Ny Fond! Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest

Av Avanza

26 jan 23

Share

Idag välkomnar vi Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest till Avanzas fondfamilj. Ett spännande tillskott för dig som sparar på lång sikt och tror att företag, genom innovation, kan förändra branscher och samhällen i grunden och på så vis ha goda förutsättningar att växa exponentiellt.

Vad betyder ”Disruptive Innovation”?

Vad betyder egentligen ”disruptive innovation”? En direktöversättning till svenska är ”branschomstörtande innovation och förändring”. Med detta menas att innovation i form av nya tekniker eller nya affärsmodeller omformar en bransch i grunden, vilket ofta leder till att gamla bolagsjättar faller offer när mindre bolag utmanar.

Ett exempel på ett företag som genom sin teknik och affärsmodell förändrade en hel bransch är Spotify, som genom sin streamingtjänst lyckades omforma hela musikbranschen. Det handlar ofta om att skapa lösningar som inte från början var efterfrågade, till skillnad från att fokusera på vad kunderna säger att de önskar.

Vilka är ARK Invest?

ARK Invest är en amerikansk, aktiv förvaltare som blivit välkänd genom sitt fokus på just disruptiv innovation. De förvaltar framförallt ETF:er inom detta tema som inte finns tillgängliga att köpa i Europa. Avanzas samarbete med ARK ger svenska sparare en unik möjlighet att investera med ARK Invest och ta del av deras flaggskeppsstrategi ARK Innovation.

ARK leds av ansvarig förvaltare tillika VD Cathie Wood. Wood har 40 års erfarenhet av aktieförvaltning och lämnade den mer traditionella finansvärlden för att starta upp ARK 2014 och har sedan dess varit en av de mest omskrivna finansprofilerna i media. Hur kommer det sig att intresset för Cathie Wood och ARK är så stort? En del är självklart kopplad till den mer extrema avkastningsprofil som deras produkter genererat.

Efter succéåret 2020 blev Cathie Wood bl.a. utnämnd till ”Forbes Finance and Investing Person of the Year” samt ”Bloomberg Best Stockpicker”. En annan del är säkerligen kopplad till sättet hon utmanar finansbranschen på genom transparens, prissättning och framtidssyn. Mer om detta nedan. Hon är onekligen en unik profil, som har en stor fanclub bland sparare och som drar till sig uppmärksamhet på ett sätt som få andra förvaltare lyckats med.

Cathie Wood, VD och ansvarig förvaltare på ARK Invest.
Cathie Wood, VD och ansvarig förvaltare på ARK Invest och en av de mest omskrivna finansprofilerna globalt.

ARK fokuserar på bolag inom fem olika tekniksegment; artificiell intelligens, DNA-sekvensering, robotisering, energilagring och blockkedjeteknik. ARK definierar ”disruptive innovation” som introduktionen av en teknikbaserad produkt eller tjänst som omformar den ekonomiska aktiviteten genom att skapa enkelhet och tillgänglighet samtidigt som kostnaderna minskar. Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest investerar i ARKs bästa idéer inom dessa segment och kommer att efterlikna ARKs ETF ”ARK Innovation ETF”.

Vad är det då som skiljer ARK från andra förvaltare? ARK beskriver sig själva som ”not your traditional manager” och det är framförallt några skillnader som vi vill lyfta. En av dem är just deras odelade fokus på ovan nämnda tekniksegment. ARK fokuserar enbart på detta och lägger alla sina resurser på att förstå teknikerna och bolagen som verkar inom dessa. De rekryterar framför allt analytiker med bakgrund från tekniksegmentet, snarare än från finansbranschen och organiserar sig utefter tekniksegment snarare än sektor/geografi.

