Hur påverkas mitt sparande kring Brexit?

Av Avanza

17 jun 16

Share

Aktiemarknaden är svängig för stunden och mycket beror på marknadens osäkerhet kring Brexit.

brexit-1462470589PAa
Den 23 juni har nämligen 64 miljoner britter möjlighet att gå till vals för att rösta kring huruvida man vill stanna i EU eller lämna unionen. De senaste opinionsundersökningarna tyder på minskad skillnad mellan ja- och nejlägret vilket ökar osäkerheten, något som syns på marknaden genom fallande aktiekurser.

 

brexit sax
Vad är Brexit?

Ordet är en kombination av Britain och Exit vilket symboliserar ett eventuellt utträde ur EU. För en tid sedan var det Grekland som stod i fokus varpå det då benämndes Grexit.

 

Medlemskapet har varit omstritt sedan inträdet 1973, alltså redan för 43 år sedan. Redan två år senare hölls en folkomröstning där majoriteten röstade för att stanna kvar. Storbritannien har valt att inte införa Euro och har dessutom förhandlat fram ett flertal specialregler under årens lopp.

Varför sjunker börsen?

Aktiemarknaden gillar inte osäkerhet. Ju högre osäkerhet desto högre volatilitet, en finansiell term som bäst kan liknas vid turbulens under flygningar. Fram till för en tid sedan var börsens aktörer relativt säkra på utfallet men i takt med att valet närmar sig har vi sett en viss svängning av opinionen mot lämna, det gillar inte börsen alls.

opinion
Senaste årens opinion för- och emot EU. Källa SVT.

Anledningen kan sägas vara att det skapar ett vakuum av osäkerhet. Ingen vet riktigt vad som händer vid ett brittiskt utträde, troligt är att de realekonomiska förutsättningarna förblir någorlunda intakta. Livet går vidare och Storbritannien fortsätter att importera från och exportera till resten av världen i framtiden också.

De politiska och finansiella är desto mer kluvna, i alla fall i det korta perspektivet. När osäkerheten är hög väljer många aktörer att minska risken mot börsen, speciellt när börsen är stängd under midsommar, något som bidrar till börsens nedgång.

Behöver jag förändra något i mitt sparande?

Marknaden har tagit höjd för en del eftersom oron stigit i takt med svängd opinion. Dock är det mest troliga utfallet att det blir ännu mer stökigt på börsen om britterna skulle lämna. Behöver du dina pengar inom den närmaste tiden kan det vara klokt att fundera kring det faktum att börsen kan fortsätta vara nervös med svängningar upp och ned samtidigt som detta potentiellt kan vara ett bra köpläge om du är långsiktig. Om man ska köpa inför eller vänta tills efter valet får man bestämma själv, på riktigt lång sikt blir nog detta förmodligen bara ett hack i kurvan.

Däremot kan det bli lite större osäkerhet i bolag med stor del av omsättningen i Storbritannien. Risken finns att Storbritanniens valuta pundet fortsätter att försvagas och vilket kan bli en valutamotvind för bolag som tjänar en stor del av pengarna i pund men redovisar vinsten i svenska kronor.

Valutamotvind, alltså i det här fallet att försäljningen sker i stor utsträckning i Storbritannien medan vinsten redovisas i svenska kronor är av övergående karaktär på medellång sikt.

Aktier på Stockholmsbörsen med stor andel av omsättningen i Storbritannien.

I nedan lista ser du de 10 bolagen på Stockholmsbörsen med störst andel av försäljningen i Storbritannien. Om det är ett köp- eller säljläge beror på hur aktien har gått fram till nu och beroende på utfallet i valet. Det finns alltså inget givet facit på vad man bör göra i detta läge.

De 10 bolagen med störst andel av omsättningen i Storbritannien
Aktie Verksamhet Börs Oms*
KS 1 Orexo Läkemedel flagga_se 47 %
KS 2 Nobia Kök flagga_se 46 %
KS 3 Fagerhult Belysning flagga_se 29 %
KS 4 Itab Butikskoncept flagga_se 26 %
KS 5 Boliden Gruvor flagga_se 19 %
KS 6 Sectra Teknik flagga_se 18 %
KS 7 Troax Industrivaror flagga_se 17 %
KS 8 Skanska Bygg flagga_se 16 %
KS 9 Doro Telefoner flagga_se 15 %
KS 10 Getinge Medicinteknik flagga_se 14 %

* Andel av omsättningen i Storbritannienenligt Dagens Industri 24/3 2016
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.

Relaterade inlägg