Julhälsning från Avanza Småbolag by Skoglund

God Jul och Gott nytt År! Jag hoppas att ni alla mår bra – och att ni ser fram emot lite julefrid, god mat och julklappar! Efter stort förtroende från alla er som blivit andelsägare ville jag skriva ett julkort och berätta lite mer om vad som hänt i Avanza Småbolag by Skoglund under december. Jag vill även berätta lite om varför ”Egen härd är guld värd” på börsen just nu – och i vilka bolag vi har positionerat oss i för detta tema inför 2021.

Starten av fonden har gått bra och avkastningen är 5,3 procent hittills. För mig känns det som en okej start, då småbolagsindex är upp 2,5 procent och börsen är ner 1,1 procent under samma tid. Vi har fått avkastning från många olika aktier – tex från budet på Recipharm och från bra performance i Husqvarna – men även från tilldelning i ett par börsnoteringar (Fasadgruppen och Thunderful Group) samt från att ha deltagit i ett par andra transaktioner som gått bra. Det har varit full fart helt enkelt – och karaktären på portföljen börjar få fin form.

Det är fortsatt en bra balans mellan ”värdeaktier” och ”tillväxtaktier” i portföljen. Cirka 1/3 rena tillväxtaktier, 1/3 värdetillväxtaktier (bra tillväxt men betydligt billigare än andra tillväxtaktier) och 1/3 mer tydliga värdeaktier. Det känns som en bra mix bra, då många av våra verkliga tillväxtaktier (Stillfront, Embracer, Sinch) har bra sällskap av andra växande bolag men med betydligt lägre värdering (Husqvarna, Proact IT, Dustin) – samt några lite tydligare värdeaktier (Peab, Academedia, Scandi Standard) som jag tror på inför 2021.

När jag växte upp i Huskvarna hade vi ovan ordspråk på väggen. Jag såg det varje dag – och det är verkligen något som vi alla fått uppleva under pandemin. Hemmet har vuxit i betydelse för alla under pandemin och jag tror att hemmet kommer fortsätta att vara i fokus, så även på börsen det kommande året. Här kommer en kort beskrivning varför jag tror det.

Innan pandemin trodde vi nog alla att räntorna var på väg upp litegrann drivet av en stark ekonomi. Och, under pandemins inledning trodde vi nog att arbetslösheten skulle skaka om bostadspriserna. Nu, när vi förhoppningsvis närmar oss ett slutet på den värsta delen av pandemin genom vaccinering, så kan vi summera att bostadspriserna faktiskt gick upp drygt 10 procent i Sverige genom pandemin.

Transaktionstakten är hög på bostadsmarknaden då många vill skaffa större för att kunna arbeta hemifrån bättre. Vi har sparat in på resor, restaurangbesök och annat – vilket lett till ett rekordsparande. När efterfrågan ökar och det finns tillgängliga pengar – så går priserna oftast upp – vilket vi har sett. Till detta kommer en nästan omättlig efterfrågan på hyresrättsbostäder från fastighetsbolag och institutionella investerare.

Många som flyttar och högre priser på bostäder är bra på många olika sätt. Dels så gynnar det bostadsutvecklare (Peab, JM och Bonava) då de kan öka antal startade bostäder och få högre tillväxt och bättre lönsamhet. Framförallt viktigt är efterfrågan på hyresrätter från fastighetsbolag och institutionella investerare, då det minskar svängningarna i bostadsutvecklarnas resultat och kan leda till en högre värdering. Hög aktivitet på bostadsmarknaden gynnar även annan ”bostadskonsumtion” i och med att flyttkedjor driver renoveringar och inköp (Bygghemma, Nobia). Ett ökat hemmafokus gynnar även vissa andra aktörer – såsom att Scandi Standard gynnas av att vi äter mer mat hemma. Academedia gynnas då elever och lärare (även i vuxenutbildning) möts digitalt istället för fysiskt.

En annan effekt av ökat hemmafokus är att flera företag har börjat tala om att vi ska jobba 50 procent på kontoret och 50 procent hemifrån även efter pandemin. Det leder till att kontoret har tappat attraktionskraft. I det korta perspektivet tror jag att detta ”kontorstvivel” kommer ligga kvar på börsen tills vi vet hur vaccinet fungerar.

Men, om en aktör förlorar, så är det ofta en som vinner på en förändring. Jag tror att om vi ska ha en arbetsplats på kontoret och en arbetsplats hemma, så kommer detta leda till ökad efterfrågan på IT-produkter och tjänster (Dustin, Proact IT) generellt.

Ett ökat hemmafokus leder ju även till ökad digital konsumtion – där jag fortsätter att tro på dataspelsbolagen (Embracer, Stillfront, EG7, Thunderful Group, MTG) samt att online konsumtion kommer fortsätta att växa i betydelse (Boozt, Lyko).

Om det är oklart om kontoret kommer att ha samma ställning som innan pandemin, är jag ganska övertygad om att hemmet har stärkt och kommer fortsätta stärka sin betydelse framgent för oss alla. ”Egen härd är guld värd” är inte bara viktigt under juletid – utan troligen även under hela 2021 på börsen.

Hoppas att ni alla får en trevlig jul och ett gott slut på ett väldigt märkligt år!

/ Fredrik Skoglund, fondförvaltare

Avanza Småbolag by Skoglund är en matarfond som placerar minst 85% (och i praktiken 100%) av sina medel i ett mottagarfondföretag. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För information, faktablad, informationsbroschyr samt uträkning för småbolagsfonders historiska avkastning jämfört med större bolag se avanza.se/avanzasmabolag Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg