Avanza får högst betyg i Hållbarhetsbarometern!

För några månader sedan berättade vi om hur vi tänker kring hållbarhet och presenterade resultatet av en klimatanalys som gjordes under våren. Även om vi själva är medvetna om hur vi jobbar för att minimera vår miljöpåverkan så är det inte alltid lika säkert att det når ut till svenska folket.

Därför är det väldigt kul att få mottaga diplom för bästa finansiella företag i Hållbarhetsbarometern – en varumärkesundersökning som visar hur bolagen uppfattas av allmänheten när det gäller hållbarhet. Bolagen kartläggs inom fyra områden: Miljö/Klimat, Samhälle, Långsiktighet och Öppenhet. Avanza erhöll ett hållbarhetsindex på 72 (skala 0-100) där närmaste konkurrent inom bank erhöll 59 och inom försäkring 62. Avanza fick det högsta betyget av alla åttio företag i undersökningen i kategorin i Öppenhet och transparens.

Dr Tony Aperia och vår CFO Birgitta Hagenfeldt
Dr Tony Aperia och vår CFO Birgitta Hagenfeldt

”Avanza var inte hårfint bättre, utan extremt mycket bättre”, säger forskaren Tony Apéria. Avanzas höga poäng kommer främst inom långsiktighet och öppenhet. ”Av de som känner till Avanza ses det som ett väldigt starkt företag, en dynamisk utmanare på marknaden med en väldigt stark position. De har starka associationer till nytänkande. Att Avanza är en internetaktör gör också att det upplevs bättre för miljö och klimat”, fortsätter Tony Apéria.

Om Hållbarhetsbarometern

Hållbarhetsbarometern är en fördjupning av den årligen genomförda Anseendebarometern och bygger på forskning av relevanta områden inom begreppet hållbarhet. 6 016 intervjuer har genomförts med den svenska allmänheten i åldern 18-74 år. Frågorna har speglat vilka företag i olika kategorier som de uppfattar som mest hållbara. Studien har genomförts av ekon. dr Tony Apéria vid Stockholms universitet. Målet med underökningen är att årligen följa hållbarhetsutvecklingen för svenska konsumentföretag.

Relaterade inlägg