Pensionsupproret: Historiskt misstag att låsa fast sparare

Av Avanza

09 okt 19

Share

Ambitionerna bakom regeringens proposition om nya regler för tjänstepensionsmarknaden är vällovliga. Men förslaget är i flera delar inte den förbättring som påstås. Tvärtom riskerar miljontals sparare att vara fortsatt inlåsta i dyra och dåliga pensionslösningar utan reell möjlighet att byta. Nu finns möjlighet att förhindra ett historiskt misstag, skriver vår ordförande Sven Hagströmer och Åsa Mindus Söderlund, vd Avanza Pension på Di Debatt idag. Här kan du läsa hela artikeln. 

Här delar av artikeln

Ambitionerna bakom regeringens arbete är vällovliga. Behovet av att effektivisera den lagstadgade flytträtten av försäkringssparande är något som länge lyfts av ett flertal aktörer, till exempel Finansinspektionen. Dessvärre är det nuvarande förslaget alldeles för kraftlöst för att nå målet: att förenkla och förbättra villkoren för landets sparare. Resultatet riskerar att bli precis det motsatta – fortsatt dyrt, krångligt och begränsande.

Det vore allvarligt. Tjänstepensionen blir allt mer central för vår försörjning på ålderns höst och svenska sparare uppmanas här att ta ett allt större ansvar. Men möjligheterna att aktivt bestämma hur tjänstepensionen ska förvaltas är kraftigt begränsade. Svenska sparare kommer med regeringens lagförslag fortsatt att vara fastlåsta i kostsamma lösningar utan praktisk möjlighet att flytta sina besparingar.

En modern lagstiftning som reglerar villkoren kring tjänstepension borde istället ha dessa naturliga utgångspunkter:

  • Tydliga och transparenta regler och avgifter. Flytt av tjänstepension måste vara enkel och med spararen i fokus. Människor ska inte behöva betala för kostnader som de inte känt till, än mindre godkänt. Med liggande lagförslag kommer försäkringsbolagets kostnader för bland annat provision till försäkringsförmedlare fortsatt kunna tas ut på kunden. Enligt Konsumentverket kan det idag kosta 4 400 kr att flytta en pension värd 80 000 kr och hela 72 800 kr att flytta en värd 1,6 miljoner. För den genomsnittlige spararen tar det upp till 10 år att betala igen kostnaderna som uppkommer vid en flytt av tjänstepension, givet att man väljer en lösning med lägre avgifter. Det orimliga i detta kan exemplifieras med låt oss säga ett elbolag. Skulle ett elbolag som gör stora investeringar i infrastruktur få binda kunderna i tio år? Knappast. I vilken annan bransch än i den nuvarande försäkringsbranschen ses ett sådant upplägg som legitimt? Vi frågar oss hur man kan ta ut kostnader från kunderna som aldrig redovisats?
  • Göra skillnad på fondförsäkringar och traditionella försäkringar. Det är viktigt att se över hur man vid förbättrad flytträtt skyddar kvarvarande sparare i det som kallas traditionell försäkring med garanterad återbäring. Fondförsäkringar däremot, den vanligaste försäkringsformen för icke kollektivavtalade tjänstepensioner, är ett helt individuellt sparande där spararen själv bär risken. Vid en flytt av en fondförsäkring tillkommer inga kostnader som drabbar kvarvarande sparare. Trots dessa viktiga skillnader gör propositionen alltså ingen åtskillnad mellan systemen.
  • Värna spararnas valfrihet – och möjlighet att välja hållbart. Avgifterna har en mycket stor betydelse för avkastningen på tjänstepensionen. En avgift på 1 procent urgröper din pension med en fjärdedel om du sparar i 30 år och en tredjedel om du sparar i 40 år, allt annat lika. Allt fler sparare vill göra aktiva val i sitt pensionssparande, antingen för att minska avgifterna de betalar eller för att till exempel välja bort fonder som placerar i verksamheter som är skadliga för miljö- och klimat och inte ligger i linje med de egna värderingarna. Ett modernt regelverk borde uppmuntra människor att ta ett ökat ansvar för sin framtida ekonomi – inte låsa in dem. Fri flytträtt ger konsumentmakt och därmed möjlighet att göra hållbara val och påverka framtiden.

Vi är övertygade om att ansvarsfulla partier, från vänster till höger är måna om att svenska sparares möjligheter att påverka sin pension behöver stärkas? Tycker våra politiker att det är rimligt att pensionsspararna skall springa pensionssparandets maratonlopp med en tung ryggsäck på ryggen?

Ännu finns tid att göra om och göra rätt.

Sven Hagströmer och Åsa Mindus Söderlund

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg