Högre avkastning än index, men lägre risk – så gör de bästa hos Avanza!

Av Avanza

27 nov 14

Share

Vi har börjat kika en del på vad det är som gör att det går bra för vissa och sämre för andra när det kommer till aktieinvesteringar. Eftersom att vi nu har en stor kundbas kan vi dela in den i olika segment och se vad det är som utmärker vissa kundgrupper. Ett av dessa segment kallar vi internt för högavkastande lågriskkunder eller HALRK (ja vi vet, vi behöver ett bättre namn – har ni en idé så får ni mer än gärna föreslå detta i en kommentar). Dessa kunder har under det senaste året lyckats med konststycket att få högre avkastning än index samtidigt som de tagit lägre risk än index (OMXS30) mätt i standardavvikelse.

Något som utmärker dessa är att de har fler aktier i portföljen än den genomsnittliga kundstocken. Vår kundstock som helhet har i snitt 6 olika aktier medan HALRK-gruppen i genomsnitt har 9 aktier.

Vi tycker även att det kan vara intressant att titta på vilka typer av aktier dessa kunder väljer att investera i. Därför har vi här nedan plockat ut de 10 aktier som är mest överrepresenterade bland denna kundgrupp. I urvalet har vi valt bort aktier som har färre än 500 ägare samt aktier som avnoterats under perioden.

Populäraste aktierna hos HALRK
VärdepapperVerksamhetBörsAndel*+/- 1 år**
KSCoca-ColaDryckus36%10,2%
KSBerkshire HathawayKonglomeratus32%27,2%
KSSampoFinansfi31%13,0%
KSAxfoodDagligvarorflagga_se31%32,1%
KSIndustrial & Financial Syst.Affärssystemflagga_se28%72,2%
KSKambi GroupSportsbettingflagga_se27%204,0%
KSAppleHemelektronikus27%52,6%
KSAstraZenecaLäkemedelflagga_se26%49,1%
KSIca GruppenDagligvarorflagga_se26%45,0%
KSFortumEnergifi24%18,2%

 

Motsvarande har vi även en kundgrupp som vi kallar för lågavkastande högriskkunder eller LAHRK (även här får ni gärna komma med förslag på bättre namn), vilket är gruppen som dessvärre har fått lägre avkastning än index och samtidigt tagit högre risk. De har i genomsnitt 5 aktier i portföljen, vilket är färre än kundstocken som helhet. Nedan finns de 10 aktier som är mest överrepresenterade bland denna kundgrupp.

Populäraste aktierna hos LAHRK
VärdepapperVerksamhetBörsAndel*+/- 1 år**
KSHorn PetroleumOlja & gasca82%-31,8%
KSShaMaran PetroleumOljaflagga_se73%-46,4%
KSDNOOlja & gasflagga_no73%-16,8%
KSScandinavian Clinical NutritionKosttillskottflagga_se70%-21,2%
KSFingerprint CardsBiometriflagga_se69%-38,7%
KSMavshackStreamingflagga_se69%-42,3%
KSMedicPenMedicinteknikflagga_se68%-55,9%
KSPrecise BiometricsBiometriflagga_se67%-42,1%
KSAroCellBioteknikflagga_se65%-32,1%
KSClinical LaserthermiaMedicinteknikflagga_se65%-47,5%

 

Uppdatering
Det har dykt upp förfrågningar kring ytterligare statistik om grupperna:
HALRK sparar mer regelbundet med 6,8 insättningar per år medan LAHRK sätter in pengar 4,6 gånger per år. Fler i HALRK-gruppen har gjort aktieaffärer i år, 65%, till skillnad mot 59% för LAHRK. LAHRK-gruppen gör dock fler avslut per person, 28,7 aktieaffärer i snitt medan HALRK har gjort 22,6 aktieaffärer hittills i år.

HALRK: Högavkastande lågriskkunder. Kunder som mellan november 2013 och oktober 2014 tagit mindre risk än OMXS30 (mätt i standardavvikelse under 1 år) samtidigt som de har fått en högre avkastning.
LAHRK: Lågavkastande högriskkunder Kunder som mellan november 2013 och oktober 2014 tagit mer risk än OMXS30 (mätt i standardavvikelse under 1 år) samtidigt som de har fått en lägre avkastning.
* Andel av alla ägare av aktien hos Avanza som ligger i de respektive segmenten HALRK och LAHRK.
** Utveckling under 1 år uppdaterad med stängningskurs 2014-11-26. Utvecklingen gäller i lokal valuta. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.

Dela inlägget

Relaterade inlägg

Kommentarer