En annan viktig del är deras transparens. ARK delar sina portföljer dagligen och tillgängliggör sin bolagsanalys för alla. Det möjliggör för externa parter såsom områdesexperter och andra att ge input och kommentera analysen. På så vis anser sig ARK få en djupare förståelse för bolaget, tekniken samt dess möjligheter att påverka omvärlden. Det ger dessutom deras investerare möjlighet att bättre förstå vad de investerar i och varför bolag väljs in i portföljen. Transparens inom finansbranschen är en viktig fråga även för Avanza. Vi vill verka för en miljö där kunderna får de bästa förutsättningarna att förstå vad de investerar i och vad de betalar för det.

Jesper Bonnivier, VD, Avanza Fonder med Cathie Wood, VD och ansvarig förvaltare på ARK Invest och Maria Wärn, Förvaltningschef Avanza Fonder.
Jesper Bonnivier, VD, Avanza Fonder med Cathie Wood, VD och ansvarig förvaltare på ARK Invest och Maria Wärn, Förvaltningschef Avanza Fonder.

Avkastning och risk

En viktig aspekt att belysa är den längre investeringshorisont som rekommenderas för Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest. Koncentrationen av bolag inom dessa tekniksegment, med en stor del av tillväxtresan framför sig, ger en hög volatilitet. När riskaptiten är stor och räntan är låg är många villiga att satsa på bolag med stor framtida potential, men med begränsad lönsamhet idag, medan det i motsatta förhållanden sker en flykt till mer stabila och lönsamma bolag.

Detta visade sig väldigt tydligt förra året då ARK Innovation ETF tappade mer än 60 procent av sitt värde. 2020, när riskaptiten var större, räntorna låga och hemmasittandet till följd av Covid gav en extra skjuts till digitala bolag steg å andra sidan ARK Innovation med 123 procent. En annan viktig aspekt är andelen av sparandet som tåls att läggas i en fond med den här typen av riskprofil. Trots den höga volatiliteten och den senaste tidens markanta nedgång har en 10-procentig allokering till ARK Innovation ETF i kombination med en global indexfond gett en högre riskjusterad avkastning än en portfölj med enbart en global indexfond. Grafen nedan visar avkastning för ARK Innovation ETF i jämförelse med ett globalt världsindex sedan starten i oktober 2014.

ARK Innovation ETF och MSCI Workd NR USD
Källa: Morningstar Direct

Produktegenskaper

Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest kommer att bestå av 30-80 aktier som väljs ut från ARKs strategier ”Genomic Revolution”, ”Industrial Innovation”, ”Fintech” och ”Next Generation Internet”. I tider med hög osäkert, såsom nu, kommer antal bolag att vara färre. Detta för att koncentrera risken till bolagen där förvaltaren har högst övertygelse.

Merparten av bolagen kommer att vara amerikanska och gällande sektorer är hälsovård, teknik, kommunikation och konsument de mest framträdande. Liksom övriga ”by-fonder” är prissättningen attraktiv, med en total avgift på 0,94 procent. Fonden främjar hållbarhet genom att investera i bolag med innovativa lösningar inom teknologier som anses bidra till FN:s hållbarhetsmål. Det är en integrerad del i förvaltningsprocessen och en förutsättning för att lyckas hitta framtidens vinnare.

Om du vill hänga med på en framtidsresa och lära dig mer om innovationerna som kommer att förändra världen, har lång tidshorisont på ditt sparande och är villig att acceptera tider av stora svängningar är Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest en fond för dig!

// Maria Wärn, Förvaltningschef Avanza Fonder

 

Vill du höra mer om visionen och förvaltningsstrategin? Hör Cathie Wood berätta allt du behöver veta i Avanzapodden!

Tänk på att det kan svänga! Att spara i fonder, aktier och andra värdepapper har över tid varit ett bra sätt att få pengar att växa, men hur det går i framtiden vet ju ingen. Det kan gå både upp och ner så det är alltså inte säkert att du får tillbaka pengarna du satte in från början. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. Fonden förvaltas av Avanza Fonder i samarbete med ARK Invest. För information om hur fonden förvaltas, faktablad & informationsbroschyr se avanza.se/avanzabyark

Relaterade inlägg