Mot nettonoll-utsläpp: Avanza sätter vetenskapligt baserade klimatmål

Avanza tar nästa steg i arbetet för att nå målet om nettonoll-utsläpp av växthusgaser och vi har anslutit oss till Science Based Targets initiative (SBTi) och kampanjen Business Ambition for 1.5 C°. Det innebär att vi åtar oss att sätta vetenskapligt baserade klimatmål, så kallade Science Based targets (SBT). Målen ska godkännas av SBTi och bestå av dels ett kortsiktigt mål om utsläppsminskningar i linje med Parisavtalet och ett långsiktigt mål om nettonoll-utsläpp senast 2045.

Klimatkrisens omfattning är mer påtaglig än någonsin och i den senaste rapporten från FN:s klimatpanel uttrycks det som kod röd för mänskligheten. Drastiska utsläppsminskningar krävs för förhindra att temperaturökningen överstiger 1,5 grader och alla bolag måste ta ansvar för att avsevärt minska sina utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan. Avanza har redan ambitiösa klimatmål, men genom att ansluta oss till SBTi och Business ambition for 1.5 C°, säkerställer vi att våra mål är vetenskapligt korrekta och mätbara och att vi har en konkret färdplan för hur vi ska dem.

Vad innebär åtagandet för Avanza?

  1. Vi ska sätta ett kortsiktigt mål (5-10 år) i linje med 1,5 graders målet. Det innebär att vi kommer behöva minska våra direkta och indirekta utsläpp med 4,2 procent per år. Vårt fondbolag ska även öka andelen direktinvesteringar i företag med egna reduktionsmål i linje med Parisavtalet.
  2. Vi ska sätta ett långsiktigt mål om nettonoll-utsläpp senast 2045.

Utsläpp i hela värdekedjan räknas

Definitionen av nettonoll-utsläpp enligt Business ambition for 1.5 C° är att man 1) Når ett stadie där bolagets direkta och indirekta utsläpp minskat till att vara i linje med 1,5 graders målet samt 2) att man balanserar påverkan av resterande utsläpp som inte går att helt eliminera. Detta görs genom carbon removal som är godkända av SBTi, vilket innebär investeringar i projekt där klimatutsläpp elimineras från atmosfären.

De indirekta utsläppen är sådana som uppkommer i värdekedjan. För Avanza som finansiellt bolag, handlar det främst om de direktinvesteringar som vårt fondbolag gör. Här är det långsiktiga målet att 100 procent av bolagen som vårt fondbolag direktinvesterar i, ska ha egna klimatmål i linje med Parisavtalet senast 2040. Redan idag är omkring 30 procent av fondbolagets direktägda kapital investerat i bolag som anslutit sig till SBTi och över hälften av kapitalet är investerat i bolag som åtagit sig att skicka in SBT kommande år.

Nästa steg 

Nästa steg för oss är att ta fram den konkreta färdplanen för hur vi uppnår målen och få denna och tillsammans med målen godkända av SBTi. Utvecklingen och själva utsläppsminskningarna kommer vi sedan att rapportera på ett öppet och transparent sätt varje år, bland annat här på bloggen.

//Johanna Kull, Hållbarhetsansvarig Avanza

 

Om initiativen:

SBTi är ett samarbete mellan UN Global Compact, Carbon Disclosure Project (CDP), World Resource Initiative (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). SBTis syfte är att guida företag över hela världen sätta vetenskapligt korrekta utsläppsmål i som ligger i linje med parisavtalets mål om att minska den globala uppvärmningen. https://sciencebasedtargets.org/

 

Kampanjen Business Ambition for 1.5°C är världens största och snabbast växande grupp av företag som vidtar och uppmanar till brådskande åtgärder för en säker framtid. Företag som engagerar sig i Business Ambition för 1.5°C blir också en del av det FN ledda initiativet Race to Zero. https://sciencebasedtargets.org/business-ambition-for-1-5c https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign

Relaterade inlägg