Kraftigt börsfall – hur ska man tänka?

Stockholmsbörsen faller kraftigt och har den senaste veckan gått ned -6% och förbytt en uppgång på som mest fyra procent i år till en börsnedgång istället. Men, hur ska man tänka när börsen faller kraftigt och den onda magkänslan infinner sig?

Många sparare får ont i magen när börsen svänger mycket, med all rätt. Jag brukar säg att den globala finansmarknaden kan liknas vi just den onda magkänslan multiplicerat med några miljoner andra, lägg därtill robotarna som gjort intåg på börsen de senaste åren som inte sällan förstärker upp- och nedgångar så har vi en pikant cocktail. Börsen är en samling sparare, entusiaster likväl som professionella aktörer med olika tidshorisonter. Allt från daytraders eller det klassiska uttrycket från millenieskiftet ”dagshandlare” till pensionsförvaltare som har årtionden och åter årtionden som placeringshorisont.

Vi människor har överlevt på planeten genom att hålla ihop och skydda oss för faror, från gårdagens savanner till dagens börser och marknadsplatser. Det kan låta trivialt men det är faktiskt så det är. Vi är ett flockdjur och har flockmentaliteten djupt inkodad i vår reptilhjärna, därför försöker vi oftast fly än illa fäkta när faror dyker upp. Lägg därtill psykologi, börsen innehåller mer psykologi än vi någonsin tidigare velat erkänna, men det börjar komma fram mer och mer i takt med de senaste årens nobelpristagare i ekonomi.

När börsen faller vill alla ut samtidigt för att inte förlora pengar, sen ser vi oss omkring och så sakteligen kan vi tänka oss att investera våra pengar igen. Det gör att nedgången ofta blir mycket snabb medan återhämtningen blir desto segare, det är lite som om man bränner sig på en platta på spisen, man drar bort den fort men är lite försiktig med att återigen känna om plattan är varm.

Nedan bild är en favorit som visar hur många år börsuppgång- respektive nedgång hållit i sig sedan 1926 samt hur stor den ackumulerade (totala) uppgången var samt den årliga effektiva siffran, alltså den totala börsuppgången räknat per år. Medskicket är att nedgångarna ofta är snabba och smärtsamma vilket gör att många säljer av. Sedan har vi längre perioder av uppgångar.

Nästa gång du står vid ett övergångsställe med röd gubbe och en samling människor, reflektera då vad som händer med gruppen om en person bestämmer sig för att gå mot röd gubbe och korsa gatan. Samma sak händer på börsen varje dag, men det blir extra tydligt när det piskar upp till storm som de senaste dagarna.

Vad har utlöst fallet?

Som sig brukar så har oron importerats från USA. Det är inte konstigt i sig eftersom det är världens största kapitalmarknad och en av världens största ekonomier. Det som händer där påverkar oss helt enkelt. Det tog sin start i stark arbetsmarknadsstatistik från USA där även lönerna steg lite mer än förväntat. Det skapar en inflationsoro och förväntningar om mer åtstramande pennningpolitik, alltså att amerikanska centralbanken Federal Reserve skall höja räntan snabbare.

Marknaden är förutseende som vanligt vilket leder till att marknadsräntorna tickar på uppåt, den amerikanska 10-åringen (statsobligation med 10 års löptid) har gått från strax över 2% i september ifjol till 2,74% idag, det påverkar absolut.

Jag sammanfattar det som att marknaden är orolig kring huruvida börsfesten kan sjunga på sista versen, glatt påhejad av extremt låga räntor globalt. Till det skall tilläggas en börs som är historiskt högt värderad samt att börsrobotar förstärker nedgången, vilket spär på oron, vilket gör att fler säljer och sen har vi ett självspelande piano. Vi ska tillägga att amerikanska börsen stigit kraftigt den senaste tiden, vilket har byggt upp en fallhöjd.

Robotarna då?

Många pekar på algoritmer och robothandel och det ligger nog någonting i det. Robotar har historiskt visat att de kan förstärka både upp- och nedgångar men eftersom nedgångar i princip alltid går snabbare så märks det tydligt just där. Igår såg vi det största intradagstappet på USA:s äldsta börsindex Dow Jones Industrial Average (DJIA) någonsin, mätt i punkter. Snabbt ned och sedan snabbt upp vilket vittnar om robothandel. Dessvärre blir de som säljer i panik förlorarna oftast och de som köper när oron är stor är vanligtvis vinnarna. I Sverige öppnade Stockholmsbörsen ned -3,77% men efter att börsen hade varit öppen i hela 60 sekunder så började återhämtningen efter den initiala paniken, nu handlas börsen till -1,56% (kl. 09:59) vilket åter visar att de som utnyttjat stor oro har gjort en bra affär, det gjorde även jag och kommer fortsätta göra så framgent. Köp bra bolag som du vill äga över tid och utnyttja oro är min melodi.

Tips i sura börstider

  • Investera inte pengar du inte har råd att förlora
  • Vad har du för sparhorisont? Om den är långsiktig så kan ju börsfall vara goda köplägen eller som jag brukar säga ”de bästa affärerna görs i de sämsta av tider”. Om du behöver pengarna i närtid ska du ta en funderare kring om de är rätt att exponera dem för risk.
  • Det är behagligt när börsen stiger men det minskar ju framtida potential och gör att löpande sparande sker till dyrare priser
  • Spara löpande, det minimerar risken att gå in i marknaden vid fel tillfälle såsom att köpa på toppen och följa strömmen och sälja på botten
  • Var försiktig med belåning eller produkter med hävstång
  • Förstå vad du köper, det kan inte sägas nog många gånger, om du vet vad du äger och varför så sover du bättre om natten

Sist men inte minst glöm inte det klassiska citatet från en av vår tids största investerare Warren Buffett:

”Be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy”

Hur agerar du själv?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.

Relaterade inlägg