Medelstora bolag är det senaste decenniets börsvinnare!

Börsens medelstora bolag har levererat högst totalavkastning de senaste tio åren med en siffra på 168 procent!
Börsens medelstora bolag går segrande ur kampen om vilka bolag som levererat den högsta totalavkastningen (kurstillväxt + utdelning) sedan 2006 enligt en artikel i Dagens Industri den 9 mars. De medelstora bolagen definieras som bolags vars börsvärde befinner sig i spannet 1-10 miljarder kronor.

Historiken talar för medelstora bolag
Tittar vi i backspegeln så visar facit att det historiskt varit bra att undvika de minsta bolagen och istället köpa bolag som växt till sig, visar vinst och har ett börsvärde över 1 miljard kronor. Detta faktum gällde under 1980- och 1990-talet även om bolagen per dagens definition på den tiden skulle ha klassats som småbolag. Såhär har de olika bolagssegmenten presterat de senaste 10 åren:

  • Storbolag  89 %
  • Medelstora bolag 168 %
  • Småbolag 122 %

Storbolagen består av 77 bolag med ett marknadsvärde över 10 miljarder kronor. Medelstora bolag består av 127 bolag med ett marknadsvärde överstigande 1 miljard kronor men understigande 10 miljarder kronor. Småbolag består av 171 bolag med ett börsvärde under 1 miljard kronor. Mätperioden är 27 november 2006 till 8 mars 2016.

Faktorer till de medelstora bolagens fördel
Det finns ett antal faktorer till de medelstora bolagens fördel som omnämns i artikeln. Först och främst handlar det om att bolagen nått en kritisk storlek som gör att bolagsrisken minskar samt att de ofta visar vinst. Den minskade bolagsrisken gör att marknaden står beredd att betala ett högre pris per omsättnings- eller vinstkrona än när bolaget tillhörde småbolagssegmentet med ett marknadsvärde under 1 miljard.

Ytterligare en faktor är att ett ökat marknadsvärde ofta är en inkörsport till nya investerare såsom institutioner och aktiefonder som väljer att investera när bolaget nått upp till en viss nivå. När bolaget blivit större så brukar det också leda till en geografisk breddning av verksamheten i framförallt Norden där de kan fortsätta växa.

De populäraste aktierna i varje segment bland våra kunder

Flest ägare i Large cap (sv. aktier)
AktieVerksamhetBörsÄgare*
KS1Hennes & MauritzKläderflagga_se54 573
KS2TeliaSoneraOperatörflagga_se29 923
KS3InvestorInvestmentbolagflagga_se27 457
KS4EricssonTeknologiflagga_se24 963
KS5VolvoLastbilarflagga_se24 874
Flest ägare i Mid cap (sv. aktier)
AktieVerksamhetBörsÄgare*
KS1Africa oil Energiflagga_se12 027
KS2TobiiTeknologiflagga_se10 628
KS3Sensys GatsoIndustriflagga_se8 803
KS4ByggmaxBygghandelflagga_se7 143
KS5HaldexIndustriflagga_se7 006
Flest ägare i Small cap (sv. aktier)
AktieVerksamhetBörsÄgare*
KS1Precise BiometricsBiometriflagga_se23 761
KS2AnotoInformationsteknikflagga_se13 957
KS3EtrionSolenergiflagga_se10 095
KS4Karo PharmaSolenergiflagga_se6 861
KS5Nordic MinesGruvindustriflagga_se6 730


* Antal kunder hos Avanza som ägde aktien per 2016-04-14.
Källa: Avanza

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.

Dela inlägget

Relaterade inlägg

Kommentarer