Investeraren #21 – Amerikanska Månadsutdelare

För utdelningsjägare består tallriksmodellen av bolag med hög direktavkastning och löpande utdelningar. I USA finns det en trend med aktier som ger månadsutdelning vilket möjliggör att skapa ett substitut till inkomst av tjänst. I veckans podd kikar vi närmare på dessa bolag.

I Sverige är det traditionsenligt våren som är utdelningssäsong, då regnar det pengar på börsen, och i år är det en bit över 200 miljarder kronor som skall transfereras till investerarkollektivet, alltså dig och mig.

Däremot är det vanligtvis så att utdelningen lämnas en gång per år men vissa bolag har börjat dela upp utdelningen halvårsvis och börsens preferensaktier ger normalt utdelning kvartalsvis. Just kvartalsvis är med tradition i USA men i podden kikar vi närmare på 24 aktier som istället valt att betala utdelning varje månad, på så sätt kan du börja konkurrera med löning eller inkomst av tjänst den 25:e helt sonika.

Utländska utdelningsaktier – vad bör man tänka på?

  • Direktavkastningen – Hur hög direktavkastning har aktien? Alltså utdelningen i förhållande till aktiens pris. Ju högre direktavkastning desto viktigare att säkerställa att den är hållbar. Har bolaget lyckats ge utdelning historiskt? Beror den höga direktavkastningen på att bolagets aktie sjunkit kraftigt?
  • Utdelningsandelen – kolla hur stor del av vinsten som bolaget delar ut. Ju större andel av vinsten som delas ut desto mer sårbar är bolaget för risken att behöva sänka utdelningen om vinsten sjunker i framtiden. I USA är REITs eller Real Estate Investment Trusts populära och de skall enligt regelboken dela ut merparten av resultatet för att slippa beskattning, så här kommer utdelningsandelen vara hög, det är syftet.
  • Historiskt betatal – en akties beta-tal anger hur mycket aktien svängt historiskt i förhållande till börsen. Om beta-talet överstiger 1 så har aktien historiskt svängt mer än börsen, om det är under 1 så har den historiskt svängt mindre än börsen. Om du är långsiktig och enbart bryr dig om det löpande kassaflödet, alltså utdelningen, så spelar börsens och aktiernas svängningar mindre roll men om du skall sälja aktierna i närtid de närmsta åren så kan det vara bra att ha en uppfattning kring hur mycket aktiens pris varierat historiskt.
  • Börsvärde – hur stor är bolaget? Ju större bolaget är desto mer stabilt brukar det vara men det är långt ifrån en garanti.
  • Kostnader – kom ihåg att Avanza har en växlingsavgift när du köper utländska aktier
  • Valutarisk – när du köper utländska aktier så köper du dem i utländsk valuta. Det innebär att samtidigt som du köper en amerikansk aktie så säljer du svenska kronor och köper amerikanska dollar. Även om investeringen är oförändrad så påverkas den av valutans utveckling. Om du köper en amerikansk aktie som har en direktavkastning på 7% samtidigt som dollarn försvagas 7% mot svenska kronan så blir den till synes attraktiva investeringen ett nollsummespel.

 

Vilka amerikanska aktier med månadsutdelning nämns i podden?

 

 

Samtliga tidigare avsnitt hittar du här!

Ha en riktigt bra börsvecka!

/ Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.

Relaterade inlägg