Köp billigt och sälj dyrt – lätt i teorin men svårt i praktiken

Det brukar heta att man ska köpa billigt och sälja dyrt men i praktiken är det enklare sagt än gjort. Om du känner igen dig så är det helt okej, det gör nämligen de flesta vilket syns i statistik för totalt sparande i Sverige. Börsåret 2015 startade starkt med en uppgång på +17 % fram till 27 april där börsen vände och inledde en negativ riktning. När börsen stiger så tenderar sparare att sätta in mer pengar och när börsen faller så blir det omvänt, alltså minskade insättningar. Det går emot den slitna klyschan att köpa när det är billigt och sälja när det är dyrt.

greed buy fear sell

Faktum är att våra sparares insättningar minskade med -54 % under februari i år jämförelse med samma månad förra året. Då var börsen stark i kontrast mot en mer skakig börs just nu.

Många flyr rean på börsen

Skämtsamt brukar sägas att folk springer till rean på NK men flyr densamma på börsen. Det ligger nog mycket i det faktum att börsen blir mer abstrakt och svårare att värdera. Ett par jeans som kostat 1000 kr och nu kostar 600 kr är lättare att förstå och ta in av förklarliga skäl.

När börsen faller så tenderar även negativa nyheter ha företräde i nyhetsrapporteringen och inte sällan ser man tidningsrubriker om börsfall- och krasch på löpsedeln. Oftast är det dock när det ser som mörkast ut som marknaden vänder och tillika de bästa köpen görs. Människan är ett flockdjur och flockbeteendet lyser igenom på börsen men just i detta fall kan det alltså vara klokt att bryta det mönstret.

Tung start på börsåret men 11 % uppgång i februari

Starten på året gick till historien som en av de sämsta starterna på ett börsår. Inför börsöppningen i Stockholm i januari nåddes vi av nyheten att den kinesiska marknaden fallit närmare -7 % vilket gav eko på den globala finansmarknaden och sänkte Stockholmsbörsen på bred front.

Oron på marknaden fortsatte och många tryckte på säljknappen vilket gjorde att börsen tappade närmare -14 % fram till 11 februari. Det går fort i hockey brukar man säga för just där vände börsen och steg +11 % på sju börsdagar och närmare +15 % på en månad.

De som sålde när det såg som mörkast ut missade alltså en hel årsavkastning på kort tid. Även om vi tror att vi köper när det är billigt och säljer när det är dyrt så visar alltså statistiken motsatsen.

Majoriteten köper dyrt och säljer billigt

Nedan bild visar vårt nettoinflöde i relation till börsens utveckling de senaste två åren. Vad den visar är att kunderna tenderar att sätta in pengar när börsen stiger och minskar insättningarna när börsen faller.

Relation nettoinflöde vs börsutveckling 2014-2016.

Det här beteendet gäller inte bara för våra kunder eller för de senaste två åren utan syns även om man tittar på längre tidshorisont. Det intressanta i bilden är alltså att vi minskar sparandet när börsen fallit och sen hinner vi inte riktigt med att öka sparandet innan det är dags för börsen att åter vända neråt. Risken finns att många helt enkelt köper när det är ”dyrt” för att sedan sälja när placeringarna lyser rött och magont infinner sig.

Nettosparande i aktiefonder i relation till börsutvecklingen 1994-2015..

Det brukar sägas att om man missar de 10 bästa börsdagarna på ett år så slår det hårt mot portföljens avkastning. För att visualisera detta så visar nedan bild hur känslor och börspsykologi kan inverka negativt på ditt sparande. Exemplet visar marknadens avkastning i jämförelse med en person som försöker tajma marknaden genom att sälja vid -10 % nedgång och köpa tillbaka efter en +20 % uppgång, alltså inte helt olikt det beteende som statistiken visar.

Hur känslor kan påverka ditt sparande
Sammanfattningsvis kan sägas att ett löpande månadssparande utan att försöka tajma marknaden i historisk bemärkelse i efterhand visat sig vara en god strategi.

Relaterade inlägg