Pensionsjättar urholkar tjänstepensionen för vanligt folk – det räcker nu

Stora pensionsjättar varnar för riskerna med att ge människor konsumentmakt och möjlighet att påverka sina egna pengar. Men är det verkligen spararna de värnar? Eller är det deras egna balansräkningar? Vår Sparekonom Johanna skriver i Realtid och ifrågasätter den skrämseltaktik som branschjättar använder sig av, när de påstår att det vore en katastrof att ge människor rätt att rösta med fötterna.

Här hela artikeln.

Att flytta en pensionsförsäkring från ett pensionsbolag till ett annat är i dag dyrt och krångligt och kostar inte sällan tiotusentals kronor. Men nu kan en förändring äntligen vara på väg. En majoritet av partierna i riksdagens finansutskott har nämligen markerat att de står på konsumenternas sida. Partier som M, Kd, C och L, men även Sd och V har krävt ett förbättrat flytträttsförslag av regeringen inför omröstningen i november. I korthet vill de att pensionsbolag endast ska få ta ut en mindre administrativ avgift, vid flytt av en försäkring som är äldre än 5 år. Högst rimligt kan man tycka. Högst orimligt tycker branschjättar som Skandia och Folksam.

Pensionsjättarna verkar istället tycka att det som vi tar för givet som grundläggande konsumentskydd i alla andra branscher, inte ska gälla just deras verksamheter. I förra veckan gick de ut och varnade för risken med att ge Sveriges sparare rätten till våra egna pengar. Men vad ligger egentligen bakom pensionsjättarnas varning? Är det verkligen oss konsumenter de värnar eller är det kanske sina egna balansräkningar?

Är det dig eller sin balansräkning pensionsjättarna värnar?

Många stora pensionsbolag däribland Skandia och Folksam, redovisar nämligen kostnaden de hade för att dra in dig som kund en gång i tiden som en tillgång i sina balansräkningar. Införs det nu förbättrad flytträtt för landets sparare, skulle denna så kallade ”tillgång” kunna ifrågasättas och en nedskrivning krävas. Något som skulle påverka bolagens resultat negativt.

Även när man tar en titt på vilka avgifter bolag tar ut för sina försäkringar, ligger det nära till hands att tro att det är just den egna balansräkningen de värnar. Enligt oberoende jämförelsesajten Konsumenternas.se tar till exempel Skandia ut upp till 0,65 procent i årlig avgift på kapitalet. Folksam upp till hela 0,80 procent. Det här är alltså en avgift spararen får betala bara för att ha sina pensionspengar hos dem.

En årlig avgift på några tiondelars procent av kapitalet kanske inte låter mycket, men över tid blir effekten på din pension stor. Allt annat lika sänker en avgift på 0,6 procent din pension med en femtedel om du sparar i 40 år. Lägger du dessutom till en avgift för fonder i de fall det är en fondförsäkring, är vi snabbt uppe i en total avgift på 1 procent. Det sänker din pension med en tredjedel på 40 år. Du som sparare får alltså betala en tredjedel av de pengar du själv sparat ihop till försäkringsbolaget. Orimligt!

Konsumenträtt är ingen katastrof

Skandia och Folksams argument mot förbättrad flytträtt, är att den affärsmodell deras traditionella försäkringar bygger på, inte klarar av att kunder har möjlighet att byta bolag om de inte är nöjda. Men redan idag är det möjligt att flytta en traditionell försäkring och dessa så kallade annullationsrisker är något som alla pensionsbolag redan måste räkna på. Att då beskriva det som en katastrof om svenska sparare har rätt att fritt flytta sina pengar efter fem istället för tio år, ekar minst sagt ihålligt.

Det är inget självändamål att människor ska flytta sina pensionspengar kors och tvärs. Har du en gammal traditionell försäkring med förmånliga villkor är det stor sannolikhet att du inte bör flytta den, då samma villkor kan vara svåra att få i dagens lågränteläge. Men en pensionsförsäkring måste, precis som alla andra produkter, leva på egna meriter.

Jag har förståelse för de betydande skillnader som finns mellan fondförsäkringar och traditionella försäkringar och att flytträtten därför bör se något olika ut. De tidigare allianspartiernas, SD:s och V:s krav på att regeringen måste återkomma med ett förslag på hur man kan införa olika lagstiftning för traditionell försäkring och fondförsäkring är därför utmärkt. Och betydligt mer konstruktivt än att bara säga; Tyvärr, vår affärsmodell klarar inte av ett förbättrat konsumentskydd.

Johanna Kull

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg