Hur påverkar spridningen av Covid-19 bostadsmarknaden?

2020 inleddes starkt på bostadsmarknaden med ökade priser både på både villor och bostadsrätter, men oron för spridningen av coronaviruset tillsammans med turbulens på börsmarknaden kommer sannolikt att innebära ett stopp för uppgången som varit. Bostadsmarknaden påverkas av både psykologi och ekonomi.

Till exempel kan de som tänkt finansiera delar av sitt bostadsköp med pengar investerade på börsen ha förlorat så pass mycket pengar i börsraset att de inte längre kan köpa de bostäder de tänkt. Och många mäklarfirmor vittnar om visningar med allt färre spekulanter pga oro för att smittas av viruset.

Skulle vi få en stor ökning i arbetslösheten kommer även det ha en negativ påverkan på bostadsmarknaden framöver. Det är tydligt att Covid-19-utbrottet just nu leder till oro och negativa ekonomiska effekter. Mot den bakgrunden är det rimligt att anta att bostadspriser kan komma att påverkas negativt. Det är dock svårt att sia om sådana effekter i förväg.

Bostadsmarknaden relativt stabil i tidigare kriser

Den svenska bostadsmarknaden klarade sig bra igenom både Lehmankrisen 2009 och den europeiska skuldkrisen 2011. Efter kortvariga korrektioner fortsatte priserna uppåt igen. Skillnaden den här gången är dock att vi i utgångsläget redan har låga räntor medan man inte minst 2009 hade möjlighet att sänka bostadsräntorna väldigt kraftigt vilket gav stöd åt bostadsmarknaden. Samtidigt är det i det låga ränteläge som råder idag fortfarande väsentligt billigare att låna till en bostad än att hyra en. På samma sätt är tillgången på hyresrätter begränsad.

Tre faktorer som påverkar bostadsmarknadens utveckling

Några av de främsta faktorerna som kan påverka priset på bostäder är sysselsättning, ränta, och disponibel inkomst. Låga räntor och bristande hyresrättsutbud kan ge fortsatt stöd åt bostadsmarknaden när smittspridningen börjar avta och världen sakteligen återgår till normalläge. Och vilket läge vi kommer att vara i när det gäller sysselsättning och disponibel inkomst för hushåll framöver är det nog svårt att sia om. Alldeles oavsett så kommer sannolikt antalet transaktioner i andrahandsmarknaden för bostäder att gå ner kraftigt under perioden av Covid-19-relaterad osäkerhet.

Det som är viktigt är att påminna sig om är att ingen kommer att riskera att få sitt lån uppsagt eller drabbas av högre räntor bara för att belåningsgraden, alltså hur stor del av bostadens värde som du har lånat till, går upp i spåren av fallande huspriser.

Relaterade inlägg