Pensionsupproret: Långsam hantering riskerar kosta dig tiotusentals kronor

Att flytta en pensionsförsäkring borde inte vara så svårt. Kan man tycka. Idag är det en djungel och många pensionsbolag gör allt de kan för att du ska tröttna och ge upp dina flykt-, förlåt flyttförsök. Förutom att själva flytten inte sällan kostar tusentals kronor (läs mer här om detta i tidigare blogginlägg), ska din före detta arbetsgivare blandas in. Och om flytten till slut går igenom, riskerar pengarna att vara osynliga för dig i upp till 2 månader.  Alltså; du tvingas betala tusentals kronor för att flytta dina egna pengar, samtidigt som pensionsbolagen gör allt de kan för att försvåra din flytt. Att politikerna inte sätter stopp för detta är orimligt.

Hinder på vägen

För att flytta din pension idag behöver du ta dig igenom ett antal hinder på vägen. Du måste bland annat ta reda på:

  1. Vilka tjänstepensionsförsäkringar har du, var finns de och, vilka försäkringsnummer har de?
  2. Vilka av dessa går att flytta? 
  3. Vad betalar du för avgifter och vad kostar själva flytten?
  4. Vem äger/är försäkringstagare till dina försäkringar? Ofta är detta en före detta arbetsgivare.
  5. Vem hos dina tidigare arbetsgivare behöver godkänna flytten?
  6. Kräver bolagen som du flyttar ifrån särskilda bolagsspecifika blanketter för flytten, eller kan du använda blanketten från försäkringsbolaget du vill flytta till?
  7. Har försäkringsbolagen du flyttar ifrån några särskilda krav på vem hos dina tidigare arbetsgivare som ska godkänna flytten? Inte nog med att det hos de flesta krävs underskrift av VD, vissa kräver till och med styrelsens godkännande!

Det här är naturligtvis helt orimliga krav och ingenting som uppmuntrar oss att vare sig se över, eller engagera oss i det som tillsammans ofta är vårt allra största sparande – pensionen. Och som kommer att utgöra vår lön inte sällan en tredjedel av livet.

60 dagar för att flytta något som borde vara ett knapptryck bort

Själv har jag en gammal pensionsförsäkring som jag vill flytta till min nuvarande bank. Den utgör en mindre, men inte oansenlig summa, och genom att ha dem hos en aktör som jag har noll koppling till i övrigt, får jag sämre koll på pengarna och hur de är placerade än om jag kunde samla alla min tjänstepensioner hos en och samma aktör. Och framför allt, vill jag få ut så mycket som möjligt av mina intjänade pengar. Min pension ska inte gå till avgifter till något försäkringsbolag.

Det som hindrar många från att ens försöka flytta sin pension är all denna onödiga administration. Att vi måste kontakta våra före detta arbetsgivare, få chefen där att skriva under flyttbegäran, få hen att skicka flyttuppdraget till pensionsbolaget och så vidare. När allt detta väl är genomfört, och begäran inkommit till pensionsbolaget, då har de 60 dagar på sig att genomföra flytten. 60 dagar, det vill säga två månader. En helt orimligt lång tid för något som egentligen kan göras på max två veckor. Om bara viljan fanns. (Och med två veckor, då har jag verkligen tagit i. En vecka är egentligen mer rimligt).

Kostsam långbänk

Denna långbänk är inte bara irriterande, den kan vara rent ut sagt förödande för din pension. För pengarna hänger i luften och du vet inte om de är placerade på aktiemarknaden eller i räntor och du har framför allt ingen möjlighet att påverka detta. Konsekvensen av detta blir större ju större marknadsrörelserna är. Säg till exempel att börsen stiger 10 procent under flyttperioden, då har med andra ord den långsamma administrationen kostat dig 10 procent i utebliven avkastning. Självklart kan börsen gå åt andra hållet, men poängen är att du under flyttperioden är helt utelåst från att själv påverka och välja vilken risk du tar. Med dina egna pengar!

Har du försökt flytta en pension och vilken patrull har du stött på?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg