Nyhet! Avanza Småbolag by Skoglund

Idag lanserar vi Avanza Småbolag by Skoglund i samarbete med framgångsrika förvaltaren Fredrik Skoglund! En aktiefond med inriktning mot svenska småbolag.

Det finns tillgångsslag som lämpar sig bättre för aktiv förvaltning än andra och svenska småbolag hör definitivt till dessa. Investeringsuniverset består av ca 400 bolag mellan 0 och 75 miljarder i marknadsvärde, inom en mängd olika branscher, och att hitta en duktig förvaltare som orkar sätta sig in i även de minsta bolagen kan verkligen löna sig.

Fonden som Fredrik Skoglund förvaltade fram till september i år har under de 2,5 åren som han ansvarat för förvaltningen slagit jämförelseindex med hela 31 procentenheter! Det är sällsynt att se den typen av överavkastning.

Småbolag är en viktig byggsten

Svenska småbolag som tillgångsslag har utklassat de flesta tillgångsklasserna under den senaste 20-årsperioden. Grafen nedan visar den genomsnittliga avkastningen de senaste 20 åren för fonder som investerar i svenska stora bolag, jämfört med fonder som investerar i små och medelstora bolag.

Småbolagsfonderna har under perioden avkastat närmare tre gånger så mycket som stora bolag. Detta till samma risk mätt som volatilitet. Ändå är det en liten del av det svenska fondkapitalet som placeras i småbolagsfonder. Av Avanzas fondkapital placeras i dagsläget endast 6 procent i svenska småbolag. Det vill vi ändra på genom att erbjuda våra kunder en riktigt vass produkt, till ett pris som hör till de lägsta inom kategorin.

Hur kommer det sig då att små bolag presterat så mycket bättre jämfört med stora bolag historiskt? En förklaring är att små bolag har levererat högre vinsttillväxt, vilket bl.a. möjliggjorts för att de växer från en lägre bas. En annan förklaring är att småbolag ger större exponering mot nyare och mer snabbväxande sektorer såsom ny teknik och medicinteknik. Svenska småbolag kännetecknas även av stark Corporate Governance och bra ledningar som dessutom oftast är stora ägare i bolagen.

Vår fond är en riktig småbolagsfond

Småbolagsfonder på den svenska marknaden kan normalt placera i bolag mellan 0 och 75 miljarder i marknadsvärde. För oss har det varit viktigt att hitta en förvaltare som lägger en stor del av arbetet på att hitta vinnare även bland de mindre bolagen i spannet. En del av fonderna inom småbolagskategorin investerar primärt i större bolag, såsom Boliden, Sweco, Lifco och Electrolux. För oss är det viktigt att erbjuda en ”riktig” småbolagsfond som har en stor andel av fonden i de mindre bolagen.

Hållbara affärsmodeller

Det har även varit betydelsefullt att hitta en förvaltare som förstår vikten av hållbarhet i bolagen. Hållbarhet kommer att vara en integrerad del i förvaltningen av fonden och genomsyra hela processen av bolagsval. Hållbarhetsskiftet i samhället är även ett investeringstema för fonden. En hållbar affärsmodell ska fungera över tid och bolaget ska genom sina produkter och tjänster gynnas av att samhället ställer om mot mer fokus på hållbarhet. En viktig del är även att undvika bolag med stora hållbarhetsrisker.

En stjärnförvaltare som bevisat sin kompetens

För dig som sparar på lite längre sikt bör en svensk småbolagsfond vara en av de grundläggande byggstenarna i portföljen. Avanza Småbolag by Skoglund har tagits fram med utgångspunkt att den ska ha en självklar plats i vårt eget fondsparande. Vi har därför valt att samarbeta med en av de mest välmeriterade och erfarna personerna inom tillgångsslaget svenska småbolag. Fredrik Skoglund har arbetat med svenska småbolag i 22 år och brinner för att varje dag skapa avkastning till sina andelsägare. Häng med från start!

/Maria Wärn, Stf VD, Ansvarig Förvaltning Avanza Fonder

Avanza Småbolag by Skoglund är en matarfond som placerar minst 85% (och i praktiken 100%) av sina medel i ett mottagarfondföretag. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För information, faktablad, informationsbroschyr samt uträkning för småbolagsfonders historiska avkastning jämfört med större bolag se avanza.se/avanzasmabolag

Relaterade inlägg