Hur värderar man bolag med hög tillväxt?

Det senaste årtiondet dominerades av techbolag med kraftig tillväxt, hög värdering och en vinst på sista raden som inte sällan lyste med sin frånvaro. Hur värderar man bolag med hög tillväxt? Den brittiska tidningen Shares ger inspiration till ett verktyg som de kallar ”Rule of 40”. Låt oss titta närmare på det!

 

Snabbväxande teknikbolag var förra årtiondets vinnare

Under förra årtiondet steg den amerikanska börsen +13,5% per år i snitt medan techbolagen steg hela +17,3%. Det innebär en slutsumma som är nästan 40% högre. Årtiondets vinnare i USA var Netflix med en uppgång på 3 700 % och i Sverige segrade Fortnox med en uppgång på nära 6 000 %. Båda bolagen är digitala och växer snabbt. Men detta syns också i värderingarna. Netflix värderas till 61 gånger vinsten för 2020 och Fortnox 67 gånger dito.

The Rule of 40

När det gäller investeringar i snabbväxande bolag brukar många prata om begreppet GARP (Growth at a Reasonable Price) som den legendariske fondförvaltaren Peter Lynch förespråkat. Det innebär att man ställer P/E-talet (värderingen) i relation till vinsttillväxten genom PEG-talet. Ett högt P/E-tal är inga konstigheter för ett snabbväxande lönsamt bolag som ökar vinsten i snabb takt. Även om en aktie tingar en hög värdering så innebär en snabb vinsttillväxt att den snabbt växer in i värderingen. Men hur gör man om bolaget faktiskt inte går med vinst på sista raden? Då blir ”The Rule of 40” intressant komplement.

”The Rule of 40” tar hänsyn till bolagets försäljningstillväxt och vinstmarginal. Måttet har blivit alltmer populärt att använda bland bolagsledningar med hög tillväxt för att balansera tillväxt och lönsamhet. Nu har det även anammats av allt fler småsparare och fördelen är att det är enkelt att förstå och använda i praktiken. The Rule of 40 eller R40 innebär att ett bolags kombinerade intäktstillväxt och vinstmarginal åtminstone ska uppgå till 40%, men helst mer. Det innebär att de som använder detta mått tolkar ett tal under 40 som en sämre investering och ett tal över 40 som en attraktiv investering.

En balansgång mellan tillväxt och lönsamhet

Måttet visar balansen mellan att investera för framtida tillväxt såsom att utveckla nya produkter och förvärva nya kunder jämfört med att fokusera på kortsiktig lönsamhet. I den bästa av världar är tillväxten hög och likaså lönsamheten. En kraftig tillväxt under hög lönsamhet är mer eller mindre en garanti för en hög värdering på börsen, eftersom det är något i princip alla vill ha.

The Shares ger ett exempel i form av världens näst största börsbolag Apple. När de stängde sitt förra (brutna) räkenskapsår i september 2019 hade de en EBITDA-marginal på 29,4% (Rörelseresultat före av- och nedskrivningar). Men därtill hade de en försäljning som minskade -2%. Det innebär att Apples R40-score uppgår till 27,4 vilket är lägre än ribban på R40-score om minst 40%. Här använder man alltså resultatet före av- och nedskrivningar för att mäta vinstmarginal vilket en och annan nog kan ha synpunkter på. Men de menar helt enkelt att det ”korrekta” måttet på vinstmarginal beror på bolag och bransch, så utgå från vad som är gängse i det bolaget och branschen du är intresserad av. Just EBITDA menar de är ett mått som ofta används för snabbväxande mjukvarubolag då det inte tar hänsyn till kostnaden för investeringar i anläggningstillgångar.

Om bolaget går med förlust så subtraherar du helt enkelt den negativa vinstmarginalen från bolagets intäktstillväxt. Detta exemplifieras via Uber som i senaste kvartalet hade en intäktstillväxt på 20,4% samtidigt som EBITA-marginalen landade på -15,3%. Det innebär att R40-score landar på 5,1 vilket innebär att investeringen inte är attraktiv givet detta mått. Om vinstmarginalen är negativ så kräver det ännu mer av intäktstillväxten. Om denna saktar ned sekventiellt så lär det därför leda till att aktien straffas hårt på börsen. Bolag som inte går med vinst behöver ofta en ”Path to profitability” – alltså en gameplan där de berättar för marknaden hur vägen till lönsamhet kommer se ut, även om det är en bit in i framtiden.

Hur vanligt är det att bolagen klarar nålsögat?

Måttet är värdefullt när det kommer till att bedöma utvecklingen för snabbväxande bolag i takt med att det expanderar och därefter mognar. Då skiftar fokus ofta mot vinst, kassaflöde och avkastning till aktieägarna. Att konstant överträffa R40 är en relativt utmanande prestation. Konsultfirman Bain & Company visade i en studie att 40% av bolagen i S&P 500 uppnådde ett R40-Score på minst 40 under ett enskilt år 2017. Av 86 bolag som studerades under perioden 2013-2017 var det 25% som överträffade R40-Score om minst 40 under 3 eller fler år och enbart 16% av bolagen klarade detta under fem år. Avslutningsvis menar de att R40 kan ses som ett vettigt första filter när man tittar på snabbväxande bolag.

Hur gör du när du försöker värdera snabbväxande bolag?

Avkastning på dig,
Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg