Så investerar våra rikaste kunder i fonder

Av Johanna Kull

16 apr 19

Share

Fler men försiktigare fonder. Och en större tilltro till aktiv förvaltning. Det är några av karaktärsdragen som utmärker fondportföljerna hos våra förmögnaste kunder. Låt oss titta mer på hur våra Private banking-kunder bygger upp sin fondportfölj, hur stort månadssparande de har och vad som skiljer deras fondsparande mot våra andra kunder.

Fler men försiktigare fonder

I tidigare inlägg har vi visat på att det finns ett tydligt samband mellan storlek på kapital och antal innehav i aktieportföljen. Detta gäller även antalet fonder. De förmögna kunderna har i snitt 4 olika fonder i sin portfölj, jämfört med övriga kunders 3. Beroende på vilka fonder det är man äger, är såväl 3 som 4 fonder tillräcklig för bra riskspridning. Hos Private banking-kunderna ligger hälften av fondinnehavet i aktiefonder, med Sverige- och globalfonder som de dominerande kategorierna. Detta att aktiefonder generellt, Sverige- och globalfonder i synnerhet, är de vanligaste fondkategorierna, det gäller även hos övriga kunder. Hos dem är faktiskt aktiefonder än mer dominerande och utgör hela 65 procent av totala fondportföljen.

 

Det som utmärker de förmögnaste spararna, att det i betydligt högre grad sparar i ränte- och hedgefonder. Dessa fondtyper utgör tillsammans 41 procent av totala fondportföljen, vilket är dubbelt så stor andel som hos övriga sparare. Att andelen hedge- och räntefond är större i de rikas portföljer är fullt rimligt. Ju större kapital man förvaltar, desto större inslag av ”bevara kapitalet-filosofi” finns ofta. Att vårda förmögenheten och göra den långsiktigt hållbar prioriteras ofta högre än att maximera förväntad avkastning, något som skulle kräva ett högre risktagande. Helt i enlighet med ett citat som ofta tillskrivs Warren Buffett ”Diversification may preserve wealth, but concentration builds wealth”.

Föredrar aktiv förvaltning

Något annat som utmärker våra förmögna kunder är att de i högre grad föredrar aktivt förvaltade fonder. Gratisfonden Avanza Zero är förvisso den klart mest ägda fonden, men totalt återfinns endast en femtedel av de förmögna kunders fondinnehav i indexfonder. Resten är placerat i dyrare aktivt förvaltade fonder. Gör då de förmögna kunderna rätt som väljer mer aktivt förvaltade fonder? Här finns det inget enkelt svar. Klart är att en låg avgift är en säker rabatt, men lika tydligt är faktumet att det finns aktivt förvaltade fonder som över tid slagit index. Och som har goda möjligheter att göra det även framöver. Lika sant är det att det finns fonder som över tid konstant underpresterat index. Enligt Morningstars statistik har 57 procent av de aktivt förvaltade Sverigefonderna slagit jämförande indexfonder senaste åren. Senaste 10 åren är dock andelen bara 25 procent.

Väljer man aktivt förvaltade fonder krävs hur som helst ett större intresse av att följa och kontinuerligt utvärdera sitt sparande. Detta intresse och kunskap kring hur man bygger upp en portfölj, är korrelerad med förmögenhet. Vad som är hönan och vad som är ägget låter jag vara osagt, men med detta i åtanke är det också rimligt att just de förmögna kunderna har en större andel aktivt förvaltade fonder i sin portfölj.

Trippelt så stort månadssparande

En Private banking-kund månadssparar i genomsnitt 9 323 kronor per månad. Månadsspar i det här fallet är ett löpande autogiro till Avanza. Spridningen är dock stor och mediansparandet är istället 2 500 kronor/månad. Båda dessa summor är nog i underkant eftersom bara det som är inlagt som ett automatiskt månadssparande via autogiro räknas.  Många kunder väljer istället att göra en egen direktöverföring men detta fångas alltså inte upp denna statistik.

Bättre riskspridning

Sammanfattningsvis är det tydligt att Private banking-kunderna

  • i regel har bättre riskspridning än snittet hos övriga kunder. Detta gäller oavsett om man tittar på aktie eller fondinnehaven.
  • Sverigefonder är den vanligaste fondtypen och gratis-fonden Avanza Zero är populäraste fondinnehavet, men…
  • Totalt sett sparar Private banking kunderna helst i aktivt förvaltade fonder. 80 procent av fondpengarna är placerade i dessa.
  • Månadssparandet på 2 500 kr (9 323 medel) är tre gånger så stort som hos övriga kunder, men är sannolikt ändå en underskattning.

Hoppas läsningen gav dig inspiration och lycka till med sparandet!

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Dela inlägget

Relaterade inlägg

Kommentarer