Ny fond! Allt om Avanza Impact by Circulus

Av Avanza

09 mar 23

Share

Äntligen lanserar vi en Impact-fond, Avanza Impact by Circulus! En fond som investerar i mikro- och småbolag som bidrar till att lösa FN:s globala hållbarhetsmål – och som har de bästa förutsättningarna att generera avkastning i världsklass.

Vi har länge velat skapa en Impactfond som investerar i bolag som skapar lösningar på världens stora hållbarhetsutmaningar. Vi är övertygande om att bolag som fokuserar på att utveckla lösningar för att uppnå FN:s hållbarhetsmål har betydligt större potential att ge hög avkastning till sina investerare jämfört med andra bolag. För att vi ska nå de uppsatta målen fram till 2030 kommer det att krävas enorma investeringar, vilket kommer gynna bolagen som Avanza Impact by Circulus investerar i.

Vilka bolag investerar Avanza Impact by Circulus i?

Utöver kraven på att bolagen ska bidra till FN:s hållbarhetsmål så måste bolagen kunna visa upp en hållbar tillväxt. Hög vinst- och omsättningstillväxt i kombination med lägre värdering jämfört med konkurrenter och index är egenskaper som fonden som helhet kommer att eftersträva. För att kunna uppnå det här behöver förvaltarna leta efter mindre bolag i tidiga skeden, som ännu inte täcks av analytiker och där felprissättningarna är större. Fonden kommer att bestå av ca 40–60 globala mikro- och småbolag med målsättningen att ge högre avkastning än snittet för globala småbolagsfonder över tid.

Men att skapa en Impact-fond i världsklass är lättare sagt än gjort. En av de stora utmaningarna har varit att hitta förvaltare som på ett trovärdigt och systematiskt sätt kan välja ut bolag som bevisligen gör mer nytta än skada. Det finns många bolag som på ett eller annat sätt bidrar till något av FNs globala hållbarhetsmål men som samtidigt missgynnar ett annat mål, vilket kan ge en negativ nettoeffekt. Det krävs mycket kunskap och resurser för att sätta ihop en portfölj av bolag där samtliga har en tydlig positiv påverkan på ett eller flera av FNs hållbarhetsmål och samtidigt säkerställa att inget av övriga mål skadas väsentligt. Efter en lång tids sökande har vi äntligen hittat en förvaltartrio som är redo att anta denna utmaning och som har goda förutsättningar att leva upp till våra högt ställda krav – Team Circulus.

Vilka är Circulus?

Circulus-teamet består av tre erfarna förvaltare, Christofer Halldin, Joakim By och Simon Park. De har lång erfarenhet från global aktieförvaltning och fina förvaltningsresultat från tidigare uppdrag. Under flera års tid har de dessutom arbetat med att kartlägga bolags koppling till FN:s hållbarhetsmål. Så vad är det då som gör Circulus-teamets hållbarhetsarbete trovärdigt? Det är framför allt tre delar som gör att de sticker ut.

  1. Den första delen är deras samarbete med ett bolag som utvecklat ett AI-verktyg för att, bland stora datamängder i form av exempelvis kvartalsrapporter och presentationer, identifiera produkter och tjänster som ska lösa hållbarhetsutmaningar. Det här arbetet skulle annars vara en nästan omöjlig uppgift då det finns ca 40 000 noterade mikro- och småbolag globalt.
  2. Den andra delen är teamets stöd från ett råd av experter inom flera relevanta områden. Rådet ger förvaltarna fördjupad kunskap om hållbarhetsutmaningarnas vetenskapliga grunder och andra utmaningar som bolagen kan stå inför i sin tillväxtresa. Det ger teamet en bredare men framförallt djupare kompetens inom de områden fonden investerar i.
  3. Den tredje delen är den externa granskningen av Circulus investeringsprocess. Impact-arbetet har granskats av BlueMark som är en oberoende utvärderare av investerares och bolags impact-arbete. Fonden är även en av få Svanenmärkta fonder, vilket ger ytterligare kvalitetsstämpel på hållbarhetsarbetet.

Så vill du investera helhjärtat i bolag som bidrar till en hållbar utveckling och en bättre värld – samtidigt som du får haka på en av de största resorna i modern tid? Läs mer om fonden här!

// Maria Wärn, Förvaltningschef Avanza Fonder.

Tänk på att det kan svänga! Att spara i fonder, aktier och andra värdepapper har över tid varit ett bra sätt att få pengar att växa, men hur det går i framtiden vet ju ingen. Det kan gå både upp och ner så det är alltså inte säkert att du får tillbaka pengarna du satte in från början. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. För information, faktablad & informationsbroschyr se avanza.se/avanzaimpact

Relaterade inlägg