Kommer boräntorna att stiga nu?

Av Avanza

30 mar 20

Share

Spridningen av coronaviruset har på kort tid skakat om hela världen och i takt med att länder sätter in åtgärder för att försöka begränsa spridningen av viruset har ekonomier världen över påverkats på olika sätt. Varsel och permitteringar har blivit en vardag samtidigt som regeringar kommer med stödpaket för att försöka rädda människor och företag genom krisen. Privatekonomin kommer för många att påverkas och bolånet står ofta för en större del av hushållets fasta utgifter. Så hur ska man tänka med sitt bolån, vad kommer hända med räntan och borde man binda den nu?

Kommer räntan att höjas eller sänkas?

Olika faktorer verkar åt olika håll i tider av finansmarknadsstress. Å ena sidan börjar de som lånar ut pengar till bankerna att se ökade risker för kreditförluster från bankernas kunder som är mer känsliga för det ekonomiska läget vi befinner oss i nu, dessa kunder finns ofta på företagssidan. Den oron visar sig ganska direkt i hur mycket det kostar för bankerna att låna upp pengar, och det skulle i teorin kunna leda till ökade bolåneräntor. Å andra sidan sätter Riksbanken in åtgärder för att begränsa detta, exempelvis har Riksbanken bestämt sig för att köpa bostadsobligationer vilket är så bankerna finansierar bolån.

Ett tänkbart scenario att Riksbanken sänker reporäntan. Bland annat därför att en kraftig ekonomisk inbromsning har negativa effekter på prisutveckling och konsumtion. En sänkt reporänta innebär minskade lånekostnader för bankerna, som gör att de i sin tur kan sänka bolåneräntorna för kunderna. Om vi ser tillbaka på Lehmankrisen och skuldkrisen i Europa 2008, några år senare så var det de räntereducerande effekterna som var viktigast och bolåneräntorna föll något.

Är det läge att binda räntan eller ska jag ha rörlig?

Givet att det finns krafter som verkar i båda riktningar är det svårt att ge råd om huruvida man som bolånetagare bör binda räntan. En bunden ränta kostar oftast lite mer än en rörlig, man kan säga att man försäkrar sig mot ränteuppgång under tiden som räntan är bunden. Historiskt har det lönat sig med rörlig (tre månaders) bolåneränta i det långa perspektivet, men det har också funnits tillfällen när bolåneräntorna har gått upp märkbart bara över en natt.

Man måste utgå från sin egen situation och vilken tolerans man själv har för att räntan rör sig. I tider med oro för jobb och ekonomi kanske det är skönt att veta exakt vilken kostnad man har för sitt bolån varje månad, då kan det vara läge att binda räntan.

Om man bestämmer sig för att binda sin ränta behöver man också bestämma sig för under hur lång tid, alltså vilken räntebindningstid man ska ha. Då är det är viktigt att ta hänsyn till om man har planer på att inom viss tid köpa ny bostad och flytta. Har man bundit sin ränta kan det nämligen innebära att man behöver betala en ränteskillnadsersättning till sin bolånegivare för att kunna lösa lånet i förtid. Är en flytt nära förestående är det kanske bättre att ha rörlig ränta.

Relaterade inlägg