Hur sparar våra juniorer på Avanza?

Av Avanza

24 mar 23

Share

Varje månad omkring den 20:e är det löning för våra juniorer. Då trillar barnbidraget in på föräldrarnas konton och omkring 500 kronor i snitt sätts av till ett barnsparande. Men hur sparar vi till barnen rent konkret då? Är det fonder eller aktier som lockar? Vilka är favoritinnehaven och hur god riskspridning har de egentligen? Låt oss titta närmare på det och mycket mer!

 

I genomsnitt ligger barnsparandet på 500 kronor per månad med toppar kring 7 år och 13 år som sticker ut. Däremot finns det inget tydligt tecken på att nivån på barnsparandet har höjts nämvärt efter fjolårets 19 procentiga ökning av barnbidraget. Här bör dock tilläggas att barnbidrag betalas ut fram tills dess att barnet fyller 16 år samt att många sparar i eget namn till ens barn. Det förtar dock inte det faktum att det är intressant att djupdyka ned i barnsparandets anatomi. Hur ser sparandet ut bland våra juniorer när vi lyfter på statistiklocket?

Hur mycket bör man spara till barnen?

Egentligen finns det inget som säger att man behöver ett barnsparande överhuvudtaget. Men sannolikheten för att du kommer vilja hjälpa ditt barn under exempelvis eventuell studietid eller vid första bostaden är nog överhängande. Nivån på ditt barnsparande sätter du nog bäst själv, ta en funderare kring syftet helt enkelt. Det viktigaste för de flesta är nog att det finns ekonomiskt svängrum under barnens uppväxt, därefter om ekonomin tillåter så är barnsparande klokt. Vad gäller syftet med sparandet så kan det också vara vettigt att fundera kring om sparandet skall täcka löpande utgifter såsom sporter, sommarkollo, husdjur, moped eller cykel. Då bör du ta med det i beräkningen när du väljer sparform, om horisonten istället är lång så kan du ta en högre risk och därmed få möjligheten till en högre förväntad avkastning. Här kan du förkovra dig mer kring barnsparande och hur du kommer igång rent praktiskt.

Om du sparar 500 kronor på ett vanligt sparkonto så kommer du ha samlat ihop 108 000 kronor efter 18 år, en ansenlig summa pengar. Men varför göra hela jobbet själv? Låt tid och avkastning göra en del av jobbet åt dig istället. Om vi räknar med en årlig genomsnittlig avkastning på 7 procent så kommer ett månadssparande på 250 kronor att ge samma slutsumma. Men vad händer om vi både ökar månadssparandet lite grann och dessutom investerar pengarna?

 

Om vi ökar barnsparandet från 500 kronor till 800 kronor per månad och antar en genomsnittlig avkastning på 7 procent så når vi 344 000 kronor, alltså mer än tre gånger så mycket. På bilden ovan så ser du skillnaden i slutresultat om vi räknar på 1, 7 eller 11 procents årlig avkastning. En procent är en i nutid hög avkastning på sparkonto. Alldeles oavsett hur mycket just du tycker är rimligt att spara till barn(en) så är det alltid klokt att fatta ett informerat beslut.

Jag tror att de flesta nivåerna på ens olika sparanden är sprungna ur olika ekonomiska normer, så även barnsparande. Banken och kvällspressen pratar ofta om 300 kronor i barnsparande, 500 kronor i pensionsspar och en tusenlapp i eget långsiktigt sparande. En intressant fråga är hur det påverkar vår bild av vad som är en rimlig nivå? Vi ska inte sticka under stolen med att vi människor är flockdjur som uppvisar en tydlig flockmentalitet, så även här. Oavsett om du bör spara mer eller mindre så är det intressant att titta på nedan tabell. Den visar vad en hundralapp mer eller mindre likväl som en procent hit eller dit gör i skillnad över tid, förmodligen mer än vad de flesta tror.

Så utmana dig själv och ställ frågan.. är mitt löpande barnsparande optimalt eller ska jag höja eller sänka sparnivån?

Hur sparar Avanzas juniorer rent konkret?

Det är ungefär lika vanligt att spara till flickor som till pojkar och fonder är det som lockar allra mest. Faktum är att nära på varannan sparkrona går till just fonder medan aktier ligger hack i häl med stabila 37%. Ungefär var sjätte sparkrona stannar på kontot som torrt krut. Något som däremot utmärker sig är den geografiska spridningen av barnsparande i vårt avlånga land. Vartannat barnsparande återfinns i Stockholm, följt av Västra Götaland som får var sjunde sparkrona. Gotland, Jämtland och Blekinge har bäst förbättringspotential.

Vilka är de mest populära investeringarna?

