Isabella ”Blondinbella” Löwengrip gästar Avanza Play

Av Avanza

25 okt 16

Share

Entreprenören och bloggaren Isabella ”Blondinbella” Löwengrip gästade Avanza Play för att prata sparande och investeringar. Ett flertal rapporter tyder på att kvinnors ekonomiska självförtroende tenderar att vara lägre än männens. Vi ställer oss frågan varför det är så och vad man kan göra åt det.

För att få inspiration på temat intervjuade vår Sparanalytiker Johanna Kull den framgångsrika entreprenören och bloggaren Blondinbella för att ta reda på hemligheten bakom hennes framgångar.

Tjejers ekonomiska självförtroende, entreprenörskap, Isabellas egna motgångar och hur hon tänker kring sparande och investeringar är några saker som nämns under intervjun.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.

Relaterade inlägg