Får du en procents ränta på en buffert som uppgår till 50 000 kronor, innebär det 500 kronor om året i ränta. Och efter att skatten är betald endast 350 kronor mer. Skillnaden mot ett nollräntekonto är alltså blott 29 kronor i månaden. En ganska billig peng för den trygghet som en lättillgänglig buffert ger.

Hos oss kan du placera din buffert i ett sparkonto+, vilket är ett sparkonto med både ränta och insättningsgaranti. Det kostar såklart ingenting att öppna ett konto och du får ränta från första kronan. Välj ett sparkonto utan bindningstid för att försäkra dig om att du alltid har pengarna tillgängligt.

Hur stor buffert ska man ha?

Den låga räntan på våra buffertpengar är dock ett skäl till varför vi inte ska ha för stor buffert. Ja man kan ha för stor buffert. Upp till en viss nivå skapar en buffert både nytta och en god magkänsla, men när den gränsen är nådd bör vi istället investera våra pengar i tillgångar där den förväntade avkastningen är högre. Det vill säga aktier eller aktiefonder. För om vår buffert står för trygghet, står det långsiktiga sparande för frihet och möjliggörande av drömmar och det är minst lika viktigt!

Hur placerar du din buffert?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg