Jämställda aktier har haft dubbelt så hög avkastning som börsen

De senaste tre åren har jämställda börsbolag haft mer än dubbelt så bra kursutveckling som Stockholmsbörsens index. Nu har vi samlat bolagen i den nya topplistan Jämställda bolag för att förenkla för dig som vill investera jämställt.

På senare tid har flera forskningsrapporter visat att bolag med jämställd ledning är mer framgångsrika och lönsamma än bolag med homogen könsfördelning. Bland annat har en stor studie över 22 000 bolag i 91 länder visat att bolag med 30% kvinnor i ledande befattningar är 15% mer lönsamma än bolag utan kvinnor i ledningen. En annan studie från McKinsey visar på sambandet att varje extra procent kvinnor i ledningen har inneburit mer än en tredjedels procent högre vinst för bolag i Storbritannien.

Vi tror att våra kunder är mer intresserade av investeringar än bolagsstyrning, så vi har även kikat på kursutvecklingen för jämställda bolag genom att sammanställa utvecklingen för de bolag som enligt stiftelsen AllBright har en jämn könsfördelning sett till ledningsgrupp, styrelse och linjeorganisation och därmed hamnat på AllBrights vita lista 2016.

Albright1
Kursutvecklingen för de jämställda börsbolagen på AllBrights vita lista i jämförelse med Stockholmsbörsens index (OMXSPI) för tre olika tidsperioder t.o.m. börsens stängning 2016-08-29

 

Resultaten är slående. De jämställda bolagen har de senaste tre åren haft en kursutveckling på 64,7% vilket är mer än dubbelt så mycket som Stockholmsbörsens utveckling under samma år. Sett till kursutvecklingen det senaste året och kvartalet är skillnaden än större. De jämställda bolagen har över dessa perioder elva respektive tre gånger bättre kursutvecklingen än Stockholmsbörsens index (OMXSPI).

Albright2

Allbright är en icke vinstrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och diversifiering, bland annat genom att kartlägga jämställdheten bland Sveriges börsbolag i den årliga AllBrightrapporten. Avanzas styrelseordförande Sven Hagströmer samt Sparekonom Claes Hemberg är styrelseledamöter i Allbright.

För dig som vill investera i jämställda börsbolag hittar du samtliga bolag som enligt Allbright har en jämn könsfördelning under vår nya temalista Jämställda bolag i vår Aktieinspiration.

Albright3
Nu går det att hitta de jämställda börsbolagen på AllBrights vita lista direkt i vår Aktieinspiration

Relaterade inlägg