Nästan allt du behöver veta om S&P 500

Nyligen noterade amerikanska indexet S&P 500 ett nytt rekord efter att ha stigit +54,6 % sedan årslägsta under coronakraschen! Men vad innebär indexet egentligen? Låt oss kika lite närmare på det.

Nedgången varade under 23 börsdagar och bottnade den 23 mars för att därefter leta sig norrut. Sedan botten den 23 mars har indexet alltså avancerat +54,6 % under efterföljande 106 börsdagar. Totalt tog det därmed 129 börsdagar att överbrygga hela coronakraschen.

Vad är S&P 500?

S&P 500 är ett aktieindex likt vårt svenska OMXS30. Indexet är marknadsviktat och innehåller de 500 största publika börsbolagen i USA från båda börserna Nasdaq och New York Stock Exchange (NYSE). Många anser att indexet ger en bättre representation av amerikansk ekonomi jämfört med indexet Dow Jones Industrial Average (DJIA) som, trots att det är USA:s äldsta index anno 1896, enbart innehåller 30 bolag. S&P 500 har rötter ända tillbaka till 1923 men det index vi känner till idag etablerades 1957 av Standard & Poor’s.

Det faktum att indexet är värdeviktat innebär att större bolag får en större påverkan på indexet. I dagsläget är techsektorn den största sektorn i indexet vilket innebär att utvecklingen för den typen av bolag får störst påverkan på S&P 500. Det genomsnittliga bolaget har ett börsvärde på 56,3 miljarder dollar medan mediansiffran är 22,3 miljarder dollar. Det största bolaget är Apple som har ett börsvärde strax under 2000 miljarder dollar eller 17 000 miljarder kronor, alltså lite mer än dubbla värdet på hela Stockholmsbörsen och dess 384 aktier.

Vilka krav finns det för att ingå i indexet?

Syftet med indexet är att representera den amerikanska ekonomin. Totalt sett representerar indexet i skrivande stund 83% av det totala börsvärdet på den amerikanska börsen. För att ett bolag ska vara aktuellt för indexet krävs ett börsvärde på minst 8,2 miljarder dollar, vara mycket likvitt och ha en public float på minst 50% av utestående aktier. Dessutom måste de fyra senaste kvartalen ha uppvisat vinst, alltså rullande 12 månader/4 kvartal. Indexet rebalanseras kvartalsvis i mars, juni, september och december och noteras/beräknas i 11 olika valutor totalt sett.

Just valutan är intressant eftersom den adderar en extra dimension. I år har den amerikanska börsen stigit kraftigt, inte minst sedan bottennoteringen 23 mars under coronakraschen. Men faktum är att svenska kronan stärkts +17% mot dollarn sedan amerikanska börsen bottnade. Jag anser att valutan är ett nollsummespel långsiktigt samtidigt som våra svenska börsbolag har en underliggande valutaexponering pga. verksamhet i stora delar av världen och dito olika valutor. Men det till trots så är det viktigt att komma ihåg valutadimensionen.

Vilka sektorer återfinns i indexet?

S&P 500 består av 11 olika sektorer enligt den globala klassificeringsstandarden GICS (Global Industry Classification Standard). Nedan ser du de olika sektorerna och deras vikt i indexet.

Techbolagen har som bekant gått mycket starkt de senaste åren vilket gör att sektorn Information Technology nu utgör 27,5% av indexet. Än mer intressant är att en femtedel av S&P 500 utgörs av 5 dominerande bolag. S&P5 om man så vill utgörs av Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) och Facebook. Flera av dem har ett börsvärde som är större än hela den minsta sektorkategorin Energy.

Vilka är de största bolagen som ingår i indexet?

Nedan ser du de 10 största bolagen i S&P 500

  1. Apple +57,5 % YTD | 19 427 ägare
  2. Microsoft +34,3 % YTD | 21 401 ägare
  3. Amazon +79,3 % YTD | 11 411 ägare
  4. Facebook +27,8 % YTD | 5 862 ägare
  5. Alphabet A (Google)  +16,3 % YTD | 3 857 ägare
  6. Alphabet C (Google) +16,6 % YTD | 5 349 ägare
  7. Johnson & Johnson  +2,9 % YTD | 7 023 ägare
  8. Berkshire Hathaway B -7,9 % YTD | 8 545 ägare
  9. Procter & Gamble +9,3 % YTD | 1 708 ägare
  10. VISA +5,9 % YTD | 4 697 ägare

Hur har indexet presterat historiskt?

Låt oss titta närmare på hur indexet presterat de senaste 30 åren. Värt att komma ihåg är att S&P 500 är ett värdeviktat prisindex, det tar alltså inte hänsyn till utdelningar som adderar ytterligare några procentenheter om året.

Kuriosa

Warren Buffett är en av världens mest kända investerare och om än han har vigt sitt liv åt stock picking så är detta ett klassiskt citat vad gäller S&P 500 “In my view, for most people, the best thing is to do is owning the S&P 500 index fund,”.

 

Slutligen – vilka aktier har gått bäst senaste åren?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ Nicklas

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg