(nya) värdepapperskrediten – världens billigaste värdepapperskredit

När vi startade Avanza gjorde vi det med ambitionen att bygga en bank vi själva ville vara kunder i, vi ville helt enkelt skapa tjänster och produkter som ger mer över till dig än till banken.

Och nu har vi en glad nyhet i samma riktning. Med (nya) värdepapperskrediten blir vi billigast.

Vad är värdepapperskrediten?

Vår värdepapperskredit är en så kallad värdepapperskredit som gör det möjligt för dig att låna pengar med dina värdepapper som säkerhet. Ungefär som när du köper en bostad med hjälp av ett bolån kan du köpa aktier och fonder med hjälp av värdepapperskrediten.

Beroende på hur mycket du lånar, vad du har för innehav på ditt konto, din förmånsnivå och vilken belåningsgrad du har kommer du betala olika mycket i ränta. Belåningsgraden bestäms av storleken på ditt lån i relation till marknadsvärdet på dina innehav, ju lägre belåningsgrad du har desto lägre ränta betalar du.

För att få värdepapperskrediten behöver du uppfylla följande villkor (utöver en belåningsgrad på max 50%):

  • Minst tre aktier som är godkända för värdepapperskrediten eller fonderna Avanza Zero och Avanza Global.
  • Inget värdepapper får enskilt utgöra mer än 49 % av ditt konto (med undantag för Avanza Zero eller Avanza Global).
  • Du får inte ha några optioner, terminer eller blankningsaffärer på kontot.

Om du inte uppfyller alla villkor kan du få ordinarie ränta, du hittar alla räntor i vår prislista.

Vad ska jag tänka på när jag skaffar värdepapperskrediten?

Det är viktigt att du förstår vad det innebär att handla aktier och fonder med hjälp av ett lån. Om du vill djupdyka hittar du mer information i Avanza Akademin men några viktiga hållpunkter är:

  • Att handla värdepapper med kredit ger en ökad hävstång på dina investeringar. Det innebär en större chans till högre avkastning, men även en ökad risk till större förlust.
  • Om kursen på de värdepapper du köpt med lånade pengar går ner är du fortfarande skyldig att betala tillbaka hela beloppet du har lånat, plus ränta. Tänk på att om marknadsvärdet på dina värdepapper sjunker kan du hamna i en annan räntenivå än vad du hade tidigare.
  • Om du har marginal till nästa räntenivå minskar du risken för att få högre ränta vid plötsliga eller större börshändelser.
  • Du utnyttjar en kredit, precis som vid köp med kreditkort. Om du utnyttjar krediten över natten betalar du ränta enligt vår prislista. Köputrymmet på ditt konto inkluderar ditt kreditbelopp.
  • Det är inte tillåtet att vara överbelånad. Om kursen går ned så mycket att du blir överbelånad behöver du omedelbart täcka underskottet. Vid överbelåning har vi rätt att sälja av innehav för att reglera din skuld.

Lycka till med sparandet!

Spana in värdepapperskrediten här

/Marcus Schön, produktägare för vår värdepapperskredit på Avanza

Tänk på att belåning innebär en betydande risk:
Att använda belåning innebär att avkastningen blir högre om innehavet går upp, men nedgången blir också större om värdet sjunker. Använd en måttlig belåning och se till att inte låna så mycket att du inte klarar av en större nedgång. Du är alltid skyldig att betala tillbaka den utnyttjade krediten samt ränta, oavsett dina värdepappers utveckling. Räntan är rörlig och krediten löper tills vidare. Räntan är rörlig och krediten löper tills vidare. Lånar du 100 000 kr till 2,29% effektiv ränta som du sedan väljer att betala tillbaka efter ett år blir det totala återbetalningsbeloppet 102 290 kr (eller 101 603 kr efter ränteavdrag). Alla räntor som visas är effektiva räntor.

Relaterade inlägg