Så sparar kvinnorna

Av Avanza

21 jun 21

Share

Trots att intresset för sparande är större än någonsin, och att jämställdheten mellan kvinnor och män ökar, går utvecklingen långsamt på sparmarknaden. Men även om kvinnor tenderar att spara mindre summor än män visar deras sparbeteende att de kan komma att gynnas långsiktigt. Låt oss titta på varför.

Skillnaderna mellan kvinnor och män består

Att spara och investera har aldrig varit enklare och billigare än i dag. Vissa kanske till och med skulle kunna hävda att det heller aldrig varit roligare än i dag. Den snabba digitala utvecklingen har lett till att vi nu kan ha börsen i fickan och, när som helst, följa hur vårt sparande utvecklas. Vi kan också dela med oss av våra erfarenheter i olika forum och olika mediekanaler är fyllda av tips om hur man kan tänka kring sitt sparande. Men trots den snabba utvecklingen fortsätter män att dominera sparmarknaden.

Hos oss på Avanza ser vi också skillnader, men inte riktigt lika stora som på nationell nivå. Kvinnor utgör 37 procent av våra kunder och har ett lägre månadssparande än män, knappt 2 300 kronor jämfört med 2 700 kronor för män. Kvinnor sparar alltså i snitt cirka 85 procent av vad män gör. Kanske inte så överraskande med tanke på att lönegapet mellan kvinnor och män är ungefär 10 procent. Samtidigt visar siffran att det finns fler orsaker än lägre inkomst som ligger bakom att kvinnor sparar mindre än män. Forskning har bland annat visat att kvinnor tenderar att ha ett sämre självförtroende än män när det kommer till sparande samt att sparmarknaden upplevs som manligt dominerad.

Kvinnor tar lägre risk och sparar mer långsiktigt

Även om kvinnor hos oss på Avanza har ungefär lika mycket pengar investerade i aktier och fonder ser vi att kvinnor tenderar att ta lägre risk än män. Till exempel är intresset hos kvinnor för så kallade ”meme stocks” (det vill säga aktier i bolag som haussats i sociala forum och gjort kraftiga resor på den amerikanska börsen) lågt, knappt 22 procent av innehavarna i bolagen Gamestop, AMC och BlackBerry är kvinnor. Likaså är intresset för kryptotillgångar svalare, andelen kvinnor av innehavarna av bitcoin- och ethereumcertifikaten är 27 procent. Istället väljer de flesta kvinnor hos Avanza att investera i stora svensknoterade bolag såsom Volvo, SAS, H&M och Axfood.

Om vi tittar på aktier där majoriteten av ägarna är kvinnor är skillnaderna ännu större, inte minst vad gäller val av marknad där kvinnornas topp tio-lista helt domineras av svenska bolag medan männen enbart har amerikanska aktier:

Likaså är det medelstora- till stora bolag inom bland annat mode, dagligvaror, skönhet och hälsovård där kvinnors ägande dominerar. För männen gäller istället meme stocks samt bolag inom spel och tech.

När det gäller fonder finns en tydlig preferens hos kvinnor för breda billiga indexfonder i framför allt Sverige och den globala marknaden.

Sammantaget visar detta att kvinnor tenderar att spara långsiktigt och med en lägre riskaptit. Detta kan visa sig vara en välfungerande strategi då det historiskt varit mer lönsamt att agera långsiktigt på finansmarknaden. Kvinnor har alltså all anledning att våga tro på sig själva och sin sparstrategi.

Att komma igång är det viktgaste

Vi vill göra det enkelt och kul för alla att spara. Vårt samhälle i dag förutsätter dessutom att vi alla har ett sparande. Det kan vara till det där efterlängtade körkortet, till den första lägenheten eller för att kunna sätta lite guldkant på tillvaron under pensionen. Oavsett vad, är det viktigaste att komma igång. Bara några hundralappar i månaden är en bra start på något som kan växa över tid. Vi vill att sparmarknaden ska vara självklar för alla.

Få tillbaka alla avgifter på både aktier och fonder

Och sist men inte minst. Du har väl inte missat vårt starterbjudande? Alla som ännu inte kommit över 50 000 kr i samlat sparande hos oss får tillbaka alla avgifter – på alla fonder. Det sker helt automatiskt. Dessutom handlar du aktier för 0 kr på Stockholmsbörsen. Här kan du läsa mer om vårt starterbjudande.

/Moa

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Starterbjudande gäller för kunder med Courtageklass Start som inte kommit över 50 000 kr i samlat sparande hos oss. Fondavgifterna återbetalas under första kvartalet efterföljande år som fondandelarna ägts. Läs mer om vårt starterbjudande och se villkor på avanza.se/starterbjudande. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg