Hur kan man dra nytta av en svag börs?

Av Avanza

18 apr 18

Share

Börsåret 2018 har varit lite turbulent efter ett lugnt 2017 men hur kan man dra nytta av en lite stökigare börs? Precis som när man sitter på ett flygplan som åker in i turbulens så kan det vara lite otäckt där och då men oftast går det ju faktiskt bra i slutändan. Här är några goda tips på vägen!

Köp när det är billigt och sälj när det är dyrt

Ja, så lyder ju faktiskt ordagrant den klyscha man brukar slänga sig med men det till trots så är det inte mindre sant för det. När jag tittar på statistik från branschorganisationen Fondbolagens Förening så ser jag att sparare som ett kollektiv faktiskt tenderar att köpa när det är dyrt och sälja när det är billigt. Sen är det ju såklart svårt att veta när börsen är billig då det handlar om framtida vinster och de står inte ens förtryckta i den bästa av spåkulor.

Till att börja med så vill jag säkerställa att du känner till Unga Aktiesparares gyllene regler, lite av hygienfaktorer när det kommer till sparande:

  • Förstå vad du köper
  • Håll dig informerad
  • Spara långsiktigt
  • Spara regelbundet
  • Sprid dina risker

Du kanske har hört dem förut men innan vi pratar om hur man kan agera i sämre börstider så vill jag ändå att du reflekterar kring dessa gyllene regler. Tillräckligt många sparare i Sverige följer dem inte. Att förstå vad man köper istället för att okritiskt lyssna på andra gör att man sover godare om natten när börsen är lite mer sur.

Ett långsiktigt sparande gör att du blir mindre känslig för börsens svängningar här och nu, är det pengar du behöver inom närtid så bör du fundera på om det är rätt att exponera dem för risk på börsen. Att spara regelbundet minskar risken att köpa vid fel tillfälle och tankefällorna att man håller igen på sparandet när börsen går ned för att invänta vändningen och då spara igen, fint i teorin men ytterst svårt i praktiken. Sist men inte minst vill jag att du sprider dina risker, tyvärr så nöjer sig nästan varannan sparare i Sverige med enbart en aktie i portföljen, det är inte en tillräcklig riskspridning.

Hur kan man dra nytta av en svag börs?

Börsen går upp och ned i det korta perspektivet men historien visar att den går upp över tid. Det innebär dock inte att alla aktier går upp så det är viktigt att göra hemläxan och välja ut bra bolag med goda framtidsutsikter. Här är några punkter kring hur jag tycker att man kan utnyttja en svagare börs. Börsen är trots allt en drama queen som oftast överreagerar åt båda håll, hitta dina egna sätt att utnyttja just det.

  • Utveckla och skriv ned placeringsregler för ditt sparande. Hur mycket ska du spara löpande, kan du göra extrainsättningar när börsen är sur, hur stora eller små bolag ska du köpa, hur många bolag ska du ha i portföljen, hur stor vikt får varje enskild bolag ha, ska alla ge utdelning eller inte med mera. Att ha egna placeringsregler minskar risken att drabbas av ont i magen och börsens psykologi, speciellt i dåliga tider vilket kan leda till dåliga affärer och att köpa när det är dyrt för att sedan sälja när det är billigt.
  • Köp mer i de bolag du vill äga långsiktigt, speciellt om de faller kraftigt på börsen på grund av ett surt börssentiment som egentligen inte har så mycket med bolagets egna framtidsutsikter att göra. I det korta perspektivet dras i princip alla aktier över en kam när det är risk off på börsen men i det längre perspektivet blir det tydligt att bolagen i allra högsta grad är sina egna lyckas smeder.
  • Köp bolag som tidigare varit för dyra men tack vare en svag börs kommit ned i pris. Om du har en inköpslista med aktier som du vill ha i portföljen men som du tycker är lite för dyra underlättar väsentligt när börsen faller, istället för att sida på händerna så är sannolikheten mycket större att du agerar.
  • Bygg positioner i bolag över tid istället för att köpa hela posten vid ett enskilt tillfälle. Det är i princip omöjligt att veta exakt när det är bäst att köpa och risken finns alltid att aktien går ned efter köp. Den risken minskas väsentligt om du köper löpande och bygger upp positionen i de bolag du vill äga. Dessa positioner kan med fördel fyllas på vid nedgångar för att sänka det genomsnittliga anskaffningsvärdet.

Vad har du själv för tips kring hur man kan agera vid lite surare marknad?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.

Relaterade inlägg