När ska man binda räntan på bolånet?

Funderar du på att binda bolåneräntan? Vad som är bäst att göra i nuläget beror helt på din situation, men det finns några knep att ta till som gör det enklare att ta ett beslut. Här delar vi med oss om hur du kan tänka.

Världens centralbanker har nu börjat höja sina styrräntor, däribland svenska riksbanken, och fler höjningar är att vänta under året. Men våra bolåneräntor påverkas också av hur räntorna på marknaden utvecklas. Räntorna på marknaden påverkas bland annat av inflationstryck, finansiell oro och politisk turbulens och har på senare tid tickat på uppåt.

Det är alltså, för de flesta bolåneräntor, inte så enkelt att man kan säga att det är Riksbanken som genom reporäntan styr nivån – även om det finns ett tydligt samband.

Oftast har det varit billigast att ha rörlig ränta

Sedan 2006 har det varit mest lönsamt att låta räntan vara rörlig om man ser till historiska siffror från Statistiska centralbyrån. Även om vi på senare tid sett hur bolåneräntorna börjat höjas ska vi alltså komma ihåg att vi kommer från en period med mycket låga räntor. Många av oss på bostadsmarknaden har aldrig haft en ränta som legat över 3% – vilket är långt under de nivåer som vi såg på 90-talet där den rörliga räntan i september 1992 nådde 24%.

Fördelar med bunden ränta

Även om det hittills varit mest lönsamt att låta räntan vara rörlig skapar det också ett osäkerhetsmoment i din ekonomi. Genom att binda räntan slipper du svängningarna men för detta betalar du också en avgift till banken.

Sannolikt kommer vi nu, åtminstone i det kortare perspektivet, se högre bolåneräntor och därför kan det, för vissa hushåll, vara läge att binda nu för att skapa lite stabilitet i ekonomin. Men kom ihåg att alltid förhandla och jämföra räntor hos olika banker innan du väljer att binda din ränta: Finansinspektionens senaste mätning av bankernas marginaler för bolån (det vill säga  bankernas faktiska utlåningsränta minus deras finansieringskostnad) visar att det finns ett förhandlingsutrymme. Här kan du jämföra och se hur mycket du kan spara på att flytta ditt bolån.

Fördelar med rörlig ränta

Men du kan faktiskt själv också skapa den här tryggheten utan att betala till banken. Räkna ut hur mycket du skulle behöva betala för en bolåneränta på cirka 5% och avsätt mellanskillnaden som du får i en pott på ett vanligt sparkonto. Den här potten kan du sen använda när räntorna tickar uppåt.

Det är också värt att komma ihåg att om du binder din ränta binder du dig också vid din bank. Har du däremot en rörlig ränta kan du förhandla ner din ränta genom att byta aktör då och då.

Det kan också bli svårare att amortera extra på ditt lån eller lösa det i förtid om du valt att ha det bundet. Då kan du behöva betala en så kallad ränteskillandsersättning till banken.

Mellanvägen, att binda vissa delar av lånet

Ett tredje alternativ är att dela upp lånet i olika delar och binda vissa av dem. Men det ställer högre krav på dig som kund att ha koll på när de olika bindningstiderna löper ut. Har du inte koll och vill lösa lånen i förtid kan du behöva betala ränteskillnadsersättning vilket kan bli dyrt.

Om du väljer att binda vissa delar av lånet är ett tips att lägga in en påminnelse i kalendern några månader före de olika bindningstiderna löper ut för att därigenom själv fatta ett aktivt beslut om vilken bindningstid du vill ha på lånen framöver.

Annons

Binder andra sin bolåneränta eller ej?

Under 2021 valde fler av de som har sitt bolån hos oss bundna bolåneräntor framför rörliga. 67% av de utbetalade bolånen hade bunden ränta medan 33% hade rörlig ränta. Detta är ett trendskifte från tidigare år då det istället var rörlig ränta flest valde.

Men även om man valde bunden ränta var det kortare bindningtider på ett och två år som valdes, hela 95% av de bundna lånen hade dessa bindningstider.

Här kan du testa och se hur mycket du kan spara om du flyttar ditt bolån.

Här kan du läsa mer om hur våra bolånekunder agerat.

Din nattsömn ska styra

Även om det kan finnas fler argument för att låta bolåneräntan vara rörlig är det till syvende och sist upp till dig själv att känna av hur mycket högre ränta din ekonomi tål. Det finns alltså inte ett generellt svar, även om jag i denna text lutar åt att låta räntan fortsatt vara rörlig.

Lycka till!

/Moa

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg