Hur påverkas börsen av makroekonomi?

Av Avanza

18 jun 18

Share

Långsiktigt drivs börsen av vinstutvecklingen bland våra börsnoterade bolag, alltså hur värdeskapande bolagen är. Men, hur kommer makroekonomi in i bilden egentligen? Jag stämmer av det hela med Placeras makroekonomi Pekka Kääntä!

I ett kortare perspektiv påverkas börsen av värderingen och det allmänna risksentimentet men något annat som påverkar, inte minst mellan rapportperioder är makroekonomi eller de breda penseldragen, alltså konjunkturen, inflationen, arbetslöshet, sysselsättning med mera. Låt oss kika på hur det hänger ihop.

Vad är makroekonomi?

Makroekonomi till skillnad mot mikroekonomi är de breda penseldragen och de stora talen globalt som påverkar världens börser och ekonomier. Mikroekonomi handlar om hur den enskilda individen eller företaget agerar och makroekonomi blir ett aggregat av alla individer och företag, man studerar flocken helt enkelt.

Det som makroekonomer tittar på är bland annat konjunkturdata, inflation, sysselsättning, arbetslöshet, räntenivåer, valutakurser, politik och mycket mer som påverkar den enskilda individen eller det enskilda bolaget. Det brukar ju sägas att det är bostadsmarknaden och aktiemarknaden som styr hur förmögna hushållen känner sig och som i sin tur påverkar hur mycket hushållen konsumerar, något som är en viktig faktor för just den ekonomiska aktiviteten, allt hänger ihop.

Hur mår börsen just nu?

Börsen mår bra just nu och tillväxten är god, nästan lite högre tillväxttakt än vad ekonomin klarar av långsiktigt. Däremot är det viktigt att hålla koll på hushållens skuldsättning om än det inte är en konsumtionsfest med negativt sparande som vi hade på 1990-talet. Den svenska valutan är konstlat låg och vi är i stor utsträckning beroende av hur den europeiska centralbanken ECB agerar framåt.

I USA har 3%-nivån på den amerikanska 10-årsräntan hållit ett järngrepp kring börsen och skapat oro. I skrivande stund har räntan fallit tillbaka lite men Pekka berättar vad det här faktiskt betyder och vilken nivå som faktiskt påverkar börsen och skapar alternativ till aktieplaceringar.

Sist men inte minst diskuteras oron i Italien, vilka makrofaktorer och ledande indikatorer som påverkar börsen i stor utsträckning och som man bör hålla ett vakande öga på.

 

Trevlig lyssning,
Nicklas

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg