Lär känna börsens investmentbolag

Börsens investmentbolag är favoriter bland både nybörjare och mer erfarna investerare. Varför brukar man säga att de är bra nybörjaraktier och hur värderar man dem egentligen? Låt oss kika på finanslingot, ägarfamiljerna och sist men inte minst vilken exponering man får via de olika investmentbolagen, häng med!

Vad är ett investmentbolag?

Ett investmentbolag har som affärsidé att äga aktier i andra bolag. Vissa vill vara delägare med minoritets- eller majoritetsposter i stora och världsledande bolag, andra i mindre bolag. Vissa favoriserar börsnoterade innehav och andra onoterade aktier eller en mix av de båda kategorierna. Vissa investmentbolag är passiva ägare och andra desto mer aktiva med löpande operativt engagemang, styrelserepresentation samt arbete inom valberedning med mera.

De flesta investmentbolag har en relativt lång tidshorisont i sitt ägande. I andra lägret hittar vi de klassiska riskkapitalbolagen som ofta äger onoterade bolag i 4-8 år där syftet vanligtvis är att optimera och förädla bolaget (besiktiga och trimma) för att sedan göra en exit till nästa ägare i bolagets livscykel. Nästa steg kan vara att sälja bolaget vidare till en privat aktör alternativt en börsnotering för att nämna två.

Hur värderas investmentbolag?

När det gäller investmentbolag så kan man inte riktigt använda det klassiska P/E-talet som anger hur många gånger årsvinsten man betalar för ett bolag. Det beror på att investmentbolaget redovisningsmässigt (IFRS) måste ange värdeförändringarna i sina innehav trots att de inte är realiserade. Så stiger aktierna i portföljen räknas det som en vinst och sjunker dem så blir det motsatt effekt. Då blir P/E-talet tandlöst, som istället fungerar utmärkt på en rörelsedrivande verksamhet snarare än tillgångsbolag (investmentbolag och fastigheter).

Istället används substansvärdet, alltså bolagets redovisade tillgångar minskat med nettoskulden eller ökat med nettokassan samt uppskjuten skatt. Jämför det med din egen ekonomi där du räknar värdet på samtliga dina tillgångar minus alla skulder du har, det blir ditt substansvärde. Denna siffra publiceras löpande av många investmentbolag och om inte annat i årsredovisningen och kvartalsrapporterna.

Nu känner vi till substansvärdet men sen tillkommer ytterligare en dimension, vad värderar börsen bolagets substansvärde till? Antingen kan ett bolag handlas till substans (exakt som substansvärdet), substansrabatt eller premievärdering. Om bolaget har ett substansvärde på 100 kr och aktien står i 97 kr så handlas aktien med en substansrabatt på 3 %. Om aktien istället står i 105 kr så handlas den med en premievärdering på 5 %, marknaden står alltså beredd att betala 5 % mer än värdet på de underliggande tillgångarna eller 105 kr för en hundralapp.

Investmentbolagens finanslingo

Alla branscher dras med just sitt lingo, termer som de invigda förstår, men det behöver faktiskt inte vara så krångligt, tvärtom. Längst bak i bolagens årsredovisningar brukar de redovisa definitioner så sök upp valfri årsredovisning och studera över en kopp kaffe, kunskap kan man aldrig få för mycket av.

Nedan bild jag har lånat från Investors årsredovisning för 2017 på sidan 95 (klicka på bilden för att förstora):

 

Stockholmsbörsens olika investmentbolag

Stockholmsbörsen huserar ett flertal olika investmentbolag och störst är Investor som är Wallenbergarnas sfär grundat 1916. Därefter kommer Stenbecks Kinnevik och Industrivärden som numera styrs av Fredrik Lundberg vars egna bolag kommer på fjärde plats börsvärdesmässigt vid inspelningen av podden (mitten juli).

Här är de bolagen jag pratar om i podden och vars portföljer vi kikar lite närmare på:

 

Du hittar samtliga poddar här.

Trevlig lyssning,
Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.</span

Relaterade inlägg