I ingressen till detta inlägg sa jag ju att vi skulle titta närmare på hur våra juniorer sparar rent konkret, så låt oss göra det. Vilka är de mest populära investeringarna när vi kikar in i barnens depåer? Vår egen gratisfond Avanza Zero som lanserades 2006 kniper förstaplatsen, kanske är det så att man använder den som en bottenplatta för att därefter krydda med enskilda aktier? Fonden ger exponering mot de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen och ger en övervikt mot bank och verkstad, de branscher som i stort karaktäriserar svenska börsen. Nästan var tionde sparkrona återfinns faktiskt i den fonden.

 

Vilka aktier tillhör favoriterna?

Kikar vi på svenska aktier så är modegiganten Hennes & Mauritz favoriten mätt i antal aktieägare men däremot är Sveriges största investmentbolag Investor störst mätt i kapital. Rent konkret innebär det alltså att Hennes & Mauritz har flest ägare medan investor fått största delen av sparpengarna. Totalt sett står topp 10 aktier för 12,5 procent av allt kapital som investerats i aktier.

En mindre andel kunder har även kryddat barnsparandet med småbolag och där är favoriten gamingbolaget Paradox som börsnoterades 2016. Just gaming (spel till mobil/konsol/PC) är uppenbarligen en favoritsektor då även THQ Nordic letar sig in på fjärde plats. I bilden nedan är bolagen rangordnade efter flest antal ägare medan staplarna visar hur stor andel av sparkapitalet som varje enskilt bolag fått. Där ser vi att preferensaktien Akelius fått absolut mest pengar följt av molnbolaget Fortnox som erbjuder bland annat bokföring i just molnet.

För att få hela bilden måste vi självklart även kolla huruvida de äger utländska aktier. Det har aldrig varit enklare att investera i spännande bolag runt om i världen, något våra kunder också tagit fasta på. Faktum är att nästan var tionde junior faktiskt har minst en utländsk aktie i portföljen och Apple är ohotad favorit. Låt oss kika på vilka utländska aktier som är mest populära.

Utländska favoritaktier i barnsparande – gröna staplar visar antal kunder och blå linje visar procentuell andel av totalt sparande. Apple utgör exempelvis 4,2% av totalt sparande i utländska aktier.

Den uppmärksamme noterar kanske att den fjärde mest populära aktien är ett cannabisbolag. Här är det dock relevant att inflika det faktum att Aurora Cannabis är verksamma inom medicinsk cannabis. Novo Nordisk är Danmarks största börsbolag, Activision Blizzard är ett av världens största gamingbolag och Berkshire Hathaway är Warren Buffetts investmentbolag, för att nämna några.

Vilka fonder tillhör favoriterna?

Jag sa ju tidigare att Avanza Zero lockat till sig nästan var tionde sparkrona totalt sett men tittar vi enbart på fonder så ökar siffran. Då stiger siffran till strax över 15% följt av Spiltans Aktiefond Investmentbolag och vår Avanza Global som vi lanserade ifjol. Generellt sett är det billiga fonder samt historiska högpresterare som letar sig in på listan, vilket är glädjande.

Hur ser riskspridningen ut?

Riskspridningen är generellt undermålig när det kommer till aktiesparande. En viktig poäng är att många som har aktier faktiskt även har fonder som i sin tur äger en stor andel olika investeringar (aktier m.m.). Aktiespararna brukar ju säga att man bör ha 10-15 olika aktier i 5-6 olika branscher men faktum är att vi i Sverige inte bemödar oss att sprida på risken. Det är lite grann som att enbart köpa en enda pralin i godispåsen med en fyllning man aldrig testat. De flesta har bättre risktänk vid lösviktsdisken på fredagskvällen än i sitt sparande. I snitt har vi 3,9 aktier i portföljen medan varannan blott nöjer sig med en enda aktie. Det är en mycket onödig risk som är enkel att minska… genom att sprida på risken.

Lyckligtvis ser det faktiskt bättre ut i barnsparandet hos oss, där ungefär var tredje person endast har en aktie. Men något som däremot är desto mer oroväckande är att barnens sparande har sämre riskspridning och därigenom, allt annat lika, högre risk än för genomsnittskunden hos oss. 6 av 10 juniorer nöjer sig med 1-3 aktier, så är det något jag verkligen vill skicka med om du orkat läsa ända hit —> vänligen sprid på risken genom att köpa fler aktier, om det är just aktier du vill investera i. Har du familj, vänner och bekanta som har barnsparande? Ställ frågan nästa gång ni ses, sannolikheten är stor att den både blir uppskattad (i slutändan) och leder till ett bättre sparande. Vi kan trots allt se att de kunder hos oss med minst 12 aktier faktiskt uppnått den bästa avkastningen historiskt.

Hur många aktier i snitt har våra juniorer i sitt sparande?

 

Stort lycka till med barnsparandet!

/ Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg