Nyhet! Prognoser från SME Direkt

Av Avanza

14 sep 16

Share

Nu har du möjlighet att se prognoser från SME Direkt på vår sajt. Prognoserna bygger på en sammanställning av de analytiker som följer ett visst bolag och ger en fingervisning om vad marknaden förväntar sig av bolaget vad gäller försäljning, vinst och utdelning. Tjänsten är en tilläggstjänst som kostar 19 kr/månad men du får prova den kostnadsfritt fram till sista september. Du ser informationen på en akties översikt på de bolag som SME bevakar, vilket är de flesta nordiska aktier.

prognoser-fran-sme-direkt

Varför är detta intressant?

När man investerar är det viktigt att ha historien med sig och se vad bolaget har presterat historiskt men ofta desto mer intressant vad marknaden tror om framtiden. Det är trots allt de framtida prestationerna från bolaget som är intressant i de fall du väljer att investera i ett bolag idag. För att underlätta ditt beslut kan det vara värdefullt att få en insikt i vad marknaden förväntar sig från bolaget. Det är just förväntningar och ibland har analytikerna fel men det är trots allt den samlade förväntansbilden som ofta har en påverkan på aktien kortsiktigt. Estimaten uppdateras normalt i samband med varje rapportsäsong, alltså vid varje kvartalsskifte.

 • Direktavkastning
  Direktavkastningen är bolagets utdelning i förhållande till dess aktiekurs uttryckt i procent. Köper du en aktie som kostar 100 kr och har en utdelning på 4 kr så kommer direktavkastningen vara 4 % (4 kr/100 kr). ”Innevarande år” är förväntningen på utdelning för kalenderåret 2016 vilket normalt delas ut under våren 2017.  Läs mer om direktavkastning här.

  Pss. om du är nyfiken på ett bolags utdelningstillväxt så kan du ta siffran för ”1 år” och dela med ”innevarande år”, i nedan exempel förväntas utdelningen stiga 4,95%.

 • P/E-tal
  P/E-talet är en av de mest använda multiplarna och kan sägas vara prislappen för ett bolag. Den anger hur många gånger årsvinsten du betalar för ett bolag till rådande aktiekurs. Det räknas ut genom att ta aktiens pris (Price) och dela med bolagets vinst per aktie (Earnings). I bilden ovan faller P/E-talet ju längre fram i tiden vi tittar, det beror på att vinsten per aktie förväntas stiga och då får du mer vinst för ”samma prislapp” – pris är vad du betalar och värde är vad du får. Om bolaget istället skulle minska sin vinst från ett år till ett annat så kommer P/E-talet att stiga vid oförändrad aktiekurs. Det beror på att vi i så fall betalar samma pris för aktien men får mindre vinst för slanten. Läs mer om P/E-talet här.

 • PEG-tal
  Detta är ett användbart hjälpmedel för att få en fingervisning om ett bolags prislapp (P/E-tal) är högt eller lågt om man sätter det i relation till hur snabbt bolaget växer. PEG-talet sätter P/E-talet i relation till bolagets vinsttillväxt (Growth) därav ”PEG”. Ibland kan ett bolag se väl dyrt ut om man bara tittar på P/E-talet men genom att sätta det i relation till tillväxten, alltså hur snabbt bolaget ”växer in i värderingen” så kan det ge en annan bild.  P/E-talet kan sägas vara en ögonblicksbild över hur fort en bil färdas medan PEG-talet anger om hastigheten ökar eller minskar, det blir mer ett ”framtidsmått”. Läs mer om PEG-tal här.

  Pss. en tumregel brukar vara att ett PEG-tal under 1 är billigt, under 1,5 är rimligt och över 1,5 börjar bli dyrt.

 • Vinsttillväxt
  Denna siffra anger hur mycket marknaden tror att bolaget kommer öka vinsten med år för år. På lång sikt är vinstutvecklingen i ett bolag den viktigaste faktorn för stigande aktiekurs och utdelning (om bolaget ger utdelning). Vad gäller utdelning så har bolag ofta mål om hur stor del av vinsten som ska delas ut, en stigande vinst och bibehållen utdelningsandel (procentuell andel av vinsten som delas ut) innebär alltså även stigande utdelning, eller utdelningstillväxt som det kallas. 

  Pss. på kort sikt är det mer vanskligt att uteslutande förlita sig på vinsttillväxten. Det beror på att marknaden kanske redan tar höjd för kraftig vinsttillväxt och blir besviken om så inte blir fallet. Ett bolag där vinsten förväntas stiga kraftigt kan få P/E-tal som ser höga ut och vice verca eftersom marknaden förväntar sig att bolaget växer in i det höga värderingen genom ökad vinst.

 • Försäljningstillväxt
  Denna siffra anger hur mycket marknaden tror att bolagets försäljning kommer att öka.  Vi har tidigare sagt att ett bolags vinsttillväxt är den viktigaste drivaren långsiktigt för en god investering, denna bygger ju dock på att bolaget växer genom att öka sin försäljning. Ett bolag kan både öka vinsten genom att sälja mer eller kapa sina kostnader och producera samma varor/tjänster billigare och därigenom öka sina marginaler. Det är dock osannolikt att bolagets kostnader kommer gå ned till noll kronor. Av den anledningen är det viktigt för ett företag att öka sin försäljning eftersom det är denna som i slutändan trillar ned på sista raden som ren (och förhoppningsvis) stigande vinst. 

  Pss. om ett bolag ökar försäljningen kraftigt kan det vara intressant att kika närmare på marginalerna, är det så att bolaget säljer mer för att de minskat sina priser och därigenom ökar sin försäljning? (Tänk köttfärs 59,90 kr/kg). I den bästa av världar ökar efterfrågan på ett bolags produkt/tjänst vilket leder till ökad försäljning med bibehållna eller stigande marginaler.

 

Lycka till med dina framtida investeringar. Kommentera gärna innehållet eller tipsa om annat du vill läsa om genom kommentarsfältet nedan.

 

 

Relaterade inlägg