minPension – sluta vilseled spararna

Av Johanna Kull

31 maj 19

Share

Vill du ha 54, 61 eller 70 procent av din slutlön i pension? Svaret torde vara givet. En starkt bidragande faktor till vad vi tillslut landar på, det är vilken avgift vi betalar (eller inte betalar) för vår pensionsförsäkring. Därför är det så viktigt att oberoende jämförelsesajter som minPension faktiskt visar korrekt information.

Ansvaret för vår framtida pension läggs allt mer över på individen och det är ytterst viktigt att det finns oberoende och användarvänliga verktyg, där vi sparare kan göra en så heltäckande pensionsprognos som möjligt. Det ger oss en konkret bild av vad vi kan förvänta oss, samt över vilka eventuella förändringar vi kan göra för att få en pension vi blir nöjda med. Här fyller minPension en mycket viktig roll och hittills har fler än 3,6 miljoner människor tagit hjälp av sajten för att skaffa sig pensionskoll.

minPension hjälper oss dels att få en överblick över de pensionsförsäkringar vi redan har, dels kan man göra en prognos över vad man kan förvänta sig för pension i framtiden. Problemet är att informationen som visas vad gäller olika aktörers avgifter är felaktig. Och avgiften, den påverkar i hög grad våra pensioner. Tänk droppen som urholkar stenen.

För pensionsförsäkringar som är gratis väljer minPension att presentera det som att de tar en årlig kapitalavgift på 1,5 procent. Det är problematiskt, vilseledande och hjälper knappast oss sparare att fatta medvetna beslut. För avgiften, den har en stor (ofta förödande) effekt på våra pensioner. Låt mig exemplifiera med mig och min egna pensionsprognos

Pensionssimulatorn

Det första man möts av när man loggar in på minPension är en prognos över vilken pension man beräknas få om man fortsätter jobba på nuvarande arbete och till samma lön. I pensionssimulatorn däremot, där kan man prova hur olika val påverkar pensionen. Låt oss titta på vad som händer med min pensionsprognos om jag har en gratis pensionsförsäkring med noll kapitalavgift eller en med 1 procent i kapitalavgift.

Parametrarna man kan justera i pensionssimulatorn är Pensionsålder, Lön och jobb, Uttagsålder och uttagstid samt Förväntad värdeutveckling. Här är jag intresserad av värdeutveckling. För en procent extra avgift till pensionsbolaget, det är inget annat än en procent lägre årlig värdeutveckling till mig.

Förvalet i pensionssimulatorn är en värdeutveckling på 2,1 procent men för enkelhetens skull väljer jag här att göra tre olika simuleringar med 2, 3 respektive 4 procents värdeutveckling. Detta för att se effekten av en avgift på just 1 procent.

Anta att jag vid en försäkring utan årlig kapitalavgift, har en värdeutveckling på 4 procent per år i snitt. Då förväntas jag få ut en pension som motsvarar 70 procent av min lön. Drar jag bort en procent (som istället går ner i pensionsbolagets ficka) då får jag en årlig värdeutveckling på 3 procent istället och får ut en pension som motsvarar 61 procent av min lön. En väsentlig skillnad. Drar jag istället bort hela 2 procent (vid en avgift på 2 procent) då får jag en pension som bara motsvarar 54 procent av min slutlön.

Storleken spelar roll

Alltså, varje procent onödig avgift, innebär tusentals kronor lägre pension varje månad. Med detta i åtanke är det helt orimligt att inte korrekta avgifter visas i översikten hos minPension. Sparare måste få ta del av korrekt information när de fattar beslut om det som ofta utgör livets absolut största sparande.

Som tur är finns det en sajt som visar rätt avgifter för pensionsförsäkringar. Det är konsumenternas.se De har en prisjämförelse där man enkelt kan jämföra prislappen för en tjänstepension, såväl kollektivavtalad som individuell. Så vill du på ett enkelt sätt jämföra olika pensionsbolag med varandra, är tipset än så länge att göra det på konsumenternas.se Detta fram tills dess att även minPension ställer sig på spararnas sida och börjar redovisa korrekta uppgifter.

Tycker du också att min pension borde sluta vilseleda oss sparare och istället visa korrekta uppgifter? Kommentera gärna här och under #pensionsupproret, #minpensionärmin

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg