Indexet med Europas mest jämställda bolag

Ett bolag är inte jämställt bara för att det har minst 40 procent kvinnor i styrelsen. Nej, för jämställdhet krävs mycket mer än så. Det vet Equileap som är världsledande på att sammanställa jämställdhetsdata. De har över 3 000 noterade bolag i sin databas som de betygsätter utifrån 19 jämställdhetsparametrar och via Avanzas nya värdepapper kan man nu investera i Europas 75 mest jämställda bolag.  I podden berättar Karin Forseke från Equileap, mer om vad det egentligen innebär.

Equileap är en ideell förening som är världsledande på att samla in och jämställdhetsdata och betygsätta bolag utifrån denna. utifrån ett gediget arbete med 19 olika jämställdhetskriterier sammanställer de varje år världens 200 mest jämställda bolag. Utifrån detta skapas sedan olika index och Avanza har nu skapat en produkt, Avanza Gender Equality Tracker, som följer deras Europeiska index. Genom att spara i denna tracker får man alltså exponering mot Europas 75 mest jämställda bolag.

Indexet använder sig av en poängranking utifrån fyra övergripande teman: könsbalans bland ledare och anställda, jämställda löner och balans mellan arbetsliv och privatliv, policys för jämställdhet, samt engagemang för transparens och ansvar. Indexet exkluderar dessutom bolag som har majoriteten av sin intjäning från vapen, spelverksamhet och tobak, liksom bolag som är upptagna på Norwegian Ethics Council List.

Lyssna på podden för att lära dig mer om kärnfrågan, indexet och den nya produkten som möjliggör att investera i jämställda bolag.

//Johanna och Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg