Få koll på orange kuvertet på 5 minuter

Februari är inte bara månaden för semlor och gelehjärtan, det är ju också månaden då vi får ta emot våra orange kuvert – alltså Pensionsmyndighetens årsbesked avseende din allmänna pension. Men hur tolkar man egentligen beskedet?

I drygt 20 år har det orange kuvertet ramlat ner på vår hallmatta, eller på senare år, i vår digitala brevlåda. Under förra året var det fler än någonsin som valde att få sitt kuvert digitalt. Att skaffa sig koll på sin pension är viktigt för att ge sitt framtida jag mer i plånboken. Ändå är det många som låter kuvertet ligga kvar oöppnat. Kanske för att pensionen känns avlägsen eller komplex. Men gör ditt framtida jag tjänsten att öppna kuvertet tillsammans med mig så går vi igenom det här ihop. Kanske kommer du att bli både lite klokare och, på sikt, rikare.

Din pension består av tre delar

Innan vi öppnar våra kuvert tar vi ett litet steg tillbaka och sätter det i rätt kontext. För, som du säkert redan vet, visar det orange kuvertet bara en del av din totala pension.

Den totala pensionen brukar ofta visualiseras i form av en pensionspyramid i tre delar. I botten har vi den allmänna pensionen som de som arbetar och betalar skatt i Sverige tjänar in. Även inkomst som ersätter arbetsinkomst (såsom sjuk- och aktivitetsersättning samt a-kasseersättning) ger också pensionsrätt. 18,5 procent av din inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp (47 717 kronor per månad, år 2022) sätts av till den allmänna pensionen. Av dessa går 16 procent till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen. I den sistnämnda kan du själv välja vilka fonder du vill spara i. Mer information om den allmänna pensionen hittar du här.

Mittendelen i din pensionspyramid är tjänstepensionen, alltså den del av din pension som din arbetsgivare betalar. De flesta får 4,5 procent av inkomsten avsatt till pensionen upp till en lön på 44 375 kronor. På lönedelar över 44 375 kronor sätts 30 procent av. Tjänstepensionen är alltså en viktig del i din framtida pension men dessvärre har en av 10 arbetstagare inte tjänstepension. Om du inte har tjänstepension kan du här räkna ut hur mycket du borde bli kompenserad av din arbetsgivare.

På toppen i din pensionspyramid hittar vi ditt egna pensionssparande. I genomsnitt sparar våra avanzianer 3 700 kronor i månaden till sin pension. Här kan du läsa mer om hur andra sparar till sin pension.

Så tolkar du ditt orange kuvert

Efter att kort gått igenom de olika delarna i pensionen är det så dags att öppna våra orange kuvert.Vi börjar med att kika närmare på ”Dina pensionskonton”.

 1. Värde 2020-12-31
  Orange kuvertet avser förändringar under 2021 och på denna rad ser du det totala värdet på dina pensionskonton (inkomstpension/premiepension) året innan, alltså 2020.
 2. Beslutad pensionsrätt för 2020
  Här ser du dina intjänade pensionsrätter för inkomståret 2020. Själva ordet ”pensionsrätter” kanske känns komplicerat men visar hur mycket pengar du tjänat in till din allmänna pension det senaste deklarerade inkomståret.
 3. Arvsvinst från avlidnas pensionskonton
  När en person avlider fördelas pengarna som finns på dennes pensionskonto ut i form av arvsvinster till andra pensionssparare eller pensionärer inom samma årskull. I tabellen kommer du se att pengar från både inkomstpensionen och premiepensionen fördelas ut.
 4. Adminitrations- och fondavgift
  Här ser du den totala avgift du betalat för administrationen av din allmänna pension och den avgift som fondbolage/t/n tagit ut i din premiepension. Fonderna som finns att välja mellan på pensionsmyndighetens fondtorg är rabatterade jämfört med om du köper dem utanför pensionssystemet. Om du är nyfiken på vilka fonder som du kan välja mellan kan du ta en titt här.
 5. Värdeförändring
  Här ser du den sammanlagda värdeförändringen i din allmänna pension under 2021. Inkomstpensionen påverkas av inkomstutvecklingen för Sverige och den siffran uppgick senast till 2,2%. Premiepensionen är den del du faktiskt kan påverka själv genom att välja egna fonder att placera kapitalet i. Här ser du hur mycket värdet på dina fonder förändrats under året.
 6. Värde 2021-12-31
  Här ser du värdet i slutet på förra året. Värdeförändringen ovanför visar ju hur mycket ditt sparande vuxit eller sjunkit under året men här ser du det totala värdet av din inkomstpension och premiepension vid årsskiftet, med hänsyn tagen till årets värdeförändring.

Den andra ”boxen” på den första sidan i ditt besked är ”Din premiepension”. Det är alltså den lilla delen (2,5 procent) av den allmänna pensionen där du får, men inte måste, välja fonder att placera din premiepension i. Om du inte gör ett aktivt val placeras dina pengar i den statligt förvaltade fonden AP7 Såfa. Här kan du läsa mer om AP7 Såfa.

I tabellen ser du alltså de/n/ fond/er du valt i din premiepension. Du kan välja upp till fem olika fonder. Eftersom jag bara har valt en fond har jag bara en rad.

 1. Värde, kronor
  Här ser du det totala värdet som förvaltas i de/n fond/er som du valt.
 2. Värdeutveckling, procent
  Här ser du värdeutvecklingen i procent på de/n fond/er som du placerat din premiepension i.
 3. Fondavgift, procent
  Här ser du fondavgiften på den eller de fonder som du placerat din premiepension i. Som riktmärke ser du längst ned att den genomsnittlige pensionsspararen har en fondavgift på 0,14%. Om din siffra är högre så bör din värdeutveckling i procent också vara högre, åtminstone över tid. Om den inte är det kan det vara dags att se över ditt val för att hitta ett bättre alternativ. Det kan du göra här.
 4. Vald fördelning, procent
  I premiepensionen kan du välja upp till fem fonder. Om du gjort det ser du här fördelningen mellan dem. Eftersom jag bara har en fond saknas denna kolumnen i mitt besked.
 5. Aktuell fördelning, procent
  Till skillnad från vald fördelning så visar denna kolumn aktuell fördelning. Vissa fonder stiger medan andra sjunker eller är oförändrade, vilket förändrar viktningen i din premiepension. Låt oss anta att en fond går bra och stiger kraftigt. Då kommer ju den utgöra mer än 20% av premiepensionen medan en fond som sjunker i värde kommer att utgöra mindre. Om du vill att fördelningen ska hållas kan det vara klokt att se över premiepensionen någon gång om året eller årsvis i samband med orange kuvertet och återigen välja fördelningen 20% per fond, exempelvis.

Sist men inte minst, ”Beslut om pensionsrätter

Här ser du hur mycket pensionsrätter du samlat in under 2020, alltså det senaste deklarerade inkomståret. Du ser både hur mycket pensionsrätter du samlat in inom inkomstpensionen och premiepensionen. ”Dina intjänade pensionsrätter 2020” visar det totala beloppet av de två. Den pensionsgrundande inkomsten kan vara mindre än din verkliga inkomst, det beror på att inkomstpensionen slår i taket om du tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp, alltså 47 717 kronor per månad.

I och med detta har vi nu gått igenom det orange kuvertet. Vill du få en fullständig bild av ditt pensionssparande kan du ta en titt på minpension.se. Vi har också tagit fram en samlingssida med information om hela din pension. Du hittar den här.

Lycka till med pensionssparandet!

/Moa

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg