Nästan allt du behöver veta om aktieindex och indexfonder

Av Avanza

21 jun 18

Share

Vad är ett aktieindex egentligen och är indexonder alltid det bästa sparalternativet som man ibland hör? Svaret är sällan svart eller vitt och inte heller i detta fall. Visste du att det finns fler aktieindex än aktier i USA? I detta inlägg försöker vi reda ut det viktigaste att ha kolla på.

Vad är ett aktieindex?

Ett index är en samling aktier som grupperas tillsammans och används som måttstock. Ofta när man säger att börsen stiger eller faller så är det just ett aktieindex som avses. De två vanligaste aktieindexen i Sverige som återspeglar den svenska börsen är OMXS30 och OMXSPI där det förstnämnda grupperar ihop de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen vars börsvärde utgör cirka 60% av hela börsen. Det sistnämnda avser samtliga 370 aktierna i skrivande stund som är noterade på Stockholmsbörsen. Men det finns även exempelvis branschindex som grupperar ihop bolag och aktier i samma bransch.

Det innebär att när man säger att börsen stiger eller faller så är det alltså indexet eller gruppen som tillsammans stiger eller faller men det innebär inte att samtliga aktier i indexet stiger eller faller den dagen. På det temat finns det även aktier som över- och underpresterar index, alltså går bättre eller sämre än det index som aktien är en del av.

Vilka är de stora indexen?

Förutom OMXS30 och OMXSPI i Sverige så har vi nedan index som många kikar lite extra på:

  • Nikkei 225 är ett prisviktat index med 225 japanska aktier och ska representera japanska börsen.
  • Hang Seng är ett värdeviktat index som innehåller de 40 största bolagen på Hong Kong-börsen
  • FTSE 100 är de 100 största börsbolagen på Londonbörsen mätt i börsvärde
  • Dow Jones är USA:s äldsta index anno 1896 och utgörs av 30 tongivande amerikanska börsbolag
  • S&P 500 är ett värdeviktat index med de 500 största börsbolagen i USA, är troligen det mest tongivande amerikanska indexet. Detta eftersom dess bredd ger en god överblick över amerikansk ekonomi med bolag i många olika branscher.
  • Nasdaq är en av två börser i USA (NYSE är den andra) och Nasdaq brukar kallas för teknikbörsen då många techaktier brukar söka sig till denna börs. Indexet agerar hem för ungefär 2300 aktier.
  • Euro Stoxx 50 är ett värdeviktat index med bolag från euroområdet där bolagen är så kallade blue chips, alltså stora välkända, väletablerade bolag med urstarka varumärken och goda finanser.

Håll extra koll på detta!

Förutom att index kan vara likaviktade eller värdeviktade, alltså att varje aktie i ett index får samma vikt alternativt att störst går först så finns det även prisindex och avkastningsindex.

För att exemplifiera ovan så kan vi säga att ett index med 100 bolag som är likaviktat så får varje enskilt bolag i indexet en vikt på 1%, alla bolag påverkar lika mycket oavsett börsvärde. Ett värdeviktat index tar hänsyn till störst kroppshydda och ett exempel här är ju Novo Nordisk i Danmark som är Danmarks och tillika Nordens största börsbolag. Aktien utgör närmare 25% av det totala börsvärdet i Danmark så om den ingår i ett värdeviktat index så får den en tung påverkan. Aktiens kursutveckling får alltså stort genomslag på börsutvecklingen för hela indexet och hela börsen i verkligheten (utanför detta exempel).

Vidare tar ett prisindex enbart hänsyn till kursutvecklingen på de aktier som ingår i indexet medan ett avkastningsindex eller återinvesterande index som det också kallas, även tar hänsyn till återlagd utdelning. Einstein lär ju ha sagt att ränta-på-räntaeffekten är världens åttonde underverk och en stor faktor till det är den återinvesterade utdelningen om bolaget ger utdelning, så mest rättvist över tid är att jämföra med just ett återinvesterande index.

För att få en bild av totalavkastningen så är det vanligt att titta på återinvesterande index. I Sverige är det vanligt att titta på SIX30RX som ska spegla OMXS30 inkl. utdelning och det breda indexet OMXSPI har sin motsvarighet i SIXPRX. Ändelsen RX i slutet på de båda står för ”Return Index” eller återinvesterande index. Det är inte ovanligt att index även slutar på GI vilket står för Gross Index och har samma innebörd.

Skillnaden i grafen nedan mellan de två är just utdelningen, så förstår du varför det är mest rättvist att jämföra sin portfölj med ett återinvesterande index över tid om du är långsiktig i ditt sparande och återinvesterar utdelningen. För de som tittar på den gröna linjen så bör man tillägga att de fått utdelningar löpande årligen på depån som då gått till annat men likväl inte bör glömmas när man reflekterar över den historiska avkastningen.

Sist men inte minst.. går jag även igenom för- och nackdelar med indexfonder och mycket annat i poddavsnittet, för det finns verkligen många faktorer att ta hänsyn till för den som vill grotta ned sig lite extra.

 

Trevlig lyssning,
Nicklas

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg