Investera i priset på utsläppsrätter

Av Johanna Kull

07 sep 21

Share

Investera i att det blir dyrare att släppa ut koldioxid? Ja det går och efter att priset på utsläppsrätter dubblerats sedan årsskiftet har investerarna fått upp ögonen för EU:s handelssystem för utsläppsrätter. Som för alla andra investeringar är det dock förknippat med risker, men för den intresserade kan utsläppsrätter vara ett komplement i en väldiversifierad portfölj.

Instrument i klimatpolitiken

EU:s handelssystem för utsläppsrätter, EU ETS (Emission Trading System), är EU:s viktigaste instrument i klimatpolitiken. Det fungerar som så att EU sätter en övre gräns för hur mycket koldioxid som får släppas ut av industrin och energiproducenterna som omfattas av systemet (bolag som i dagsläget står för ca 45 % av EU:s koldioxidutsläpp). Utsläppsrätterna tilldelas eller auktioneras sedan ut till bolagen och ett marknadspris sätts därmed. Det finns även en andrahandsmarknad där bolag som lyckats bra i sin klimatanpassning och tilldelats fler rätter än de behöver, kan sälja rätter till bolag som har behov av fler. Det finns alltså incitament att ställa om till mer klimatsmart och energisnål produktion.

EU minskar årligen antalet utsläppsrätter och vid oförändrad efterfrågan blir det därmed dyrare och dyrare att släppa ut koldioxid, vilket i sin tur ger bolagen ytterligare incitament att investera i teknik som minskar deras utsläpp.

Det fina är att systemet fungerar. Senaste året har priset på utsläppsrätter slagit rekord efter rekord och priset för att släppa ut ett ton koldioxid ligger nu på dryga 60 Euro. Att jämföra med 30 euro vid årsskiftet, 20 Euro för tre år sedan och 5 Euro för fem år sedan.

Produktrisk och politisk risk

Låter det för bra för att vara sant? Ja självklart finns det baksidor. Förutom riskerna som jag kommer till strax, finns det som privatperson idag ingen möjlighet att faktiskt äga en utsläppsrätt. Du kan inte köpa utsläppsrätter direkt från EU:s handelsplats eller vara med i bolagens auktionsförfarande. Du kan dock få exponering mot själva priset. Detta genom börshandlade produkter som följer prisutvecklingen för EU:s utsläppsrätter. För att detta ska vara ett alternativ för dig är det viktigt att du förstår produktvillkoren, det finns till exempel produkter med hävstång där såväl vinst som förlust kan stiga eller sjunka fem, tio gånger snabbare än priset på rätterna. Det finns också produkter som stiger om priset på rätterna går ned, det kallas att gå kort eller go short.

Annons

En potentiell investerare bör också vara medveten om den relativt höga politiska risken. Även om priset sätts via ett auktionsförfarande, är det politikerna som beslutar om mängden utsläppsrätter som finns till förfogande, samt över vilka industrier som ska ingå i systemet.

Utöver detta finns det såklart andra risker. Priset är volatilt och vid nedgångar i konjunktur och produktion minskar även efterfrågan på utsläppsrätter. Rätt hanterat kan dock utsläppsrätter vara ett bra komplement i en väldiversifierad portfölj och inom kort kommer det förhoppningsvis också instrument där man inte bara följer priset utan där du faktiskt också kan köpa själva rätten. Då kan din investering göra reell nytta, då du faktiskt tar bort möjligheten att släppa ut just den mängden koldioxid. Där är vi som sagt inte ännu, men med tanke på finansbranschens intresse för nya investeringsmöjligheter tror jag inte det är långt bort.

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg