Kollapsen av Silicon Valley Bank – det här har hänt

Av Felicia Schön

13 mar 23

Share

2023 började starkt och redan en månad in på året hade börsen stigit med ca 11%. Sedan dess har vi sett ett mer avvaktande beteende och en utveckling som mest rört sig i sidled. Fram till slutet på förra veckan då börsen fick sig en törn när Silicon Valley Bank (SVB) kollapsade och myndigheterna tog över. Men vad är SVB? Och vad var det som hände egentligen? Hur påverkas Sverige? Här förklarar vi vad som hänt.

Vad är Silicon Valley Bank?

I närheten av San Fransisco i USA ligger ett område som heter Silicon Valley, känt för sin täthet av stora företag, tillväxtbolag och startups inom tech och innovation. I Silicon Valley finns en affärsinriktad nischbank vid namn Silicon Valley Bank vars främsta verksamhet är in- och utlåning (sparande och lån) till Silicon Valleys många techtunga företag.

Vad hände med SVB? Varför blev det en kollaps?

SVB har gynnats av techtillväxten
Förenklat kan man säga att SVB har gynnats av techföretagens höga tillväxt under 2010-talet. Samtidigt som tillväxten varit hög har tech även varit en populär sektor att investera i. Det innebär att SVB:s företagskunder har haft stora summor pengar att sätta in på banken. SVB har således haft möjlighet att göra stora investeringar.

SVB påverkades i hög grad av snabba räntehöjningar
De senaste 10 åren har SVB kunnat utnyttja att räntorna varit historiskt låga. Det har de gjort genom att investera i obligationer för att få avkastning på pengarna. Att banker investerar kundernas sparpengar är i sig helt i sin ordning, det gör alla banker. Men just dessa investeringsbeslut har gjort att SVB haft en hög räntekänslighet, vilket i detta fall inneburit att investeringarnas värde sjunkit av räntehöjningarna. Det beror på att obligationers nuvärde sjunker i tider av räntehöjningar. Kort och gott – investeringarna som SVB hade gjort sjönk plötsligt snabbt i värde i takt med räntehöjningarna.

Kombinationen av techföretagens motvind och räntehöjningar fick SVB att välta
Att SVB till sist kollapsade beror alltså på en kombination av händelser som fick bägaren att rinna över. En händelse är att techföretagen har haft det tufft under 2022, vilket i praktiken inneburit att utvecklingen av företagens sparpengar har avtagit och att de istället behövt använda pengarna i verksamheten. Det i sin tur har lett till att SVB behövt frigöra pengar som kunderna har önskat ta ut. SVB har då behövt sälja sina investeringar i obligationer trots att värdet har sjunkit. En annan händelse är att SVB försökt få in mer pengar genom att skapa och sälja fler aktier (nyemission), men misslyckats. När SVB:s kunder fick nys om instabiliteten i banken så spreds en oro bland kunderna vilket ledde till att flera ville ta ut sina pengar på samma gång, och en så kallad ”bank run” var ett faktum.

Händelsen har spillt över på börsen
Under torsdag kväll den 9 mars sjönk priset på SVB:s aktie med cirka 60%. Oron för en ny finanskris spred sig över världens börser och satte flera sektorer, inte minst finanssektorn, i gungning. I skrivande stund har Stockholmsbörsen (OMXS30) fallit med närmare 3% sedan händelsen. Ett relativt blygsamt, om än kännbart, fall.

Annons

Vad händer nu?

Myndigheterna har tagit över kontrollen
För att undvika konkurs har den amerikanska staten tagit över kontrollen av SVB. I söndags togs det även beslut om ett krispaket som ska täcka upp för den del av kundernas pengar som inte omfattades av den statliga insättningsgarantin.

Räntehöjningarna kan påverkas
Nu pratas det om att detta är en stark signal för den amerikanska centralbanken (FED) att samhället inte tål så pass snabbt stigande räntor som det har varit. Det kan i förlängningen leda till större försiktighet att ta till fler räntehöjningar. EU:s centralbank och Sveriges Riksbank påverkas i hög grad av vad den amerikanska centralbanken väljer att göra.

Vad händer i Sverige?
I Sverige har Finansinspektionen uttryckt att de inte anser att det svenska finansiella systemet blir påverkat som det ser ut nu. De påminner om att regelverken för bankerna se annorlunda ut för Sverige och EU jämfört med i USA. På denna sida av Atlanten ställs det bland annat högre krav på kapital som ska finnas tillgängligt för kunderna. Finansinspektionen meddelar även att de följer utvecklingen noggrant. Personligen tycker jag det känns tryggt.

/Felicia

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg