Att handla med utsläppsrätter

Av Avanza

16 sep 19

Share

Som sparcoach på Avanza får jag ständigt nya frågor och funderingar från våra kunder. Variationen är stor, men en återkommande fråga sedan hållbarhetsdebatten tagit fart är: ”Kan jag handla utsläppsrätter hos er?” Utsläppsrätter har införts som ett ekonomiskt styrmedel med avsikt att uppnå de klimatmål vi åtagit oss. Syftet är att minska koldioxidutsläppen i EU samtidigt som det är kostnadseffektivt. Hur väl systemet har fungerat fram tills idag är omtvistat. Utsläppen har inte har minskat i den utsträckning som önskats och systemets effektivitet är omdiskuterat.

Många kritiker menar att prissättningen av utsläppsrätter har varit för låg. Det har helt enkelt varit för billigt att fortsätta sin ”business-as-usual”, vilket har hämmat drivkraften att klimateffektivisera verksamheten. Fram tills nu, då vi har börjat se rekordhöga priser.

Själva idén bakom utsläppsrätter är rätt enkel

Under varje handelsperiod har EU satt ett tak för hur mycket koldioxid som får släppas ut. Utsläppen har sedan fördelats på ett antal utsläppsrätter som företag antingen blir tilldelade eller får lov att köpa genom auktion. De företag som tvingas köpa utsläppsrätter drabbas därför av en ytterligare kostnad samtidigt som de klimatsmarta företagen då ges konkurrensfördelar. Företag som lyckas minska sina utsläpp, och därmed får ett överskott av utsläppsrätter, kan spara dessa alternativt sälja vidare till andra företag som redan har uppfyllt sin kvot.

EU:s målsättning är att successivt minska taket och på så vis minska utsläppen. Ett minskat tak betyder färre utsläppsrätter och därmed ett lägre utbud. Det i sin tur kommer med stor sannolikhet att påverka priset. Dyrare utsläppsrätter kommer således skapa ytterligare incitament att minska utsläppen. Det skulle ge en positiv effekt för systemet och därmed miljön

Att handla som privatperson

Den enskilda individen kan, precis som ett företag, köpa rätten till utsläpp. Det kan vara ett sätt att klimatkompensera och sträva efter klimatneutralitet, eller köpa för att senare sälja vidare med förhoppningen om en positiv avkastning.

Hos oss på Avanza erbjuds våra kunder att köpa certifikat* vars utveckling speglar priset på utsläppsrätter. Det innebär att du köper en produkt som ger dig möjligheten att spekulera på marknaden. Du når alltså en relativt svåråtkomlig tillgång och får ta del av prisutvecklingen utan att köpa en faktisk utsläppsrätt.

Om detta skulle kunna ses som ett hållbart sätt att spara är fortfarande osagt. Hur ser ni på investeringar i utsläppsrätter? Vad tror ni är den största anledningen till spekulationerna?

/Sofia Magnér, sparcoach på Avanza

* Eftersom dessa produkter är komplicerade och svänger kraftigare vid marknadsrörelser än andra produkter, är det viktigt att du som investerare sätter dig i in varje produkts specifika villkor och egenskaper samt granskar samtliga riskfaktorer med produkterna. Dessa framgår i grundprospekt och slutliga villkor. Exempel på riskfaktorer är kreditrisk mot emittenten, hävstång, finansieringsnivå och hur emittenten finansierar produkten. Här kan du läsa mer.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg