Fonderna som investerar i megatrenden

Vi lever allt längre och allt fler får det allt bättre. Det är en av vår tids starkaste megatrender och en trend som även går att investera i. För medan utvecklingen i sig självklart är positiv, innebär den också utmaningar. Den demografiska utvecklingen innebär att allt fler äldre behöver medicin och den ökade levnadsstandarden leder till att förekomsten av klassiska välfärdssjukdomar som diabetes och övervikt ökar. Med stigande läkemedelskostnader som följd.

Världens hälsovårdskostnader växer allt snabbare

I flera decennier har länders kostnader för hälso- och sjukvård ökat stadigt och det finns inget som tyder på att den trenden är på väg att brytas. Snarare tvärtom. Nu spås även folkrika utvecklingsländer som Kina och Indien öka satsningarna på hälso- och sjukvård för landets befolkning. I Kina utgör kostnaderna för hälso- och sjukvård knappt 5 procent av landets BNP, jämfört med 11 procent i Sverige och hela 17 procent i USA.

Att hälsosektorn vuxit och spås växa snabbare än BNP gynnar såklart läkemedelsbolagen, vars aktier som grupp levererat betydligt högre avkastning än snittet på aktiemarknaden. Sedan 1994 har MSCI World Health Care index haft en årlig avkastning på i snitt 10,93 procent. Jämfört med MSCI Worlds årliga avkastning på 7,72 procent. En årlig skillnad som över tid ger stor effekt på din totalavkastning.

Föll hälften så mycket under finanskrisen

Hälsovårdsindexets överavkastning har dessutom skett till betydligt lägre risk än vad globalindex inneburit, då sektorn är relativt konjunkturstabil. Människor slutar inte att bli eller vara sjuka, bara för att konjunkturen viker. Finanskrisen är ett bra exempel på detta. Då sjönk MSCI Healthcare hälften så mycket som världsindex.

Konjunkturstabiliteten och megatrenden innebär däremot inte att en läkemedelsfond eller bolag, är en säker placering. Det finns självfallet risker, bolagsspecifika i synnerhet men även regulatoriska och politiska. Det brukar bli tydligt inte minst inför presidentval då framför allt demokratiska kandidater kan gå ut med att de vill reglera läkemedelspriserna.

Passar för en tiondel av sparandet

Alla branscher har dock sina risker och det går inte att komma ifrån att hälsovårdssektorn är en bransch som växer och för den som vill investera i megatrenden är en läkemedelsfond ett naturligt val. Se det som ett komplement i ett brett fondsparande. Hälsosektorn utgör ca 12 procent av världsindex så vill man vara ”normalviktad” i sektorn är detta andelen att sikta mot.

I Avanzas fondlista hittar jag 12 olika läkemedelsfonder.

DNB Health Care

Handelsbanken hälsovård Tema

BGF World Healthscience

Fidelity Global Health Care

SEB Läkemedelsfond

JPM Global Healthcare

Swedbank Robur Medica

Pictet-Health

C Worldwide Healthcare

Fondita Health Care

HealthInvest Small & Microcap Fund B

Fonderna är i regel aktivt förvaltade och har därmed en något högre avgift, ofta kring 1,50 procent, vilket kräver lite mer uppföljning av dig som sparare. Ett enkelt sätt är att med viss regelbundenhet jämföra fonden med andra fonder i samma kategori. Kanske en gång per år. Jag säger inte att fonden varje år måste vara bäst i klassen, det är ingen, men över tid vill du förstås ha betalt för den högre avgiften.

Investerar du i direkt i hälsobolag eller fonder?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg