Pensionsbjässar vill försena flytträtten – skyller på corona

Av Johanna Kull

14 apr 20

Share

Sju av Sveriges största pensionsbolag (Skandia, Länsförsäkringar fondliv, Swedbank försäkring, Movestic, SEB Pension och Futur Pension) använder helt cyniskt människors oro och coronakrisen som slagträ för att värna sin egen intjäning. Detta genom att i ett brev till regeringen vädja om att konsumentskyddet ska begränsas och att det aviserade lagförslaget om förbättrad flytträtt för pensionsförsäkringar skjuts upp.

I SvD skriver jag en debattartikel om det lågvattenmärke till skrivelse som sju av de största pensionsbolagen står för, när de använder coronakrisen som slagträ för att få fortsätta att ta ut flyttavgifter på i många fall tiotusentals kronor av de privatpersoner som själva vill bestämma över sina pengar. Här hela artikeln. 

Bakgrunden till bolagens lågvattenmärke till skrivelse, är det lagförslag om förbättrad flytträtt som finansdepartementet lagt fram och som innebär att det max får kosta ca 600 kronor att flytta en fondförsäkring. Ett förslag som det finns en bred enighet i Riksdagen för och som är tänkt att träda i kraft 1 januari 2021. Vinnarna blir pensionsspararna.

Det förbättrade konsumentskyddet uppskattas dock inte av alla, utan nu vill alltså sju stora pensionsbolag att förslaget skjuts på framtiden. Argumentet är att de har för mycket att göra. Ja, det är det enda konkreta skäl jag kan utläsa av bolagens brev till Bolund. I övrigt för de inte fram några som helst nya argument för att skjuta upp lagstiftningsprocessen.

Coronaviruset påverkar samhället på flera plan, inte minst ekonomiska. Men att ett virus skulle begränsa möjligheterna att flytta en fondförsäkring, det faller på sin egen orimlighet. En flytt av en fondförsäkring påverkar inte kvarvarande sparare hos berört bolag, utan är som att flytta en ISK mellan banker. Det vore därför intressant att höra om dessa pensionsbolag även tycker att vi nu borde inskränka privatpersoners rätt att flytta aktier och fonder mellan banker? Sannolikt inte.

Den ledsamma slutsatsen jag kan dra av bolagens brev, är att de återigen låter pensionsbolaget gå före pensionsspararna. De prioriterar helt enkelt sin egen lönsamhet före konsumenträtten. En lönsamhet som redan påverkats av börsens nedgång då intjäningen baseras på fondvolym. Att pensionsbolagen då dessutom kan få se kunderna flytta sitt kapital till lösningar som är bättre för konsumenten, det är så klart inget de jublar över. Men återigen, det är ingen ursäkt till att vägra spararna välja själva. Det handlar om att erbjuda en produkt som kunderna själva vill ha. Inte tvingas ha.

Vi pensionssparare har inget att förlora på en förbättrad flytträtt och förstärk konsumentskydd. Det har inte coronakrisen ändrat på. Något denna kris däremot påmint oss om, det är vikten av att ta hand om våra pensionspengar. Och vikten av att vi 1) slipper se vårt pensionskapital urholkas av dyra försäkringsavgifter 2) Slipper se tiotusentals kronor av våra egna pengar försvinna i en flyttavgift som vi aldrig någonsin sagt ja till.

Nu får vi hoppas att politikerna står emot bolagens genomskinliga försök att använda sig av corona för att inskränka konsumentskyddet. Ett konsumentskydd som vi tar för givet på alla andra områden.

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg