Högre avkastning än index, men lägre risk – så gör de bästa hos Avanza!

Vi har börjat kika en del på vad det är som gör att det går bra för vissa och sämre för andra när det kommer till aktieinvesteringar. Eftersom att vi nu har en stor kundbas kan vi dela in den i olika segment och se vad det är som utmärker vissa kundgrupper. Ett av dessa segment kallar vi internt för högavkastande lågriskkunder eller HALRK (ja vi vet, vi behöver ett bättre namn – har ni en idé så får ni mer än gärna föreslå detta i en kommentar). Dessa kunder har under det senaste året lyckats med konststycket att få högre avkastning än index samtidigt som de tagit lägre risk än index (OMXS30) mätt i standardavvikelse.

Något som utmärker dessa är att de har fler aktier i portföljen än den genomsnittliga kundstocken. Vår kundstock som helhet har i snitt 6 olika aktier medan HALRK-gruppen i genomsnitt har 9 aktier.

Vi tycker även att det kan vara intressant att titta på vilka typer av aktier dessa kunder väljer att investera i. Därför har vi här nedan plockat ut de 10 aktier som är mest överrepresenterade bland denna kundgrupp. I urvalet har vi valt bort aktier som har färre än 500 ägare samt aktier som avnoterats under perioden.

Populäraste aktierna hos HALRK
Värdepapper Verksamhet Börs Andel* +/- 1 år**
KS Coca-Cola Dryck us 36% 10,2%
KS Berkshire Hathaway Konglomerat us 32% 27,2%
KS Sampo Finans fi 31% 13,0%
KS Axfood Dagligvaror flagga_se 31% 32,1%
KS Industrial & Financial Syst. Affärssystem flagga_se 28% 72,2%
KS Kambi Group Sportsbetting flagga_se 27% 204,0%
KS Apple Hemelektronik us 27% 52,6%
KS AstraZeneca Läkemedel flagga_se 26% 49,1%
KS Ica Gruppen Dagligvaror flagga_se 26% 45,0%
KS Fortum Energi fi 24% 18,2%

 

Motsvarande har vi även en kundgrupp som vi kallar för lågavkastande högriskkunder eller LAHRK (även här får ni gärna komma med förslag på bättre namn), vilket är gruppen som dessvärre har fått lägre avkastning än index och samtidigt tagit högre risk. De har i genomsnitt 5 aktier i portföljen, vilket är färre än kundstocken som helhet. Nedan finns de 10 aktier som är mest överrepresenterade bland denna kundgrupp.

Populäraste aktierna hos LAHRK
Värdepapper Verksamhet Börs Andel* +/- 1 år**
KS Horn Petroleum Olja & gas ca 82% -31,8%
KS ShaMaran Petroleum Olja flagga_se 73% -46,4%
KS DNO Olja & gas flagga_no 73% -16,8%
KS Scandinavian Clinical Nutrition Kosttillskott flagga_se 70% -21,2%
KS Fingerprint Cards Biometri flagga_se 69% -38,7%
KS Mavshack Streaming flagga_se 69% -42,3%
KS MedicPen Medicinteknik flagga_se 68% -55,9%
KS Precise Biometrics Biometri flagga_se 67% -42,1%
KS AroCell Bioteknik flagga_se 65% -32,1%
KS Clinical Laserthermia Medicinteknik flagga_se 65% -47,5%

 

Uppdatering
Det har dykt upp förfrågningar kring ytterligare statistik om grupperna:
HALRK sparar mer regelbundet med 6,8 insättningar per år medan LAHRK sätter in pengar 4,6 gånger per år. Fler i HALRK-gruppen har gjort aktieaffärer i år, 65%, till skillnad mot 59% för LAHRK. LAHRK-gruppen gör dock fler avslut per person, 28,7 aktieaffärer i snitt medan HALRK har gjort 22,6 aktieaffärer hittills i år.

HALRK: Högavkastande lågriskkunder. Kunder som mellan november 2013 och oktober 2014 tagit mindre risk än OMXS30 (mätt i standardavvikelse under 1 år) samtidigt som de har fått en högre avkastning.
LAHRK: Lågavkastande högriskkunder Kunder som mellan november 2013 och oktober 2014 tagit mer risk än OMXS30 (mätt i standardavvikelse under 1 år) samtidigt som de har fått en lägre avkastning.
* Andel av alla ägare av aktien hos Avanza som ligger i de respektive segmenten HALRK och LAHRK.
** Utveckling under 1 år uppdaterad med stängningskurs 2014-11-26. Utvecklingen gäller i lokal valuta. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.

Relaterade inlägg