Nasdaq lanserar grön aktiestämpel

Vad är egentligen en grön aktie? Det är något som många som frågar sig, och för att inte begreppet ska bli urvattnat väljer nu börsoperatören Nasdaq att sätta en standard och en lägstanivå på vilka bolag som kan klassa sina aktier som gröna. Avanzapodden har träffat Nasdaqs europeiska noteringschef Adam Kostyál för att prata mer om vad denna gröna stämpel innebär och vad deras förhoppningar och framtidsplaner med stämpeln är.

Vad är syftet med de gröna stämplarna?

Att ha en tydlig ESG-profil har blivit allt viktigare för bolag. Detta eftersom de själva ser det som affärskritiskt, för att det kommer yttre lagkrav såsom EU:s taxonomi och för att det stora kapitalet rör sig i en allt tydligare grön riktning. Att som investerare navigera i den gröna terrängen är emellertid inte enkelt och Nasdaq vill undvika en situation med en ström av bolag som marknadsför sig och sin aktie som grönt utan att man som investerare riktigt vet vad det innebär. Därför väljer de nu att sätta en standard och en lägstanivå för vad som krävs för att bli klassificerad som grönt eller på väg att bli grönt. Standarden har de arbetat fram tillsammans med rådgivare och experter och det är även oberoende analyshus som gör bedömningen huruvida bolag lever upp till kriterierna eller ej. Något som skapar tydlighet och trygghet för dig som investerare, men också för bolagen själva.

Annons

Vad krävs för att kunna få en grön stämpeln?

För att kunna grönklassas och få Nasdaq Green Equity Designation måste minst 50 procent av bolagets omsättning och investeringar vara ”gröna” och att mindre än 5 procent av omsättningen kommer från fossila aktiviteter. Därutöver måste bolaget sätta upp KPI:er som linjerar med Parisavtalet och låta sig hållbarhetsgranskas av särskilt utsedda parter. För att få stämpeln Nasdaq Green Equity Transition Designation behöver minst 50 procent av dagens investeringar vara gröna, det ska med andra ord vara tydligt vart bolaget är på väg.

Det är bolagen själva som ansöker om stämpeln och när de väl fått den kostar det 100 000 kr per år i licensavgift. Att en licens har en årlig avgift är emellertid högst vanligt och ofta en förutsättning för att standarden hålls up to date och är kvalitetssäkrad.

Mina tankar

Att själv utvärdera bolag ur ett hållbarhetsperspektiv är svårt och behovet av en trovärdig märkning är stort. Även om hållbarhet inte är en helt binär fråga, vill många av oss ändå på ett enkelt sätt kunna känna oss trygga i att bolagen i portföljen når upp till en viss miniminivå. Jag ser det därför som mycket positivt att Nasdaq arbetat fram den här märkningen och förhoppningsvis kommer det inom en snar framtid gå att lista ett antal bolag som ansökt och fått någon av stämplarna. Då kan vi på Avanza inkorporera den i vår aktielista så att du så småningom kan filtrera ditt urval på gröna aktier och inte minst kan Nasdaq bygga indexprodukter som följer utvecklingen för de grönstämplade bolagen.

Trevlig lyssning!

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg