Hur kan man tänka kring kryptovalutor?

Av Avanza

24 maj 21

Share

De senaste veckorna har präglats av kraftiga svängningar i framför allt kryptotillgången Bitcoin. Men vad är egentligen en kryptotillgång? Och varför varnar finansmarknadernas tillsynsmyndigheter för just detta?

Till att börja med, vad är en kryptotillgång?

Det finns i dag ingen legal definition av vad en kryptotillgång är men generellt gäller att det är en tillgång som ligger på en blockkedja. Det finns alltså ingen fysisk tillgång i botten utan allt sker digitalt. Värdet på en kryptotillgång styrs helt av hur pass efterfrågad den är. De främsta exemplen är bitcoin och ether men de senaste åren har utbudet av olika typer av kryptotillgångar exploderat med tusentals olika varianter.

Vad används de till?

Bitcoin introducerades 2009 och var främst en reaktion på hur det finansiella systemet var utformat och man ville skapa ett betalningssystem som stod utanför det statliga. Men att använda kryptotillgångar som betalningsmedel i dag har sina begränsningar, inte minst till följd av de stora svängningarna i pris som präglar många av dem. På senare år har kryptotillgångar snarare hamnat i fokus som spekulationsobjekt.

Varför varnar tillsynsmyndigheterna för det här?

Det är inte första gången som tillsynsmyndigheterna går ut och varnar konsumenter för att köpa kryptotillgångar, så skedde även 2018. Det stora intresse som nu finns för kryptotillgångar gör att myndigheterna nu går ut och upprepar sin varning. Framför allt handlar det om att det är förenat med mycket höga risker då bland annat kursen har varierat mycket över tid. De skriver också att de flesta kryptotillgångar är oreglerade vilket betyder att du som kund har ett lägre konsumentskydd jämfört med om du köper ett traditionellt värdepapper.

Men jag vill ändå köpa kryptotillgångar, vad ska jag tänka på?

För att bli långsiktigt framgångsrik på finansmarknaden är det viktigt att att läsa på ordentligt innan du handlar med värdepapper. Detta är ännu viktigare när det gäller kryptotillgångar som, förutom att ha en hög volatilitet, dessutom har ett betydligt lägre konsumentskyddande regelverk jämfört med finansiella produkter och tjänster på finansmarknaden. Det finns många alternativ till kryptotillgångar om du är ute efter att krydda din portfölj med mer risk. Låt dig inspireras av aktiegeneratorn. Eller är det kanske ny teknik som lockar? Ta då en titt här för att botanisera bland mer hållbara alternativ.

Lycka till med ditt sparande!

Moa, sparanalytiker

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg